Käyttöpolitiikat ja ehdot

Fairdata-kokonaisuuden palvelut ovat tutkimusyhteisön käytettävissä voimassa olevan käyttöpolitiikan mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja CSC:n välisessä sopimuksessa määritellyt ja käyttöpolitiikkansa mukaiset palvelut ym. palvelut ovat maksuttomia hyödyntävälle organisaatiolle ja käyttäjille. Hyödyntävä organisaatio ja käyttäjä vastaavat siitä, että Fairdata-kokonaisuuteen siirretty aineisto on hyödyntävän organisaation tai käyttäjän käytössä sellaisin oikeuksin, jotka oikeuttavat käsittelemään sitä palvelukuvauksessa  ja tietosuojaselosteessa tarkoitetulla tavalla.

Poikkeuksena palvelujen avoimeen saatavuuteen on Fairdata PAS-palvelu, jonka käyttöönottoon on erillinen sopimusprosessi. Pitkäaikaissäilytyksen palvelusopimus on PAS-palvelun hyödyntämisestä digitaalisten aineistojen säilyttämisessä palvelun toimittajan ja hyödyntävän organisaation välillä tehtävä sopimus, joka kuvaa palvelun käyttöön, ylläpitoon, kehittämiseen ja yhteistyöhön liittyvät tehtävät ja vastuut. Seuraavat dokumentit kuvaavat muiden palveluiden käyttöön saamista ja käyttöehtoja.

Fairdata-palveluiden käyttöpolitiikat

Palveluiden käyttöönotto organisaatioissa

Fairdata-palveluiden käyttöehdot käyttäjille