IDAn käyttäjäksi – kenelle IDA on tarkoitettu?

Opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoaa käyttöoikeutta IDA-säilytyspalvelussa Suomen korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille, sekä Suomen Akatemian rahoituspäätöksiin perustuen. OKM voi myöntää käyttöoikeuden palveluun hakemuksesta myös erillismyöntönä. OKM voi myöntää myös lisää säilytyskapasiteettia sitä hakevalle projektille. Alle on kuvattu nämä käyttöoikeudet sekä niiden kestot. IDAn käyttöpolitiikka löytyy kokonaisuudessaan sivulta ”Käyttöpolitiikat ja ehdot”.

Korkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten alainen IDA-käyttö

Jos haluat tallentaa tutkimusdataa osana suomalaisen korkeakoulun tai valtion tutkimuslaitoksen tutkimus- tai TKI-toimintaa, voit hakea IDA:sta datan säilytyskapasiteettia omalta organisaatioltasi. Organisaatiosi IDA-yhteyshenkilö käsittelee hakemuksesi. Jos organisaatiollasi ei ole IDA-yhteyshenkilöä (ks. lista alla), selvitä organisaatiosi IDA-käyttötilanne esim. organisaatiosi tutkimuksen tai avoimen tieteen palveluista. Myönnettyä IDA-säilytystilaa voi käyttää niin kauan kuin käyttöehdot täyttyvät. Säilytystilalla tulee olla vastuuhenkilö, jolla on aktiivinen käyttäjätunnus palveluun. Vastuuhenkilö voi olla tutkijan sijaan myös esimerkiksi organisaation tutkimuksen palveluiden tukihenkilö tai IDA-yhteyshenkilö.

Lisätietoa organisaatioiden IDA-käyttöoikeuksista

Jos olet suomalaisen korkeakoulun tai valtion tutkimuslaitoksen tutkimuksen tai avoimen tieteen palveluista, ja haluatte nimetä organisaatiollenne IDA-yhteyshenkilön, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalvelu (a) csc.fi.

Suomen Akatemian rahoituspäätökseen perustuva IDA-käyttö

IDA-tilaa on myös mahdollista hakea Suomen Akatemialta perustuen akatemian rahoituspäätökseen. Suomen Akatemian osalta IDA-käyttöön ovat oikeutettuja Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen (akatemiahankkeet, huippuyksiköt, tutkimusohjelmat) sekä tutkimusympäristörahoituksen (tutkimusinfrastruktuurit) projektien tuottamat tietoaineistot. Suomen Akatemian rahoituspäätöksellä tilaa haettaessa voidaan myöntää enintään 2 TB IDA-tallennustilaa tilaa haettaessa. Kun IDAa käytetään perustuen Suomen Akatemian rahoituspäätökseen, on käyttöoikeuden kesto rahoituspäätöksen rahoituskausi + 2 vuotta.

Mikäli käyttöä halutaan jatkaa edellä mainitun määräajan jälkeen, IDA-tilan vastuuhenkilö voi selvittää onko käyttöoikeus mahdollista siirtää oman kotiorganisaation alaisuuteen ottamalla yhteyttä kotiorganisaation IDA-yhteyshenkilöön. IDA-käytön kestolle voi myös tarvittaessa hakea jatkoa, ks. ”Liite 2: Erillismyönnöt ja käyttöoikeuden keston jatkaminen” sivulta ”Käyttöpolitiikat ja ehdot”. Jos datan käsittelyä jatketaan toisen Suomen Akatemian rahoituspäätöksen alaisena, voi käyttöoikeuden kestoa jatkaa toimittamalla uuden rahoituspäätösnumeron CSC:lle osoitteeseen asiakaspalvelu (a) csc.fi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön erillismyönnöt

OKM voi myöntää käyttöoikeutta palveluun hakemuksesta määräaikaisena erillismyöntönä. OKM:ltä voi hakea käyttöoikeutta palveluun suoraan tai anoa lisää tallennuskapasiteettia jo olemassa olevalle IDAa käyttävälle projektille. OKM toimii vastuutahona päätösprosessissa ja kuulee tarvittaessa tutkimuspuolen asiantuntijoita sekä tutkimuksen rahoittajatahoja. OKM:n erillismyönnöt ovat suunnattu huipputasoiseen tieteelliseen tutkimukseen.

OKM:n erillismyönnöt ovat käytössä hakemuspäätöksessä asetettavan määräajan. OKM:n jo myöntämille erillismyönnöille, joille ei ole myönnön yhteydessä asetettu määräaikaa, on tullut 1.12.2018 alkaen kolmen vuoden määräaika. Määräaikaiselle myönnölle on mahdollista hakea jatkoa.

  • Ohjeet IDA-käyttöoikeuden hakemiseen erillismyöntönä sekä käyttöoikeuden määräaikaisen keston jatkamiseen löytyvät IDAn käyttöpolitiikasta, ks. ”Liite 2: Erillismyönnöt ja käyttöoikeuden keston jatkaminen” sivulta ”Käyttöpolitiikat ja ehdot”.
  • IDA-erillismyönnöt 2012-