Metax-metatietovaranto

Metax-metatietovaranto sisältää tietoja suomalaisista tutkimusaineistoista. Palvelun tarkoituksena on tukea tiedettä ja tutkimusta. Ytimen muodostavat Fairdata-palveluissa olevat tutkimusaineistojen metatiedot (IDA, pitkäaikaissaatavuus) mutta Metax sisältää myös muut Qvaimella luodut metatiedot sekä muista lähteistä kopioituja metatietoja. Tulevaisuudessa myös tiedon vieminen rajapinnan kautta tulee mahdolliseksi. Metax palvelee myös tutkimustietovarantoa tietolähteenä (tarjoaa rajapinnan metatietoihin) ja se tarjoaa tutkimusorganisaatioille referenssidatoja.

Metaxilla ei ole graafista käyttöliittymää mutta sitä voi hyödyntää rajapintojen kautta.

Lue lisää Metaxin rajapinnoista.

Metaxin tietomallit löytyvät myös verkosta.