Metax – Metatietovaranto

Metax-metatietovaranto sisältää tietoja suomalaisista tutkimusaineistoista. Palvelun tarkoituksena on tukea tiedettä ja tutkimusta. Ytimen muodostavat Fairdata-palveluissa olevat tutkimusaineistojen metatiedot (IDA, pitkäaikaissaatavuus) mutta Metax sisältää myös muut Qvaimella luodut metatiedot sekä muista lähteistä kopioituja metatietoja. Tutkimusaineistojen kuvailutietoja on mahdollista tuoda Metaxin myös sen tarjoaman rajapinnan kautta (Metax REST API).

Metax palvelee myös tutkimustietovarantoa tietolähteenä (tarjoaa rajapinnan metatietoihin) ja se tarjoaa tutkimusorganisaatioille referenssidatoja.

Metaxilla ei ole graafista käyttöliittymää, mutta sitä voi hyödyntää rajapintojen kautta.

Lisätietoa

Metaxin tietomallit löytyvät myös verkosta.

Yhteystiedot

CSC:n asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@csc.fi
+358 9 457 2821
Arkipäivisin klo 8.30 – 16.00

Metax on opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämä palvelu suomalaisen tutkimusjärjestelmän toimijoille. Palvelun tuottaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.