Fairdata PAS-palvelun käyttöönotto organisaatioissa

Aineistojen valinta pitkäaikaissäilytykseen

Pitkäaikaissäilytys on tarkoitettu aineistoille, joilla on pitkällä aikavälillä arvoa organisaatiolle tai kansallisesti. Organisaatiot arvioivat itse mitkä aineistot tarvitsevat pitkäaikaissäilytystä. Sen lisäksi, että aineiston alkuperäisen käyttötarkoituksen pitää olla tutkimus, arviossa tulee huomioida esimerkiksi:

   • Aineiston jatkokäyttömahdollisuudet
   • Aineistontuottamiseen on käytetty paljon resursseja
   • Aineisto on syntynyt osana tutkimusta, jota olisi vaikeaa, kallista tai mahdotonta toistaa
   • Aineisto on muutoin kansallisesti tai organisaation kannalta merkittävä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myöntää Fairdata PAS-palvelun käyttöoikeuden ja tekee aineistokokonaisuuksien säilytyspäätökset organisaation hakemuksesta. Säilytyspäätös määrittää aineistokokonaisuuden, jolle käyttöoikeus (kutsutaan myös käyttötarkoitukseksi) myönnetään sekä sille varattavan kapasiteetin PAS-palvelusta.

Onnistuakseen pitkäaikaissäilytyspalvelut määrittelevät aineistojen säilyttämiseen liittyviä edellytyksiä. Tällöin organisaation on huolehdittava mm. seuraavista asioista:

   • Metatiedot ovat riittäviä ja takaavat ymmärrettävyyden
   • Säilytys- ja siirtokelpoiset tiedostomuodot -määrittely varmistaa, että käytetyt tiedostomuodot riittävän avoimia, jotta tietosisällön säilyminen ja ymmärrettävyys voidaan taata pitkällä aikavälillä,
   • Tutkimusaineistoon ei liity eettisiä tai oikeudellisia ongelmia, kuten ratkaisemattomat tekijänoikeuksiin tai tunnisteellisuuteen liittyvät seikat.
   • Aineiston on noudatettava ohjeita paketoinnista ja metatiedoista. PAS-tuki auttaa aineiston valmistelussa, paketoinnissa ja siirrossa.

Fairdata PAS-palvelun käyttöönotto organisaatiossa

Lisätietoa Fairdata PAS-palvelun palvelusopimuksesta ja palvelun tietosuojasta

Sopimukset ja tietosuoja

Fairdata PAS hallintaliittymä

Organisaatiot voivat hallinnoida aineistojensa pitkäaikaissäilytysprosessia Fairdata PAS-hallintaliittymän kautta osoitteessa https://manage.fairdata.fi/. Oikeudet hallintaliittymän käyttöön saa ottamalla yhteyttä pas-support@csc.fi.

Yhteydenotot

PAS-tuki
Fairdata PAS-palvelun tukipyynnöt koko valmistelu-, paketointi- ja siirtoprosessin ajan osoitteeseen pas-support@csc.fi.