Sopimukset ja tietosuoja

SISÄLLYS

Käsitteet

Fairdataa koskevissa sopimuksissa käytetään seuraavia käsitteitä:

  • Fairdata PAS-palvelulla tarkoitetaan OKM:n tutkimusorganisaatioille tarjoamaa aineistojen pitkäaikaissäilytyksen mahdollistavaa palvelukokonaisuutta.
  • Fairdata-kokonaisuudella tarkoitetaan niitä OKM:n tutkimusorganisaatioille tarjoamia palveluita, joilla edistetään OKM:n tavoitteiden mukaisesti tieteen ja tutkimuksen avoimuutta ja saatavuutta. Fairdata-kokonaisuuteen kuuluvat Etsin, Fairdata PAS-palvelu, IDA, ja Qvain sekä näiden tukipalvelut.
  • Hyödyntävällä organisaatiolla tarkoitetaan PAS-palvelua käyttävää laitosta tai muuta toimijaa.
  • Käyttäjällä tarkoitetaan Fairdata-kokonaisuuden loppukäyttäjille tarkoitettuja palveluita hyödyntävää suomalaisen tutkimusjärjestelmän toimijaa.

Fairdata PAS-palvelun palvelusopimus organisaation ja CSC:n välillä

Organisaation ja CSC:n välisessä Fairdata PAS-palvelun palvelusopimuksessa kuvataan palvelun käyttöön, ylläpitoon, kehittämiseen ja yhteisyöhön liittyvät tehtävät ja vastuut.

Sopimus PAS-palvelun tuottamisesta OKM:n ja CSC:n välillä

CSC toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle PAS-ratkaisua, Kulttuuriperintö-PAS-palvelua ja Fairdata PAS-palvelua. Palveluiden toimitaminen on  määritelty ns. OKM-CSC-sopimuksessa, tarkemmalta nimeltään Sopimus PAS-ratkaisusta ja PAS-palvelusta sekä niihin liittyvistä muista palveluista opetus- ja kulttuuriministeriön ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n välillä.

Tietosuoja

Evästeiden käyttö Fairdata-palveluissa