Koulutukset

Ennakkotietoa syksyn 2018 koulutuksista:

Syksyllä 2018 tullaan järjestämään useita koulutuksia / webinaareja koskien uudistuvia Fairdata-palveluita. Vuonna 2018 valmistuu uudistunut, integroitu palvelukokonaisuus Fairdata.fi, joka sisältää palvelut kaikkiin tutkimusprosessin vaiheisiin: säilytys, aineistojen haku, kuvailu, julkaisu sekä pitkäaikaissäilytys. Palvelut tukevat järkevää aineistonhallintaa.

Lisätietoa Fairdata-palveluita koskevista koulutuksista: paivi.rauste [at] csc.fi