Aineistojen katselu- ja latausmäärät

Viimeisimmät aineistojen seurantaraportit ovat saatavilla osoitteessa https://metrics.fairdata.fi/reports/DATASETS-this-month.html. Raportoitavat luvut tietylle aineistolle tulevat myöhemmin saataville kyseisen aineiston kuvailusivulle Etsimeen.

Mitä seuraatte Fairdata Etsimessä?

Seuraamme kahta pääasiallista tapahtumatyyppiä, jotka liittyvät julkaistuihin aineistoihin Fairdata Etsin-palvelussa:

  1. Näkymät (käynnit) aineiston kuvailusivulla tai sen alisivuilla.
  2. Aineistoihin liittyvien tiedostopakettien tai yksittäisten tiedostojen lataukset.

Jokaiselle tapahtumatyypille tallennamme (soveltuvin osin):

  1. Kävijä: Täysin anonymisoitu kävijätunniste
  2. Aineston tunniste: Aineston ainutlaatuinen sisäinen tunniste
  3. Tapahtuman laajuus: Normalisoitu, poluksi muotoiltu otsikko, joka määrittelee tapahtuman laajuuden ja luonteen
  4. Sisältö: Lataustapahtumissa määritellään, sisältääkö lataus aineiston kaikki tiedostot, aineiston tiedostot osittain vai yksittäisen aineistoon kuuluvan tiedoston
  5. Onnistuminen: Lataustapahtumissa määritellään, onnistuiko lataus vai ei
  6. Käyttäjäympäristö: Katselutapahtumissa määritellään käyttäjäympäristön keskeiset ominaisuudet, mukaan lukien käyttöjärjestelmä, selain, kieli ja näyttöresoluutio

 

Mikä on tapahtuma?

Käyttäjän (ihmisen tai koneen) nimenomainen pyyntö liittyen aineistoon liittyviin tietoihin palvelussa. Se voi olla joko tietojen katselu verkkosivunäkymässä tai aineston tiedostojen lataustapahtuma Fairdata Etsin-palvelun kautta.

Mikä on katselu?

Aineston tiettyyn verkkosivuun tutustuminen Fairdata Etsin-palvelussa. Katselu voi kohdistua joko aineston ensisijaiseen kuvailusivuun tai alisivuihin, jotka tarjoavat yksityiskohtaisempaa tietoa ainestoon liittyen.

Mikä on lataus?

Käyttäjän (ihmisen tai koneen) onnistunut aineistoon liittyvän tiedostopaketin (kokonaisen tai osittaisen) tai yksittäisen tiedoston tiedostolataus Fairdata Etsin-palvelun kautta. Myös epäonnistuneet tai käyttäjän katkaisemat latausyritykset tallennetaan.

Kuinka seuranta tapahtuu?

Tapahtumat raportoidaan ja tallennetaan niiden tapahtuessa, ja niistä laaditaan säännöllisesti kuukausiraportteja. Joka kuukausi lasketaan yhteenvedot katseluiden ja latausten määrästä kuukauden aikana, vuoden aikana ja ainestoraporttien tallennuksen alusta lähtien (elokuusta 2021).

Mistä raportit löytyvät?

Etsimeen on tulossa aineistokohtaisesti näkyviin kunkin aineiston seurantaluvut aineiston omalle kuvailusivulle, mutta toistaiseksi raportit löytyvät vain osoitteessa https://metrics.fairdata.fi/reports/DATASETS-this-month.html. Ko. sivulta löytyvät kuluvan kuukauden raportit tähän päivämäärään asti. Jos haluat nähdä raportteja toiselta kuukaudelta, klikkaa ”oikean yläkulman ”SELECT PERIOD”, ja valitse haluamasi kuukausi vasemmasta listasta. Klikkaa vielä avautuvan sivun ylävalikon navigointivalikosta ”DATASETS”, jotta näet kuluvan kuukauden tilastot.

Kuinka voin nähdä tietyn aineiston raportin?

Etsimeen on kehitteillä toiminto, jonka myötä raportoitavat luvut tietylle aineistolle ovat saatavilla kyseisen aineiston kuvailusivulla. Sivulla näytetään aineiston kokonaiskatselukerrat ja uniikit katselukerrat sekä aineistoon liityvän datan latausten määrä.

Toistaiseksi, kun Etsimen kehitys on vielä kesken, voi tietyn aineiston luvut hakea raportointisivun kautta rajoittamalla raportointinäkymää aineiston tunnisteella. Huom! Aineiston tunnisteella tarkoitetaan tässä Etsimen aineistolle antamaa sisäistä tunnistetta (ei DOI/URN), joka näkyy aineiston kuvailusivun URL-osoitteessa.

Kuinka usein päivitätte raportteja?

Tämän kuukauden raportit päivittyvät kerran tunnissa, jotta ne ovat mahdollisimman ajantasaiset.

Kuinka käsittelette robotteja?

Palvelu estää robotit (tunnetaan myös nimillä ”crawlers”, ”spiders” ja ”bots”), joten niiden tekemät pyynnöt eivät johda tallennettuihin tapahtumiin.

Mikä on eron koneen ja robotin välillä?

Konepyyntö on automatisoitu pyyntö, joka käynnistetään ihmiskäyttäjän toimesta, kuten esimerkiksi skripti, joka lataa tietoja ja suorittaa analyysin näistä tiedoista. Robotin pyyntö on automatisoitu pyyntö, joka tehdään esimerkiksi hakukoneen hakurobotin toimesta.

Kuinka voin nähdä eniten katsellut aineistot?

Katselukertojen raporttitaulukoissa aineistot on järjestetty eniten katselluista vähiten katselluihin https://metrics.fairdata.fi/reports-sivustolla.

Kuinka voin nähdä eniten ladatut aineistot?

Latausraporttitaulukoissa aineistot on järjestetty eniten ladatuista vähiten ladattuihin https://metrics.fairdata.fi/reports-sivustolla.

Kuinka voin nähdä seurantaraportit tietyn kuukauden osalta?

Viimeisimmät ainestojen seurantaraportit ovat saatavilla osoitteessa https://metrics.fairdata.fi/reports/DATASETS-this-month.html, josta löytyvät kuluvan kuukauden raportit tähän päivämäärään asti. Jos haluat nähdä raportteja toiselta kuukaudelta, klikkaa ”oikean yläkulman ”SELECT PERIOD”, ja valitse haluamasi kuukausi vasemmasta listasta. Klikkaa vielä avautuvan sivun ylävalikon navigointivalikosta ”DATASETS”, jotta näet kuluvan kuukauden tilastot.

Jos valittu kuukausi on ennen nykyistä kuukautta, kuukausikohtaiset yhteenvedot ovat täydellisiä kyseiselle kuukaudelle, muuten ne ovat osittaisia ko. kuukauden kuluvaan päivään asti.

Kuinka voin nähdä seurantaraportit tietyn vuoden osalta?

Klikkaa oikean yläkulman ”SELECT PERIOD”, ja valitse tämän jälkeen saatavilla olevien kuukausien listasta halutun vuoden viimeinen kuukausi. Klikkaa avautuvan sivun ylävalikon navigointivalikosta ”DATASETS”.

Jos valittu kuukausi on edellisen vuoden joulukuu (12), vuoden aikana kertyneet yhteenvedot ovat täydellisiä kyseiselle vuodelle, muuten ne ovat osittaisia valitun kuukauden ja vuoden tietoihin asti.

Kuinka voin saada seurantaraportit automatisoidun käsittelyn kannalta sopivassa muodossa?

Raporttitaulukon tiedot voi ladata sekä JSON- että CSV-muotoisina taulukon alla olevista linkeistä.

Lisäksi kaikkien aineistojen katselukerrat ja lataukset tähän mennessä ovat saatavilla JSON-muodossa osoitteesta https://metrics.fairdata.fi/reports/datasets.json

Miten anonymisoimme käyttäjät?

Jokaisen katselutapahtuman yhteydessä tallennamme anonymisoidun kävijätunnisteen. Tämä anonymisoitu kävijätunniste vaihtuu käyttäjälle joka 24. tunti, joten käyttäjän anonymisoitu kävijätunniste vaihtuu, jos hän katselee samaa tietuetta eri päivinä.

Anonymisoitu kävijätunniste luodaan käyttäjää koskevien tunnistetietojen, kuten IP-osoitteen ja selaimen käyttäjätiedon (”fingerprint”), avulla yhdistettynä satunnaisesti generoituun tekstiarvoon (suola) ja salattuna yksisuuntaisella kryptografisella hajautustoiminnolla. Suola (satunnainen tekstiarvo) poistetaan pysyvästi ja luodaan uudelleen joka 24. tunti. Mikään käyttäjätietoon liittyvä tieto, jota käytetään anonymisoidun käyttäjätunnisteen luomiseen, ei tallennu pysyvästi.

Koska suola (satunnainen tekstiarvo) poistetaan pysyvästi joka 24. tunti, sitä ei tämän jälkeen voida enää palauttaa, mikä varmistaa, että anonymisoidut kävijätunnisteet ovat täysin anonymisoituja, eivätkä pelkästään pseudonymisoituja.

Voinko kieltäytyä käyttötilastojen seurannasta?

Käyttötilastojen seurannasta kieltäytyminen ei ole mahdollista. Käyttötilastojen seuranta on evästeetöntä ja täysin anonymisoitua, ja se tehdään automaattisesti palvelun toimesta.

Kenelle jaatte käyttötilastotietoja?

Koottuihin tapahtumatietoihin perustuvat raportit ovat julkisesti saatavilla ilman rajoituksia, eivätkä ne sisällä arkaluontoisia tietoja tai sellaista tietoa, mistä yksittäinen käyttäjä olisi tunnistettavissa.

Jaatteko tilastoja kolmansille osapuolille?

Jaamme ainoastaan julkisesti saatavilla olevia tietoja, jotka ovat kaikkien saatavilla. Emme jaa erityisiä tietoja minkään kolmannen osapuolen kanssa. Myöskään kerättyä raakadataa ei jaeta ulospäin, vaikka se onkin täysin anonymisoitua.

Tukeeko käyttötilastojen seurantaa yhteisöjä?

Ei.

Seuraatteko tekemiäni hakuja?

Emme.

Profiloitteko käyttäjiä, joko manuaalisesti tai automaattisesti, käyttötilastojen perusteella?

Emme.