IDAn käyttöopas

 

 

Liian kiire koko oppaaseen tutustumiseen? Katso IDAn pikaopas


Yleiskatsaus

Tervetuloa käyttämään IDA-palvelua!

IDA (ida.fairdata.fi) on opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämä palvelu, jonka tuottaa CSC — Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Palvelu on tarkoitettu valmiin tutkimusaineistoihin liittyvän datan ja tutkimuksen raakadatan säilytykseen. Palvelu on suunnattu Suomen korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja Suomen Akatemian rahoittamille tutkijoille ja se on käyttäjilleen maksuton.

Tämä opas antaa yleiskatsauksen palvelun ominaisuuksiin ja toiminnallisuuksiin. Jos palvelun käyttö ei ole sinulle tuttua, on suositeltavaa lukea tämä opas kokonaan ennen käytön aloitusta. Alla olevat kuvankaappaukset antavat sinulle yleiskuvan IDAn selainkäyttöliittymän toiminnallisuuksista. IDA-palvelua on mahdollista käyttää myös komentorivityökaluin.

Projektin datan säilytysalueet

Jokaiselle IDA-käyttävälle projektille on allokoitu käyttöoikeutta eli tilaa datansa säilytykseen. Tämä säilytystila on jaettu kahteen erilliseen alueeseen: Valmistelualueeseen (kirjoitus/lukuoikeudet) ja Jäädytettyyn alueeseen (lukuoikeudet). Alueet käyttävät samaa projektille allokoitua IDA-käyttöoikeutta, joten säilytystilan käyttöä ei tarvitse hallinnoida alueilla erikseen.

Kaikilla projektin jäsenillä on yhtäläiset oikeudet lisätä, poistaa ja tehdä toimenpiteitä kaikelle sille projektin datalle, joka on tallennettu projektin IDA-tilaan.

Käyttäjät voivat kuulua yhteen tai useampaan projektiin.

Projektin jäsenet voivat molemmilla alueilla:

  • tarkastella kansiota, tiedostoja ja tiedostokokoja
  • ladata tiedostoja ja kansioita omalle tietokoneelle
  • jakaa tiedostoja ja kansioita palvelun ulkopuolelle väliaikaisen jakolinkin avulla
  • poistaa tiedostoja ja kansioita

Valmistelualue on tarkoitettu tutkimusdatan keräämiseen ja järjestelyyn ennen siirtoa pysyvämpään säilytykseen jäädytetylle alueelle.

Valmistelualueella:

  • dataa voidaan lisätä, uudelleenjärjestellä, uudelleennimetä, ylikirjoittaa ja poistaa
  • kansioiden ja tiedostojen metatietoja ei tallenneta metatietovarantoon eivätkä ne ole näkyvissä muille palveluille
  • tiedostoja ei replikoida, joten datan tallennus valmistelualueelle ei suojaa dataa häviämiseltä mikäli palveluun tulee vakava vikatilanne (yksittäinen levyrikko palvelussa ei aiheuta datan häviämistä)

Jäädytetty alue on tarkoitettu stabiilin tutkimusdatan säilytykseen muuttumattomassa tilassa.

Jäädytetyllä alueella:

  • tiedostoille annetaan uniikit tunnisteet, niille luodaan tarkistussummat ja niiden metatiedot tallennetaan metatietovarantoon
  • tiedostot replikoidaan toiselle medialle estämään datan häviämistä, mikäli palveluun tulee vakava vikatilanne
  • tiedostot näkyvät muille Fairdata-palveluille, esimerkiksi tutkimusaineistojen kuvailua ja pitkäaikaissäilytystä varten

Data tulee siirtää jäädytetylle alueelle vasta kun sen ei oleteta enää muuttuvan. Jäädytetylle alueelle tallennetut tiedostot näkyvät muille Fairdata-palveluille, ja ne voidaan liittää osaksi käyttäjän määrittelemää tutkimusaineistokuvausta Qvain-työkalulla.

Kaikki projektin jäsenet voivat siirtää dataa valmistelualueelta jäädytetylle alueelle (kuten kuvailtu alla). Säilytystoimenpiteiden vuoksi jäädytetyllä alueella olevaa dataa ei voida vapaasti uudelleenjärjestellä, uudelleennimetä tai ylikirjoittaa. Jäädytetty data voidaan kuitenkin palauttaa valmistelualueelle tai poistaa kokonaan palvelusta. Tällöin käyttäjien tulee tiedostaa toimenpiteen seuraukset: jos projektin käyttäjät siirtävät dataa jäädytetyltä alueelta takaisin valmistelualueelle tai poistavat sitä, tiedostojen uniikit tunnisteet ja metatiedot menetetään. Tällöin myös kaikki mahdolliset tutkimusaineistoissa olevat viittaukset tiedostoihin ja tiedostojen avaukset menevät pysyvästi rikki.

Huomaa, että IDAn jäädytetty alue ei ole sama asia kuin tutkimuksen pitkäaikaissäilytyspalvelu. Tutkimuksen pitkäaikaissäilytys (Fairdata-PAS) on erillinen palvelu. IDAa ja Qvainta on mahdollista hyödyntää, kun aineistoja viedään Fairdata-PAS-palveluun. Katso miten Fairdata-palvelut liittyvät toisiinsa: fairdata.fi/palvelut/palvelukomponentit/.

Projektin valmistelualue Projektin jäädytetty alue
Käyttötarkoitus Tutkimusdatan kerääminen ja järjestely ennen kun se on valmista pysyvämpään säilytykseen. Kaikki projektijäsenet voivat vapaasti lisätä, siirtää, uudelleennimetä ja poistaa dataa. Stabiilin tutkimusdatan säilytys muuttumattomassa tilassa. Data voidaan ainoastaan siirtää valmistelualueelle tai poistaa kokonaan palvelusta. Data voidaan kuvailla ja julkaista Qvaimella.
Käyttäjät voivat lisätä, järjestellä, ylikirjoittaa tiedostoja ja kansioita
Käyttäjät voivat ladata ja poistaa tiedostoja/kansioita
Käyttäjät voivat jakaa dataa palvelun ulkopuolelle väliaikaisilla jakolinkeillä
Soveltuu datan julkaisemiseen (pysyvät latauslinkit Etsimessä)
Tiedostometatieto tallennettu metatietovarantoon
Tiedostoille lasketaan tarkistussummat
Tiedostoilla uniikit tunnisteet
Tiedostot replikoitu toiselle medialle (toipuminen palvelun vakavasta vikatilasta)

Projektin säilytystilan koko ja koon muokkaaminen

Voit seurata projektisi IDA-säilytystilan käyttöä MyCSC-asiakasportaalissa. Kirjaudu sisään ja valitse ”My Projects” -valikosta projektisi. Näet projektin säilytystilan kokonaismäärän, säilytettävän datan määrän sekä jäädytetyn datan määrän otsikon ”IDA storage usage” alla. Jos kuulut IDAssa vain yhteen projektiin, näet projektin käyttämän tilan määrän myös IDAn selainkäyttöliittymässä (ida.fairdata.fi) projektin juurinäkymässä, jäädytetyn alueen ja valmistelualueen kansioiden alla.

Projektin vastuuhenkilö voi muuttaa IDA-säilytystilan kokoa MyCSC-asiakasportaalin kautta. Kirjaudu sisään ja valitse ”My Projects” -valikosta haluttu projekti. Valitse projektin ”Services”-palveluvalikosta ”IDA” ja klikkaa painiketta ”Configuration”.  Syötä haluamasi uusi säilytystilan koko gibitavuissa (GiB) ja klikkaa ”Apply”-painiketta. Jos haet projektillesi lisää säilytystilaa, projektisi IDA-tilan myöntäjäorganisaatio käsittelee hakemuksesi. Projektin säilytystilan pienentäminen hyväksytään automaattisesti.

Huomaa, että IDA-säilytystilan kokoa on mahdollista muuttaa vasta seuraavana päivänä siitä, kun IDA-säilytystilan saa ensimmäisen kerran CSC-projektin käyttöön.

Suositellut selaimet

Suosittelemme käyttämään IDAn selainkäyttöliittymää Firefox-, Chrome- tai Edge-selaimen uusimmalla vakaalla versiolla. Emme suosittele Safari-selaimen käyttöä, koska sillä ei voi luotettavasti lisätä palveluun piilotettuja tiedostoja ja kansiota (tiedostoja tai kansiota, jotka alkavat pisteellä ‘.’).

Mac-käyttäjille suosittelemme Firefox- tai Chrome-selaimen käytön lisäksi IDAn komentorivityökalujen ignore-tiedoston käyttöä. Sitä käyttämällä vältyt siirtämästä IDAan Mac OS-X:n ‘.DS_Store’ -järjestelmätiedostoja, jotka eivät ole osa varsinaista tutkimusdataa. Katso lisätietoja https://github.com/CSCfi/ida2-command-line-tools#ignore-file.


Käytön aloitus

Sisäänkirjautuminen

Ennen kuin aloitat IDAn käytön, hae projektillesi pääsy IDA-palveluun tai liity olemassa olevaan projektiin.

Voit tämän jälkeen kirjautua sisään palveluun osoitteessa ida.fairdata.fi käyttämällä joko Haka- tai Virtu-tunnustasi tai CSC-tunnustasi.

IDAssa, Qvaimessa ja Etsimessä on käytössä yhteinen kertakirjautuminen (engl. single sign-on, SSO). Tämä tarkoittaa, että kirjaudut kerralla kaikkiin näihin Fairdata-palveluihin, kun kirjaudut kerran sisään IDAn, Qvaimen tai Etsimen kautta. Samoin uloskirjautuminen kirjaa sinut ulos kaikista edellä mainituista palveluista.

Kirjautuaksesi sisään IDAan, klikkaa ”Kirjaudu”-painiketta sisäänkirjautumissivun oikeassa yläkulmassa, valitse ”CSC Login”, ”Haka Login” tai ”VIRTU” ja seuraa annettuja ohjeita.

Huomaa, että henkilökohtaista CSC-käyttäjätiliä hallinnoidaan MyCSC:n kautta (tilin luominen, CSC-tunnuksen salasanan vaihtaminen).

Kun olet onnistuneesti sisäänkirjautunut IDA-palveluun, näet ylätason tiedostoselailunäkymän, josta kerrotaan tarkemmin alempana.

Uloskirjautuminen

Kirjautuaksesi ulos IDA-palvelusta, klikkaa ratasikonia selainnäkymän oikeassa yläkulmassa. Klikkaaminen avaa pudotusvalikon. Valitse valikosta ”Kirjaudu ulos”. Valitse uloskirjautumissivulla ”Kirjaudu ulos”. Uloskirjautuminen kirjaa sinut ulos kaikista Fairdata-palveluista.

Henkilökohtaiset asetukset

Muuttaaksesi henkilökohtaisia asetuksia selainkäyttöliittymässä, klikkaa ratas-ikonia selainnäkymän oikeassa yläkulmassa. Klikkaaminen avaa pudotusvalikon. Valitse valikosta ”Asetukset”.

Jos haluat vaihtaa käyttöliittymän kieltä, sinun pitää kirjautua ulos IDA-palvelusta ja valita IDAn kotisivulta toinen kieli sivun oikeasta yläkulmasta. Valitsemaasi kieltä käytetään kaikkien Fairdata-palvelujen käyttöliittymissä. Palvelut muistavat kielivalintasi, mutta voit milloin tahansa vaihtaa sen IDAn tai jonkin muun Fairdata-palvelun etusivulla. IDAssa käytettävät sijaintiasetukset määritetään kielivalintasi mukaan.

 


Tiedostoselailu

IDA-palveluun kirjautumisen jälkeen näet tiedostoselailunäkymän, joka sisältää valmistelualueen projektikansion ja jäädytetyn alueen projektikansion kaikille niille projekteille, joiden jäsen olet. Jäädytetyn alueen projektikansion nimi on sama kuin projektin nimi. Valmistelualueen projektikansion nimi on projektin nimi, jonka perässä on plus ”+”-merkki. Plus-merkki valmistelualueen kansion nimessä on muistutus siitä, että tiedostoja lisätään palveluun lataamalla se projektin valmistelualueelle.

Kansion sisältöä voi tarkastella klikkaamalla sen nimeä kansiolistauksessa.

Voit navigoida takaisin isäntäkansioon joko selaimesi ”Back”-toiminnolla tai klikkaamalla haluamaasi kansiota tiedostolistauksen yläpuolella näkyvässä tiedostopolussa.

Palataksesi takaisin tiedostoselailunäkymän ylimmälle juuritasolle, klikkaa koti-ikonia tiedostolistauksen yläpuolella näkyvän tiedostopolun vasemmassa reunassa.

Palataksesi takaisin tiedostoselailunäkymään mistä tahansa muusta näkymästä, klikkaa kohtaa ”Tiedostot” selainnäkymän yläreunassa.

Valmistelualue

Uusia tiedostoja ladataan palveluun projektin valmistelualueelle eli projektin juurikansion sisään, jonka nimen perässä on plus ”+” -merkki.

Huomaathan, että tiedostoja ei tarvitse paketoida palveluun siirtämisen yhteydessä ja niiden julkaiseminen on mahdollista suoraan yksittäisinä tiedostoina tai kansiorakenteissa.

Tiedostoja voidaan ladata palveluun suoraan valmistelualueen projektikansion juureen, mutta on kuitenkin erittäin suositeltavaa, että tiedostot järjestellään alakansioihin valmistelualueen sisällä.

Tiedostojen järjestäminen aikakausittain tai muiden tutkimuksen ja aineiston kannalta loogisten rakenteiden mukaisesti auttaa suurten datamäärien hallinnoinnissa ja helpottaa myös datan jäädytystä. Voit esimerkiksi valita ja jäädyttää tietyn kansion kaikki tiedostot yhdellä kertaa (tiedostojen jäädyttämisestä lisää alempana).

Lue lisää hyvistä käytännöistä tiedostojen ja kansioiden järjestelyssä ja nimeämisessä (CSC Docs). Suosittelemme käyttämään datalle yleisesti käytössä olevia avoimia tiedostomuotoja (CSC Docs).

Huomaa: Palveluun ei ole mahdollista lisätä tiedostoja, joiden nimi on .htaccess tai tiedostoja, joiden päätteenä on .part tai .filepart. Tällaiset tiedostonimet tulee jollakin tapaa muuttaa, esimerkiksi zippaamalla tiedosto, lisäämällä jokin muu pääte tai muuttamalla tiedostonimi. Syynä on IDAn pohjana olevan Nextcloud-alustan turvallisuuteen ja hallintaan liittyvät rajoitteet.

Kansioiden luominen

Luodaksesi uuden kansion, klikkaa ”+”-ikonia selainnäkymän yläreunassa, tiedostopolun oikealla puolella, ja valitse ”Uusi kansio”. Nimeä kansio ja paina ”Enter”.

Yksittäisten tiedostojen lisääminen palveluun

Lisätäksesi yksittäisen tiedoston palveluun valittuun kansioon, klikkaa ”+”-ikonia selainnäkymän yläreunassa, tiedostopolun oikealla puolella, ja valitse ”Lisää tiedosto”. Tämä avaa tiedostovalitsimen, jolla voit selata ja valita haluamasi tiedoston paikallisesta tiedostojärjestelmästäsi.

Kansioiden ja useiden tiedostojen lisääminen palveluun drag and drop -toiminnolla

On mahdollista lisätä palveluun kokonaisia kansioita (ja niiden alakansioita) ja/tai useita tiedostoja yhdellä kertaa drag and drop -toimintoa käyttämällä.

Navigoi ensin siihen kansioon, johon haluat siirtää datan. Luo uusia alakansioita, mikäli tarpeen.

Avaa sitten paikallisen tiedostojärjestelmäsi tiedostoselain ja valitse ne kansiot ja/tai tiedostot, jotka haluat lisätä palveluun. Raahaa ja pudota hiirellä valittu data siihen selainikkunaan, jossa IDA-palvelu on auki.

Valitut kansiot ja tiedostot lisätään palveluun siihen kansioon joka IDAn tiedostoselailunäkymässä on auki. Drag and drop -toiminnon käyttö säilyttää paikallisessa tiedostojärjestelmässäsi olevan alkuperäisen kansiorakenteen.

Tiedostojen ja kansioiden siirtäminen ja kopioiminen

Projektin valmistelualueella olevia tiedostoja ja kansioita voidaan siirtää ja kopioida vapaasti toiseen sijaintiin valmistelualueen sisällä. On myös mahdollista kopioida tiedostoja ja kansioita jäädytetyltä alueelta valmistelualueelle.

Siirtääksesi tai kopioidaksesi tiedoston tai kansion, navigoi tiedostoselailunäkymässä siihen sijaintiin, jossa tiedosto tai kansio sijaitsee. Klikkaa Lisää valintoja ”…” -valikkoa tiedosto- tai kansionimen oikealla puolella ja valitse ”Siirrä tai kopioi”.

Navigoi esiin tulevassa ponnahdusikkunassa haluamaasi kohdehakemistoon valmistelualueen sisällä ja klikkaa joko ”Kopioi” tai ”Siirrä”. Luodaksesi uuden kohdekansion, klikkaa plus ”+” ikonia ponnahdusikkunan yläosassa ja kirjoita uuden kohdekansion nimi.

Tiedostojen ja kansioiden uudelleennimeäminen

Projektin valmistelualueella olevia tiedostoja ja kansioita voidaan vapaasti uudelleennimetä.

Uudelleennimetäksesi tiedoston tai kansion, navigoi tiedostoselailunäkymässä siihen sijaintiin, jossa tiedosto tai kansio sijaitsee. Klikkaa lisää valintoja ”…” -menua tiedosto- tai kansionimen oikealla puolella ja valitse ”Nimeä uudelleen”.

Muokkaa nimeä haluamallasi tavalla ja paina ”Enter”.

Tiedostojen ja kansioiden lataaminen omalle koneelle

Sekä yksittäisiä tiedostoja että kokonaisia kansioita voidaan helposti ladata omalle tietokoneelle IDA-palvelusta. Kun kansio ladataan, kansion sisältö pakataan lataamista varten yhdeksi pakatuksi zip-tiedostoksi, joka voidaan lataamisen jälkeen purkaa omalle koneelle.

Ladataksesi tiedoston tai kansion, navigoi tiedostoselailunäkymässä siihen sijaintiin, jossa tiedosto tai kansio sijaitsee. Klikkaa lisää valintoja ”…” -menua tiedosto- tai kansionimen oikealla puolella ja valitse ”Lataa”.

Seuraa selaimesi antamia ohjeita siitä miten ja minne tiedosto tallennetaan omalle tietokoneellesi.

Tiedostojen ja kansioiden poistaminen

Projektin valmistelualueella olevia tiedostoja ja kansioita voidaan vapaasti poistaa.

Poistaaksesi tiedoston tai kansion (ja kaiken sen sisällön), navigoi tiedostoselailunäkymässä siihen sijaintiin, jossa tiedosto tai kansio sijaitsee. Klikkaa lisää valintoja ”…” -menua tiedosto- tai kansionimen oikealla puolella ja valitse ”Poista”.

Valitse avautuvassa vahvistusikkunassa vaihtoehto ”OK”.

VAROITUS: Poistamistoimintoa ei voida peruuttaa ja poistettu data tuhotaan IDA-palvelusta pysyvästi ja peruuttamattomasti!

Tiedostojen jäädyttäminen

Kun tiedostojen katsotaan olevan valmiita säilytettäväksi niin, etteivät ne enää muutu, ne voidaan jäädyttää alla kuvatulla tavalla. Tämä tekee tiedostoista muuttumattomia ja tekee ne näkyviksi sinulle ja projektisi jäsenille myös Qvain-palvelussa ja Metax-rajapinnan kautta, jotta voit halutessasi liittää ne osaksi julkaistavaa tutkimusaineistokuvailua. Jäädyttäminen ei tee dataasi näkyväksi projektisi ulkopuolisille henkilöille.

Jäädytettäväksi voidaan valita sekä yksittäisiä tiedostoja että kokonaisia kansioita. Kun kansio valitaan jäädytettäväksi, jäädytetään kaikki sen alla olevat tiedostot ja alikansiot.

Jäädyttäminen siirtää jokaisen valitun tiedoston jäädytetylle alueelle. Siirto säilyttää tiedostolla valmistelualueella olleen tiedostopolkunimen ja tekee tiedostosta muuttumattoman. Jäädytystoimintoa ei voida perua ennen kuin se on suoritettu loppuun. Taustaoperaatiot voivat kestää useita tunteja riippuen jäädytettävän datan koosta ja tiedostomäärästä. Valmistumista odottavan jäädytystoiminnon tilaa voidaan katsella odottavat toiminnot -listauksesta, kuten alla on kuvattu.

Jäädytetyt tiedostot replikoidaan erilliselle fyysiselle säilytysmedialle estämään datan häviämistä, mikäli palveluun tulee vakava vikatilanne. Replikoiminen käyttää tarkistussummavalidaatiota jäädytettyjen tiedostokopioimisen eheyden varmistamiseksi. Jos jäädytetyt tiedostot myöhemmin palautetaan valmistelualueelle tai poistetaan palvelusta, kaikki replikoidut kopioit poistetaan.

Suosittelemme vahvasti, että järjestät tiedostot huolellisesti alikansioihin valmistelualueella ennen niiden jäädyttämistä. Voit jäädyttää kerralla kansion, joka sisältää enintään 5000 tiedostoa. Kun kansiossa on vähän tiedostoja, dataa on helpompi selailla ja ladata. Voit järjestää tiedostoja kansioihin esim. ajanjaksojen mukaan vuosittain tai kuukausittain. Lue lisää parhaista käytännöistä tietojen nimeämiseen ja järjestelyyn CSC Docs-ohjesivustolla (englanniksi).

Ohjeet tiedostojen jäädyttämiseen

Jäädyttääksesi tiedoston tai kaikki tiedostot jossakin kansiossa, navigoi tiedostoselailunäkymässä siihen sijaintiin, jossa tiedosto tai kansio sijaitsee. Klikkaa lumihiutale-ikonia tiedosto- tai kansionimen oikealla puolella. Tämä avaa toimintovalikon selainnäkymän oikeassa reunassa. Klikkaa toimintovalikossa ”Jäädytä”-painiketta.

Mikäli olet varma siitä, että haluat jäädyttää valitun tiedoston/tiedostot, valitse avautuvassa vahvistusikkunassa vaihtoehto ”Kyllä”.

Kun jäädytystoiminto on onnistuneesti aloitettu sinulle annetaan vaihtoehdot pysyä siinä tiedostonäkymässä jossa aloitit toiminnot, avata se jäädytetyn alueen tiedostonäkymä jossa juuri jäädyttämäsi data nyt sijaitsee tai avata toimintojen yhteenvetonäkymä klikkaamalla odottava toiminto -linkkiä (kuvailtu tarkemmin alla).

Huomaa, että jäädytystoiminto hylätään, jos yhdenkään jäädytettävän tiedoston tiedostopolku on ristiriidassa jo aiemmin jäädytetyn tiedoston tiedostopolun kanssa, tai odottavaan toimintoon liittyvän tiedostopolun kanssa. Tämä estää jo jäädytettyjen (muuttumattomien) tiedostojen ja niihin liittyvien tunnisteiden ja metadatan korruptoitumisen.

Jos haluat jäädyttää tiedoston, jolla on sama tiedostopolku kuin jo jäädytetyllä tiedostolla, sinun täytyy joko uudelleennimetä uudempi tiedosto tai siirtää se eri sijaintiin (tiedostopolkuun) valmistelualueella. Halutessasi voit myös siirtää jo aiemmin jäädytetyn tiedoston takaisin valmistelualueelle tai poistaa sen (kuvailtu tarkemmin alla).

Jos haluat jäädyttää tiedoston jolla on sama tiedostopolku kuin tiedostolla odottavassa toiminnossa, tulee sinun ensin odottaa odottavan toiminnon loppuunsuoritusta ja vasta sitten yrittää tiedoston jäädyttämistä uudelleen.

Tiedostojen jäädyttäminen, kun tiedoston isäntäkansio on jo olemassa jäädytetyllä alueella

Kun tiedosto tai kansio jäädytetään, sille luodaan jäädytetylle alueelle tarpeen mukaan samat kansiorakenteet kuin mitkä sillä on valmistelualueella, jotta tiedostonpolku pysyy samana. Jäädytystä ei haittaa, jos hakemistopolussa tiedostoa edeltävät kansiorakenteet ovat jo valmiiksi olemassa jäädytetyllä alueella. Jäädytys estyy ainoastaan, jos jäädytetyllä alueella on samassa kansiorakenteessa täsmälleen saman niminen tiedosto kuin se, jota yritetään jäädyttää.

Esimerkki 1:

Sinulla on valmistelualueella useita tiedostoja sisältävä kansio, jonka tiedostopolku on /EXP1. Sinulla on myös jäädytetyllä alueella kansio, jolla on sama tiedostopolku /EXP1, ja jossa on useita jäädytettyjä tiedostoja. Päätät jäädyttää valmistelualueella olevan tiedoston, jonka tiedostopolku on /EXP1/DATA_20180611.csv. Jäädytysprosessi varmistaa, että tällä tiedostopolulla ei löydy tiedostoa jäädytetyltä alueelta, ja siirtää sitten valitun tiedoston valmistelualueelta jäädytetylle alueelle. Koska kansio /EXP1 oli jo valmiina jäädytetyllä alueella, sitä ei ollut tarpeen luoda jäädytyksen yhteydessä. Jäädytys ei myöskään vaikuttanut muihin tuossa kansiossa olleisiin, jo jäädytettyihin tiedostoihin. Kansio /EXP1 ja sen sisältämät muut ei-jäädytetyt tiedostot säilyivät muuttumattomina valmistelualueella.

Esimerkki 2:

Sinulla on valmistelualueella useita tiedostoja sisältävä kansio, jonka tiedostopolku on /EXP2. Tätä kansiota ei ole olemassa jäädytetyllä alueella. Päätät jäädyttää valmistelualueella olevan tiedoston, jonka tiedostopolku on /EXP2/DATA_20180922.csv. Jäädytysprosessi varmistaa, että tällä tiedostopolulla ei löydy tiedostoa jäädytetyltä alueelta, ja luo sitten kansion /EXP2 jäädytetylle alueelle ja siirtää sitten valitun tiedoston valmistelualueelta jäädytetylle alueelle tuohon kansioon. Kansio /EXP2 ei ollut ennalta olemassa jäädytetyllä alueella, joten se luotiin. Kansio /EXP2 ja sen sisältämät muut ei-jäädytetyt tiedostot säilyivät muuttumattomina valmistelualueella.

 

Jäädytetty alue

Jäädytetyt tiedostot sijaitsevat projektin jäädytetyllä alueella, eli sen projektikansion sisällä, jonka nimenä on projektinimi ilman ”+”-merkkiä.

Jäädytetyt tiedostot ovat muuttumattomia ja niitä ei voi voida vapaasti päivittää, uudelleennimetä, siirtää tai muuten muokata, toisin kuin projektin valmistelualueella olevia tiedostoja. Jäädytetyt tiedostot voidaan ainoastaan ladata omalle koneelle, siirtää takaisin valmistelualueelle tai poistaa kokonaan palvelusta. Näistä kaksi jälkimmäistä vaihtoehtoa mitätöivät tiedostolle jäädytyksessä annetun tunnisteen ja siihen liittyvän tiedostometadatan. Tällöin tiedosto ei ole enää saavilla muille tutkimusdatan säilymistä tukeville palveluille.

Huomaa: Tiedostot ovat varsinaisessa säilytyksessä IDAssa vasta kun ne on jäädytetty.

Jäädytetyn tiedoston tiedot

Jäädytetyille tiedostoille luodaan pysyvät tunnisteet, lasketaan tarkistusssummat, niiden tiedot tallennetaan keskitettyyn metatietovarantoon ja ne replikoidaan toiselle fyysiselle tallennusmedialle.

Katsellaksesi tietyn tiedoston tarkempia tietoja navigoi tiedostoselailunäkymässä siihen sijaintiin, jossa tiedosto tai kansio sijaitsee. Klikkaa lumihiutale-ikonia tiedosto- tai kansionimen oikealla puolella. Tiedoston tiedot näytetään avautuvan toimintovalikon yläreunassa.

Huomaa, että mikäli tiedosto on osa odottavaa toimintoa kaikki tiedot eivät näy, sillä taustalla käynnissä oleva prosessi ei ehkä ole vielä luonut niitä.

Palvelu luo automaattisesti tarkistussummat jäädytetyille tiedostoille. Tarkistussummien luomisessa käytetään SHA256-algoritmia, ja ne esitetään URI-muodossa ”sha256:”-prefiksillä heksadesimaalimuodossa.

Ladattuasi jäädytetyn tiedoston, voit laskea sille paikallisen tarkistussumman verrataksesi sitä palvelussa esitettyyn tarkistussummaan. Tarkistussumman voi laskea seuraavalla komennolla:

sha256sum filename | awk '{print $1}' | tr '[A-Z]' '[a-z]'

 

Jäädytettyjen tiedostojen palautus valmistelualueelle

Jos yhtä tai useampaa jäädytettyä tiedostoa on tarve muokata (päivittää, uudelleennimetä tai siirtää eri kansioo), on mahdollista siirtää jäädytetyltä alueelta takaisin valmistelualueelle sekä yksittäisiä tiedostoja että kaikki tietyn kansion sisältämät tiedostot.

Valitun tiedoston palautus valmistelualueelle säilyttää sillä jäädytetyllä alueella olleen tiedostopolun ja tekee tiedostosta jälleen täysin muokattavan. Palautusta valmistelualueelle ei voida perua ennen kuin se on suoritettu loppuun. Taustaoperaatiot voivat kestää useita tunteja riippuen valmistelualueelle palautettavan datan koosta ja tiedostomäärästä. Valmistumista odottavan toiminnon tilaa voidaan katsella odottavat toiminnot -listauksesta, kuten alla on kuvattu.

VAROITUS: Valmistelualueelle palautetut tiedostot eivät ole enää muiden palvelujen saatavilla. Kun tiedosto palautetaan valmistelualueelle, kaikki siihen tehdyt viittaukset mitätöityvät pysyvästi. Jos tiedosto on liitetty Qvaimella luotuun tutkimusaineistoon, tiedoston palauttaminen valmistelualueelle rikkoo tutkimusaineiston pysyvästi. IDA varoittaa sinua, jos tiedoston palauttaminen valmistelualueelle on vaarassa rikkoa tutkimusaineiston. Kun tiedosto palautetaan valmistelualueelle, siitä tehty replika poistetaan. Kun tiedostojen palautus valmistelualueelle on aloitettu, sitä ei voida perua tai keskeyttää!

Siirtääksesi kaikki tietyn kansion tiedostot takaisin valmistelualueelle, navigoi tiedostoselailunäkymässä siihen sijaintiin, jossa tiedosto tai kansio sijaitsee. Klikkaa lumihiutale-ikonia tiedosto- tai kansionimen oikealla puolella. Tämä avaa toimintovalikon selainnäkymän oikeassa reunassa. Klikkaa toimintovalikossa ”Palauta valmistelualueelle”-painiketta.

Mikäli olet varma siitä, että haluat palauttaa valitun tiedoston/tiedostot valmistelualueelle, valitse avautuvassa vahvistusikkunassa vaihtoehto ”Kyllä”.

Kun palautustoiminto on onnistuneesti aloitettu sinulle annetaan vaihtoehdot pysyä siinä tiedostonäkymässä jossa aloitit toiminnot, avata se valmistelualueen tiedostonäkymä jossa juuri sinne palauttamasi data nyt sijaitsee tai avata toimintojen yhteenvetonäkymä klikkaamalla odottava toiminto -linkkiä (kuvailtu tarkemmin alla).

Huomaa, että palautustoiminto hylätään, jos yhdenkään palautettavan tiedoston tiedostopolku on ristiriidassa valmistelualueella jo olevan tiedoston tiedostopolun kanssa, tai odottavaan toimintoon liittyvän tiedostopolun kanssa. Tämä estää jo valmistelualueella olevien tiedostojen korruptoitumisen ja sallii kaikkien taustaprosessien valmistumisen, ennen kuin saman nimisiä tiedostoja jäädytetään uudelleen. Näin estetään häiriötä niissä palveluissa, jotka saattavat käyttää jollakin tavalla jäädytettyjen tiedostojen metatietoja.

Jos haluat palauttaa valmistelualueelle tiedoston, jolla on sama tiedostopolku kuin valmistelualueella jo olevalla tiedostolla, sinun täytyy joko uudelleennimetä valmistelualueella oleva tiedosto tai siirtää se eri sijaintiin (tiedostopolkuun) valmistelualueella. Halutessasi voit myös poistaa valmistelualueella olevan tiedoston.

Jos haluat palauttaa valmistelualueelle tiedoston jolla on sama tiedostopolku kuin tiedostolla odottavassa toiminnossa, tulee sinun ensin odottaa odottavan toiminnon loppuunsuoritusta ja vasta sitten yrittää tiedoston palauttamista valmistelualueelle uudelleen.

Jäädytettyjen tiedostojen poistaminen

Voit poistaa pysyvästi yhden tai useamman jäädytetyn tiedoston IDA-palvelusta. On mahdollista poistaa sekä yksittäisiä jäädytettyjä tiedostoja että kaikki jäädytetyt tiedostot tietyssä kansiossa.

Poistamistoimintoa ei voida perua ennen kuin se on suoritettu loppuun. Taustaoperaatiot voivat kestää useita tunteja riippuen jäädytetyltä alueelta poistettavan datan koosta ja tiedostomäärästä. Valmistumista odottavan toiminnon tilaa voidaan katsella odottavat toiminnot -listauksesta, kuten alla on kuvattu.

VAROITUS: Tiedostojen poistaminen tuhoaa ne pysyvästi ja peruuttamattomasti IDA-palvelusta. Poistetut tiedostot eivät ole enää muiden palvelujen saatavilla ja kaikki niihin tehdyt viittaukset mitätöityvät pysyvästi. Jos tiedosto on liitetty Qvaimella luotuun tutkimusaineistoon, tiedoston poistaminen rikkoo tutkimusaineiston pysyvästi. IDA varoittaa sinua, jos tiedoston poistaminen on vaarassa rikkoa tutkimusaineiston. Kun jäädytetty tiedosto poistetaan, siitä tehty replika poistetaan. Kun tiedostojen poistaminen on aloitettu, sitä ei voida perua tai keskeyttää!

Poistaaksesi kaikki tietyn kansion tiedostot, navigoi tiedostoselailunäkymässä siihen sijaintiin, jossa tiedosto tai kansio sijaitsee. Klikkaa lumihiutale-ikonia tiedosto- tai kansionimen oikealla puolella. Tämä avaa toimintovalikon selainnäkymän oikeassa reunassa. Klikkaa toimintovalikossa ”Poista”-painiketta.

Mikäli olet varma siitä, että haluat poistaa valitun tiedoston/tiedostot, valitse avautuvassa vahvistusikkunassa vaihtoehto ”Kyllä”.

Kun poistamistoiminto on onnistuneesti aloitettu, sinulle annetaan siitä vahvistus. Saat näkyviin yhteenvedon toiminnosta klikkaamalla vahvistusikkunan odottava toiminto -linkkiä (kuvailtu tarkemmin alla).

Huomaa, että poistamistoiminto hylätään, jos yhdenkään poistettavan tiedoston tiedostopolku on ristiriidassa odottavaan toimintoon liittyvän tiedostopolun kanssa. Tämä sallii kaikkien taustaprosessien valmistumisen, ennen kuin samannimisiä tiedostoja poistetaan ja estää häiriötä niissä palveluissa, jotka saattavat käyttää jollakin tavalla jäädytettyjen tiedostojen metatietoja.

Jos haluat poistaa tiedoston jolla on sama tiedostopolku kuin tiedostolla odottavassa toiminnossa, tulee sinun ensin odottaa odottavan toiminnon loppuunsuoritusta ja vasta sitten yrittää tiedoston poistamista uudelleen.

Väliaikaiset jakolinkit

Voit luoda väliaikaisia datan lataamisen mahdollistavia jakolinkkejä joko yksittäisiin tiedostoihin tai kokonaisiin kansioihin. Linkki on voimassa korkeintaan 90 päivän ajan sen luomishetkestä ja voit halutessasi asettaa sen käyttämiselle salasanan tai liittää siihen muita ominaisuuksia, kuten alla on kuvattu.

Väliaikaisten jakolinkkien luominen tiedostoihin ja kansioihin on mahdollista sekä valmistelualueella että jäädytetyllä alueella. Väliaikaisia jakolinkkejä voi käyttää esimerkiksi silloin kun halutaan antaa projektin ulkopuoliselle henkilölle mahdollisuus arvioida dataa ennen sen jäädyttämistä tai julkaisua osana tutkimusaineistoa.

VAROITUS: Väliaikaisia jakolinkkejä ei pidä julkaista tai käyttää viittauksissa tai julkisina latauslinkkeinä! Ne on tarkoitettu vain rajoitettuun, lyhytaikaiseen ja epämuodolliseen käyttöön.

Luodaksesi väliaikaisen jakolinkin tiedostoon tai kansioon, navigoi tiedostoselailunäkymässä siihen sijaintiin, jossa tiedosto tai kansio sijaitsee. Klikkaa tiedostojakoikonia tiedosto- tai kansionimen oikealla puolella. Tämä avaa jakamisvalikon selainnäkymän oikeassa reunassa. Klikkaa jakamisvalikossa ”Jaa linkki”-tekstin oikealla puolella olevaa plus (”+”)-ikonia luodaksesi uuden väliaikaisen jakolinkin.

Plus (”+”) -ikonin klikkaaminen avaa pudotusvalikon, joka näyttää jakolinkin max 90 päivän voimassaoloajan ja tarjoaa mahdollisuuden määrittää jakolinkin voimassaoloaika lyhyemmäksi. Voimassaoloaikaa voi lyhentää klikkaamalla jakolinkin valmiiksi määritettyä vanhenemispäivämäärää ja vaihtamalla sen tilalle jokin aikaisempi päivämäärä. Luo jakolinkki klikkaamalla ”Luo jako” tai jätä jakolinkki luomatta valitsemalla ”Peruuta”.

Kun olet luonut jakolinkin, palvelu kopioi jakolinkin osoitteen automaattisesti leikepöydälle. Tällä jakolinkillä voit antaa kenelle tahansa väliaikaisen latausmahdollisuuden linkin kohteena olevaan dataan.

Voit halutessasi muuttaa tiettyjä jakolinkin ominaisuuksia klikkaamalla ”…”-valikkoa jakamisvalikossa linkin luomisen jälkeen.

Mikäli haluat vaatia salasanaa jakolinkin käyttäjältä, valitse ”Suojaa salasanalla”, syötä haluamasi salasana alle avautuvaan kenttään ja paina ”Enter”.

Vaihda jakolinkin vanhenemispäivämäärä klikkaamalla jakolinkin valmiiksi määritettyä vanhenemispäivämäärää ja määrittämällä sen tilalle uusi päivämäärä.

Mikäli haluat liittää jakolinkkiisi viestin, joka näkyy jakolinkin vastaanottajalle, valitse ”Huomio vastaanottajalle”. Syötä haluamasi viesti alle avautuvaan kenttään ja paina ”Enter”.

Jakolinkin luomisen jälkeen voit myöhemmin kopioida linkin URL-osoitteen uudelleen klikkaamalla ”Kopioi linkki” -ikonia ”Jaa linkki” tekstin oikealta puolella.

Projektin ulkopuolinen käyttäjä ei voi väliaikaisen jakolinkin kautta tehdä muutoksia jaettuun dataan tai poistaa sitä.

Kun käytät väliaikaista latauslinkkiä, huomaa, että tiedostonäkymän yläosassa olevassa alasvetovalikossa olevat toiminnot eivät tiedä mitkä kansiot ja tiedostot ovat vain luku -tilassa, joten siirto, kopiointi ja poistovaihtoehdot ovat näkyvissä, mutta ne epäonnistuvat, jos käyttäjällä ei ole riittäviä käyttöoikeuksia (mikä pätee aina kun dataa jaetaan väliaikaisella jakolinkillä). Kansion / tiedoston nimen oikealla puolella olevassa ”…”-valikossa olevat kansio- ja tiedostokohtaiset toiminnot osoittavat kullekin kansiolle / tiedostolle oikeasti käytettävissä olevat toiminnot (joka väliaikaisille jaetulle datalle on ainoastaan datan lataaminen).

Jos haluat poistaa luomasi väliaikaisen jakolinkin käytöstä, avaa linkin asetukset ”…” -pudotusvalikosta ja valitse ”Lopeta jakaminen”. Jakolinkin toiminta päättyy välittömästi.

Voi luoda toisen jakolinkin samaan dataan (esimerkiksi erilaisilla jakolinkin ominaisuuksilla) avaamalla linkin asetukset ”…” -pudotusvalikosta ja valitsemalla ”Lisää toinen linkki”.

VAROITUS: Väliaikaisen jakolinkin poistaminen ei vaadi käyttäjältä erillistä vahvistusta. Jakolinkin poistamista ei voi perua ja käytöstä poistetun jakolinkin osoitetta ei voi palauttaa. Jos haluat edelleen jakaa tiedoston tai kansion, sinun on luotava uusi väliaikainen jakolinkki ylläkuvattuun tapaan ja lähetettävä jakolinkki uudelleen haluamillesi henkilöille.

Huomaa että väliaikaiset jakolinkit ovat käyttäjäkohtaisia, eivätkä muut IDA-projektin jäsenet voi nähdä tai muokata muiden projektin jäsenten luomia linkkejä. On projektin jäsenten vastuulla pitää muut projektin jäsenet tietoisina luoduista jakolinkeistä. Projektin jäsenten tulee yhdessä suunnitella jakolinkkien käyttö ja huomioida mahdolliset organisaatio ja/tai projektikohtaiset linjaukset datan jakamisesta.

Suosikit

Usein käytetyt tiedostot tai kansiot voidaan merkitä ”Suosikeiksi” niin että niiden löytäminen on suorempaa ja helpompaa kuin niiden hakeminen tiedostoselailunäkymästä.

Löydät suosikkitiedostot ja -kansiot valitsemalla ”Suosikit”-näkymän selainnäkymän vasemmalta puolelta.

Merkitäksesi tiedoston tai kansion ”Suosikiksi”, klikkaa tähti-ikonia tiedosto- tai kansionimen vasemmalta puolelta. Tähti-ikoni muuttuu valituksi ja tiedosto tai kansio lisätään ”Suosikit”-näkymään.

Poistaaksesi tiedoston tai kansion ”Suosikit”-näkymästä, klikkaa valittuna olevaa tähti-ikonia tiedosto- tai kansionimen vasemmalta puolelta.


Toimintolistaus

IDA-palvelu suorittaa lukuisia taustaoperaatioita palvelun käytettävyyden ja taustalla suoritettavien prosessien tehostamiseksi. Näin käyttäjän ei tarvitse odottaa jokaisen toiminnon valmistumista.

IDA-palvelu tarjoaa taustaoperaatioiden tarkasteluun toimintolistausnäkymän. Listaukset on järjestetty uusimmasta vanhimpaan ja jaoteltu toiminnon tilan mukaan alla kuvatulla tavalla.

Nähdäksesi saatavilla olevat toimintolistaukset, klikkaa kohtaa ”TOIMINNOT” ylävalikossa.

Sinulle näytetään toimintolistauksen oletusnäkymä, joka näyttää kaikki odottavat toiminnot.

Tarkastellaksesi tietyn toiminnon tietoja, klikkaa toiminnon tunnistelinkkiä. Taustaoperaation valmistumisaika näytetään yhteenvedon oikeassa yläkulmassa. Jos toiminto on epäonnistunut, epäonnistumisen syy näytetään punaisella. Tiedosto, johon toiminto liittyi, näytetään yhteenvedon alaosassa.

Odottavat toiminnot

Käynnistetty toiminto näkyy ”Odottavat toiminnot” -listauksessa, kunnes kaikki taustaoperaatiot on suoritettu loppuun tai toiminto pysähtyy virhetilaan. Odottavan toiminnon tiedot päivittyvät sitä mukaa kun siihen liittyvät taustaoperaatiot valmistuvat. Voit seurata odottavan toiminnon tilaa päivittämällä sen yhteenvetonäkymää.

Tarkastellaksesi kaikkia odottavia toimintoja, avaa toimintolistausosio klikkaamalla kohtaa ”TOIMINNOT” kuten yllä on kuvattu tai jos olet jo toimintolistausosiossa ja tarkastelet toista toimintotilanäkymää, klikkaa kohtaa ”Odottavat toiminnot” selainnäkymän vasemmalla puolella.

Suoritetut toiminnot

Toiminto on valmis kun kaikki taustaoperaatiot on onnistuneesti suoritettu.

Tarkastellaksesi kaikkia suoritettuja toimintoja, avaa toimintolistausosio klikkaamalla kohtaa ”TOIMINNOT” ylävalikossa kuten yllä on kuvattu tai jos olet jo toimintolistausosiossa ja tarkastelet toista toimintotilanäkymää, klikkaa kohtaa ”Suoritetut toiminnot” selainnäkymän vasemmalla puolella.

Epäonnistuneet toiminnot

Jos jonkin taustaoperaation suoritus epäonnistuu, toiminto merkitään epäonnistuneeksi ja epäonnistumisen syy näytetään toiminnon yhteenvedossa.

Tarkastellaksesi kaikkia epäonnistuneita toimintoja, avaa toimintolistausosio klikkaamalla kohtaa ”TOIMINNOT” ylävalikossa kuten yllä on kuvattu tai jos olet jo toimintolistausosiossa ja tarkastelet toista toimintotilanäkymää, klikkaa kohtaa ”Epäonnistuneet toiminnot” selainnäkymän vasemmalla puolella.

Epäonnistuneiden toimintojen uudelleenyritys

Epäonnistuneita toimintoja voidaan yrittää uudelleen siten että taustaoperaatioiden suoritusta jatketaan siitä operaatiosta missä edellisen toiminnon suoritus epäonnistui. Uudelleen yrittämisestä ei ole apua ellei epäonnistumisen syytä ole korjattu. Korjaaminen voi vaatia toimia IDA-ylläpidolta.

Kun epäonnistunutta toimintoa yritetään uudelleen, alkuperäinen epäonnistunut toiminto merkitään hylätyksi ja uusi toiminto luodaan ja käynnistetään edellisen pohjalta. Löydät tällöin linkin toiminnon uudelleenyritykseen alkuperäisen toiminnon yhteenvedosta. Tällä tavoin epäonnistunutta toimintoa voidaan yrittää uudelleen kuinka monta kertaa tahansa, ja toimintoyritykset linkitetään toisiinsa. Uudelleenyritetty toiminto joko onnistuu ja merkitään valmiiksi tai se epäonnistuu jostakin syystä.

Yrittääksesi epäonnistunutta toimintoa uudelleen klikkaa ”Yritä uudelleen” joko epäonnistuneen toiminnon oikealta puolelta ”Epäonnistuneet toiminnot” -listauksessa tai epäonnistuneen toiminnon yhteenvedossa.

Hylätyt toiminnot

Hylätyt toiminnot ovat epäonnistuneita toimintoja, joita on joko yritetty uudelleen tai jotka ovat tarkoituksellisesti hylätty ”Epäonnistuneet toiminnot” -listauksesta. Jos toimintoa on yritetty uudelleen, toiminnon yhteenvedossa on linkki uudelleenyritettyyn toimintoon.

Tarkastellaksesi kaikkia hylättyjä toimintoja, avaa toimintolistausosio klikkaamalla kohtaa ”TOIMINNOT” kuten yllä on kuvattu. Jos olet jo toimintolistausosiossa ja tarkastelet toista toimintotilanäkymää, klikkaa kohtaa ”Hylätyt toiminnot” selainnäkymän vasemmalla puolella.

Ilmoitusikonit

Selainkäyttöliittymän ylävalikkoon TOIMINNOT-valikon oikealle puolelle ilmestyy ilmoitusikoni silloin, kun jossakin käyttäjän projekteista on seuraava tilanne:

Pending icon Projektilla on yksi tai useampi odottava toiminto
Failed action icon Projektilla on yksi tai useampi epäonnistunut toiminto
Suspended project icon Projekti, johon käyttäjä kuuluu on ”vain luku” -tilassa

 

Huomaa, että ilmoitusikoni tulee näkyviin mikäli yhdessäkin käyttäjän projekteista on ikonin kuvaama tilanne.

Huomautusikonin klikkaaminen avaa siihen liittyvän toimintolistausnäkymän, jonka kautta tilanteesta on tarjolla enemmän tietoa. Toimintolistaus näkymä näyttää esimerkiksi mihin projektiin odottava tai epäonnistunut toiminto liittyy, linkkejä joiden kautta toiminnosta saa lisätietoa ja tiedon siitä, mikä projekteista on ”vain luku” -tilassa.


Törmäysten estäminen tiedosto-operaatioissa

Kaikilla samaan projektiin kuuluvilla käyttäjillä on yhtäläiset oikeudet lisätä, poistaa ja tehdä toimenpiteitä kaikelle sille datalle, joka on tallennettu projektin IDA-tilaan. IDAssa on käytössä useita tarkistuksia ja rajoituksia, joilla pyritään varmistamaan ettei palvelua samanaikaisesti käyttävien samaan projektiin kuuluvien käyttäjien toiminta törmää ei-toivotulla tavalla.

Käyttäjien toiminnan yhteentörmäykset ovat tavanomaisessa käytössä todennäköisesti hyvin harvinaisia, mutta niiltä suojaaminen auttaa pitämään datan eheänä sekä valmistelualueella että jäädytetyllä alueella.


Komentorivityökalut

Komentorivityökalut IDAn käyttöön ovat saatavilla GitHubissa: https://github.com/CSCfi/ida2-command-line-tools. Komentorivikomennot ovat yhteensopivia useimpien UNIX-tyyppisten alustojen (Linux, OS-X, jne.) kanssa.

Komennot tukevat tiedostojen ja kansioiden lataamista palveluun ja sieltä omalle koneelle, siirtämistä (uudelleennimeämistä) ja poistamista projektin valmistelualueen sisällä. Niillä voi myös ladata dataa jäädytetyltä alueelta ja katsella jäädytetyllä alueella olevan datan tietoja.

Tiedostojen jäädyttäminen ja siirtäminen jäädytetyltä alueelta takaisin valmistelualueelle vaatii kuitenkin IDAn selainkäyttöliittymän käyttämistä kuten yllä on kuvattu. Näitä toimintoja ei voi suorittaa komentorivillä.

IDAn komentorivityökalujen käytön tueksi on saatavilla englanninkielisiä videotutoriaaleja: Installation and Configuration, Uploading and Validation of Data sekä Working with Frozen Data.

Jos käytät IDAa yhdessä Puhti-supertietokoneen tai Allas-palvelun kanssa kanssa, löydät ohjeistusta myös CSC Docsista:

Sovellussalasanat

IDA-komentorivityökaluille on annettava tunnus ja salasana. Käyttäjänimenä käytetään henkilökohtaisen CSC-käyttäjätilin nimeä, jota hallinnoidaan CSC-asiakasportaalissa https://my.csc.fi/. Salasanana käytetään sovellussalasanaa, joka sinun tulee luoda IDA-palvelussa. Ohjeet sovellussalasanan luomiseen löytyvät IDA-komentorivityökalujen GitHub-repositoriosta.

Jos sinulla on kysyttävää palvelusta tai jostakin sen ominaisuudesta, ole hyvä ja ota yhteyttä IDAn käyttäjätukeen osoitteessa asiakaspalvelu (a) csc.fi