Fairdata IDA – Tutkimusdatan säilytyspalvelun käyttöehdot

Voimassa 1.7.2021 alkaen | Lataa PDF | Muutoshistoria

Nämä ovat Fairdata IDA – Tutkimusdatan säilytyspalvelun (”Palvelu”) käyttöehdot. Fairdata IDA on osa Fairdata-kokonaisuutta (https://www.fairdata.fi/). Fairdata-palvelut järjestää opetus- ja kulttuuriministeriö ja toimittaa CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy (”CSC”). Palvelun käyttöehtojen osana ovat CSC:n Tutkimuksen ja opetuksen palvelujen yleiset käyttöehdot. Fairdata-kokonaisuuden palvelut ovat tutkimusyhteisön käytettävissä voimassa olevan käyttöpolitiikan mukaisesti.

Projektin käyttäjä on henkilö, jolle myönnetään käyttöoikeus Palveluun, CSC-tunnus ja salasana sekä projektin jäsenyys.

Projektin vastuuhenkilö on projektin käyttäjä, joka hallinnoi tiettyä CSC-projektia (”projekti”). Projektin vastuuhenkilön tulee täyttää Projektin vastuuhenkilönä toimimisen edellytykset ja velvollisuudet sekä noudattaa alla olevia käyttöehtoja.

Projektin vastuuhenkilön käyttöehdot

 • Projektin vastuuhenkilöllä on oltava täydet valtuudet tehdä Palveluun tallennettua projektin dataa koskevat Palvelulle olennaiset päätökset käyttäjien puolesta. CSC:llä on oikeus tiedottaa käyttäjiä vastuuhenkilön dataa ja datan käyttöoikeuksia koskevista päätöksistä.
 • Projektin vastuuhenkilö vastaa siitä, että projektin käyttäjät ovat hyväksyneet, että Palveluun tallennetut datat ovat projektin käyttäjien yhteisesti käytettävissä.
 • Projektin vastuuhenkilön on aina pystyttävä yksilöimään Palveluun projektin tallennustilaan tallennetun datan laillinen omistaja.
 • Projektin vastuuhenkilö on velvollinen pitämään CSC-tunnuksensa voimassa esimerkiksi päivittämällä tunnuksensa salasanan pyydettäessä. Projektin vastuuhenkilön tunnuksen vanheneminen voi estää projektin käyttäjien pääsyn Palveluun.
 • Jos projektin vastuuhenkilön CSC-tunnus on vanhentunut ja CSC ei pysty saamaan vastuuhenkilöön yhteyttä kohtuullisin toimenpitein, voi CSC olla yhteydessä projektin vastuuhenkilön kotiorganisaatioon uuden vastuuhenkilön nimeämiseksi tai saadakseen luvan poistaa projekti ja sen data Palvelusta, silloin kun projekti käyttää Palvelua kotiorganisaation myöntämästä käyttöosuudesta.

Projektin käyttäjän käyttöehdot

 • Käyttäjä sitoutuu tallentamaan Palveluun vain tutkimusdataa ja siihen liittyviä materiaaleja. Muunlaisen datan tallennus voidaan tulkita Palvelun luvattomaksi käytöksi ja se voi johtaa projektin Palvelun käyttöoikeuden päättymiseen.
 • Käyttäjä hyväksyy, että Palveluun siirretty data on varsinaisesti Palvelun säilytyksessä vasta kun se on merkitty säilytettäväksi (”Jäädytetty”).
 • Käyttäjä sitoutuu julkaisemaan Palveluun tallentamansa datan kuvailutiedot yhtenä tai useampana aineistona, niin että ne ovat löydettävissä Fairdata Etsin -palvelusta.
 • Käyttäjä hyväksyy, että Palvelussa metatieto säilytettävästä Jäädytetystä datasta on muiden Fairdata-palvelujen saatavilla, jotta projektin jäsenet voivat liittää tiedot Jäädytetystä datasta osaksi julkaistavia kuvailutietoja.
 • Käyttäjä hyväksyy, että kaikki projektin jäsenet voivat asettaa Jäädytetyn datan ja siihen liittyvän kuvailutiedon julkisesti kaikkien saataville Etsin-palveluun.
 • Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta Palveluun tietoja, jotka koskevat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklassa lueteltuja ”erityisiä henkilötietoryhmiä” (https://www.privacy-regulation.eu/en/9.htm).