Organisaatiokohtaiset ohjeet

Organisaatiokohtaiset aineistonhallinnan oppaat ja ohjeistukset

 

Aalto-yliopisto: Tutkimusdatan hallinta / Introduction to Research data management (RDM) and Open Science

Hanken Svenska Handelshögskolan: Arkivering av forskningsdata och datahantering

Helsingin yliopisto: Aineistonhallinnan LibGuides-opas tai Research Data Services

Itä-Suomen yliopisto: Tutkimusaineistojen avaaminen

Jyväskylän yliopisto: Avoin tiede JYUssa

Lapin yliopisto: Tutkimusaineistojen hallinta

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Aineistonhallinnan LibGuides-opas

Oulun yliopisto: Aineistonhallinnan LibGuides-opas

Tampereen teknillinen yliopisto: Aineistonhallinnan LibGuides-opas

Turun yliopisto: Aineistonhallinnan LibGuides-opas

Vaasan yliopisto: Aineistonhallinnan LibGuides-opas

Åbo Akademi: Öppen vetenskap vid Åbo Akademi

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK, Avoin tiede ja tutkimus

Suomen Akatemian ohjeet: Aineistonhallintasuunnitelma