Fairdata-verkosto

Fairdata-verkosto on luotu parantamaan tiedonkulkua ja yhteistyötä Fairdata-palveluja hyödyntävien organisaatioiden sekä CSC:n välillä. Tavoitteena on huomioida Fairdata-palvelujen käyttäjien, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tarpeet palvelujen kehittämisessä entistä paremmin.

Verkoston toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja mukaan ovat tervetulleita kaikki Fairdata-palveluiden käytöstä ja kehityksestä kiinnostuneet. Verkoston toimintaan osallistumisesta on erityisesti hyötyä organisaatioille, jotka käyttävät jo Fairdata-palveluita tai ovat pian ottamassa niitä käyttöön.

Lisätietoa Fairdata-verkoston toiminnasta:

  • Fairdata-verkoston wikitilasta löydät mm. ohjeita ja materiaalia Fairdata-palvelujen hyödyntämiseen organisaatioissa.
  • Neljästä viiteen kertaa vuodessa järjestettävissä Fairdata-verkoston kokouksissa organisaatioiden edustajat pääsevät keskustelemaan ja vaikuttamaan päätöksentekoon Fairdata-palvelujen käyttöä ja kehitystyön priorisointia koskevissa asioissa.
  • Verkoston toiminnasta ja tulevista kokouksista tiedotetaan myös Fairdata-verkoston sähköpostilistan kautta, johon kuka tahansa aiheesta kiinnostunut voi liittyä. Liity Fairdata-verkoston sähköpostilistalle.