Tietoa

Fairdata-kokonaisuus on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoamista PAS-palveluista. Fairdata-kokonaisuus muodostuu tärkeimmistä Avoimen tieteen viitearkkitehtuurissa kuvatuista tutkimusprosessia tukevista palveluista digitaalisten aineistojen hallintaan.

Fairdata-kokonaisuus on osa Suomen kansallista panosta European Open Science Cloud:iin (EOSC). Palvelukokonaisuuden tiedot löytyvät European Open Science Cloud – EU Node Resource Hub:ista ja palvelut ovat sitoutuneet noudattamaan EOSC:n osallistumissääntöjä.

Fairdata-kokonaisuus koostuu seuraavista palveluista:

Lue lisää Fairdata-palveluiden hyödyistä ja yhteentoimivuudesta.

Fairdata-kokonaisuuden ominaispiirteet:

  • Tarjoaa kertakirjautumisen palveluihin.
  • Tarjoaa tutkimuksen tuottamien aineistojen ja niihin liittyvien metatietojen turvallisen säilytyksen ja löydettävyyden.
  • Kokonaisuudessa säilytettävien ja sovitusti muualta haravoitavien aineistojen metatiedot julkaistaan Etsimessä, jossa aineistolla on pysyvät tunnisteet ja laskeutumissivu.
  • Fairdata-kokonaisuus tarjoaa loppukäyttäjille sekä hyödyntäville ja potentiaalisesti hyödyntäville organisaatiolle säilyttämiseen ja aineistojen hallintaan liittyviä tuki- ja neuvontapalveluita sekä ylläpitää pitkäaikaissäilytykseen liittyviä määrityksiä.
  • Fairdata-kokonaisuutta hallinnoidaan OKM:n laatiman hallinnointimallin mukaisesti.

Fairdata-kokonaisuuden palvelut ovat tutkimusyhteisön käytettävissä voimassa olevan käyttöpolitiikan mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja CSC:n välisessä sopimuksessa määritellyt ja käyttöpolitiikkansa mukaiset palvelut ovat maksuttomia hyödyntävälle organisaatiolle ja käyttäjille. Hyödyntävä organisaatio ja käyttäjä vastaavat siitä, että Fairdata-kokonaisuuteen siirretty aineisto on hyödyntävän organisaation tai käyttäjän käytössä sellaisin oikeuksin, jotka oikeuttavat käsittelemään sitä palvelukuvauksessa  ja tietosuojaselosteessa tarkoitetulla tavalla. Poikkeuksena palvelujen avoimeen saatavuuteen on Fairdata PAS-palvelu, jonka käyttöönottoon on erillinen sopimusprosessi.

Fairdata-palvelut järjestää opetus- ja kulttuuriministeriö ja toimittaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Supporting EOSC logo