IDA – Tutkimusdatan säilytyspalvelu

Tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA (ida.fairdata.fi) on opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämä turvallinen ja jatkuva Fairdata-kokonaisuuteen kuuluva tutkimusdatan säilytyspalvelu, joka käyttäjilleen maksuton. Palvelua tarjotaan Suomen korkeakouluille ja valtion tutkimuslaitoksille. IDA on osa Fairdata-palveluja.

IDA soveltuu datan tallentamiseen, järjestelyyn ja datan jakamiseen käyttäjäryhmän kesken sekä datan säilyttämiseen muuttumattomassa tilassa. Palvelun käyttö edellyttää että tallennettu data kuvaillaan tutkimusaineistoksi. Kuvaillun datan voi avata avoimesti ladattavaksi tai sen saatavuutta voi rajoittaa. Aineiston omistaja päättää itse IDAan tallennetun aineiston avoimuudesta sekä käyttöpolitiikasta.

 • Ennen kuin IDAan tallennettu data voidaan avata, sille lisätään kuvailutietoja Qvain-työkalulla.
 • Qvaimella julkaistu tutkimusaineisto saa laskeutumissivun Etsin-palveluun ja pysyvän tunnisteen. Fairdata-palveluissa luotua ja avattua tutkimusaineistoa voidaan uudelleenkäyttää ja siihen voidaan viitata pysyvän tunnisteen avulla. Julkaistun tutkimusaineiston tiedostot voidaan asettaa muiden ladattavaksi avoimesti, tai aineistosta voidaan julkaista vain metadata.

IDAa voi käyttää helppokäyttöisen selainkäyttöliittymän lisäksi komentorivityökaluin. Lue lisää eri käyttöliittymistä palvelun käyttöoppasta.

IDAn huoltokatko pidetään joka kuukauden kolmas keskiviikko palveluajan puitteissa, alkaen klo 10. Käyttäjille lähetetään sähköpostimuistutus ennen huoltokatkon alkua ja huoltokatkon päätyttyä.

IDAn hyötyjä

 1. Data jäädytetään IDAssa ennen sen avaamista. Jäädytettyä dataa säilytetään IDAssa kirjoitussuojatussa tilassa, jotta se on suojassa käyttäjävirheiltä.
 2. Jäädytetyn datan säilytyksestä ja eheydestä huolehditaan replikoimalla jokainen jäädytetty tiedosto toiselle tallennusmedialle ja laskemalla jokaiselle jäädytetylle tiedostolle SHA256-tarkistussumma (checksum).
 3. Datan säilyttäminen IDAssa mahdollistaa useita tiedostoja ja erilaisia kansiorakenteita sisältävän datan avaamisen alkuperäisessä kansiorakenteessaan ilman, että aineistoon liitetyt tiedostot on paketoitu yhdeksi zip-paketiksi. Tällöin datan hyödyntäjä voi myös ladata aineistoon kuuluvia tiedostoja joustavasti tiedosto/kansio kerrallaan, tarpeidensa mukaan.
 4. IDAsta voi avata tarvittaessa huomattavan suuria, esimerkiksi kymmenien teratavujen kokoisia aineistoja yhtenä kuvailtuna tutkimusaineistoina, jolla on yksi pysyvä tunniste. Aineistojen lataaminen onnistuu tiedostoittain tai kansioittain.
 5. Datan voi myös avata kumulatiivisena eli kasvavana aineistona, lisätietoa ominaisuudesta uutisessa Fairdata.fi-verkkosivustolla
 6. IDAssa säilytettävälle Qvaimella kuvaillulle aineistolle saa DOI-tunnisteen viittauksia varten.
 7. IDAssa säilytettävä data on mahdollista kuvailla Qvaimella ja siirtää pitkäaikaisssäilytykseen Fairdata PAS-palveluun. PAS-palvelun käyttö vaatii sopimuksen.
 8. IDAssa säilytettävän ja Qvaimella kuvaillun datan kuvailutiedot ovat löydettävissä Etsimestä ja pian myös tiedejatutkimus.fi-portaalista

 

Rajoitteita

 1. Palvelua käyttävä CSC-projekti tulee pitää aktiivisena myös datan julkaisun jälkeen, mikäli dataa halutaan yhä säilyttää IDAssa. Projektin vastuuhenkilöä voi kuitenkin vaihtaa. Jotta dataa voidaan säilyttää ja hyödyntää alkuperäisistä tekijöistä riippumatta, on tärkeää, että IDAssa säilytettävän datan tuntevat henkilöt ovat dokumentoineet datan, kuvailleet sen Etsimeen, dataan liittyvistä oikeuksista on sovittu ja datalle on asetettu jatkokäytön mahdollistava lisenssi. Huomaa, että IDAn käyttöehdot edellyttävät datan kuvailua Qvaimella tai Metaxin rajapinnan kautta.
 2. Palvelua ei ole tarkoitettu raskaassa käytössä oleva datalle (esim. laskentadata, verkkosovelluksissa käytettävä data).
 3. Palveluun ei tule tallettaa tietoja, jotka koskevat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklassa lueteltuja ”erityisiä henkilötietoryhmiä” (https://www.privacy-regulation.eu/en/9.htm).

 

Lisätietoja

Alla kaksi esittelyvideota IDA-palvelusta. Lue videoiden tekstiversiot.

Yhteystiedot

CSC:n asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@csc.fi
+358 9 457 2821
Arkipäivisin klo 8.30 – 16.00

IDA on opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämä palvelu suomalaisen tutkimusjärjestelmän toimijoille. Palvelun tuottaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.