IDA – Säilytystilaa Fairdata-tutkimusaineistojen tiedostoille

Fairdata IDA (ida.fairdata.fi) on Suomen korkeakouluille ja valtion tutkimuslaitoksille tarjottava turvallinen ja jatkuva Fairdata-kokonaisuuteen kuuluva tutkimusdatan säilytyspalvelu. Palvelu on maksuton.

IDA tarjoaa tallennustilaa tiedostoille, jotka kuvaillaan tutkimusaineistoksi Fairdata Qvain-työkalulla. Kuvaillun datan voi avata avoimesti muiden ladattavaksi tai sen saatavuutta voi rajoittaa. Aineistojen omistajat päättävät itse datansa avoimuudesta ja käyttöpolitiikasta. Julkaistu tutkimusaineisto saa laskeutumissivun Etsin-palveluun ja pysyvän tunnisteen (DOI), joiden avulla aineisto on löydettävissä, uudelleenkäytettävissä ja viitattavissa.

Ennen kuin alat käyttämään IDA, huomaa:

  • Palvelua käyttävä CSC-projekti tulee pitää aktiivisena myös datan julkaisun jälkeen, mikäli dataa halutaan yhä säilyttää IDAssa. CSC-projektin vastuuhenkilöä voi kuitenkin tarvittaessa vaihtaa, ja se voi olla myös tutkijan kotiorganisaation edustaja. Jotta dataa voidaan säilyttää ja hyödyntää alkuperäisistä tekijöistä riippumatta, on tärkeää, että IDAssa säilytettävän datan tuntevat henkilöt ovat dokumentoineet datan, kuvailleet sen Etsimeen, dataan liittyvistä oikeuksista on sovittu ja datalle on asetettu lisenssi. Huomaa, että IDAn käyttöehdot edellyttävät datan kuvailua!
  • Palvelua ei ole tarkoitettu raskaassa käytössä oleva datalle (esim. laskentadata, verkkosovelluksissa käytettävä data).
  • Palveluun ei tule tallettaa tietoja, jotka koskevat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklassa lueteltuja ”erityisiä henkilötietoryhmiä” (https://www.privacy-regulation.eu/fi/9.htm).

Lisätietoja

Alla kaksi esittelyvideota IDA-palvelusta. Lue videoiden tekstiversiot.