Metax API – Rajapinnat kuvailutietojen katseluun ja siirtoon

Metax-metatietovaranto sisältää tietoja suomalaisista tutkimusaineistoista. Palvelun tarkoituksena on tukea tiedettä ja tutkimusta. Ytimen muodostavat Fairdata-palveluissa olevat tutkimusaineistojen metatiedot (IDA, pitkäaikaissaatavuus), mutta Metax sisältää myös muut Qvaimella luodut metatiedot sekä muista lähteistä tuotuja metatietoja. Tutkimusaineistojen kuvailutietoja on mahdollista tuoda Metaxin myös sen tarjoaman rajapinnan kautta (Metax REST API).

Metax palvelee myös tutkimustietovarantoa tietolähteenä (tarjoaa rajapinnan metatietoihin) ja se tarjoaa tutkimusorganisaatioille referenssidatoja.

Metaxilla ei ole graafista käyttöliittymää, mutta sitä voi hyödyntää rajapintojen kautta.

 

Metaxin tietosisältö

Lisätietoa API -rajapinnasta

Yhteystiedot

CSC:n asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@csc.fi
Arkipäivisin klo 8.30 – 16.00