IDA – Tutkimusdatan säilytyspalvelu

Tervetuloa uudistuneeseen IDA-palveluun!

IDA on opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämä turvallinen ja jatkuva Fairdata-kokonaisuuteen kuuluva palvelu, joka käyttäjileen maksuton. Palvelua tarjotaan Suomen korkeakouluille, tutkimuslaitoksille sekä Suomen Akatemian rahoituksella toimiville tutkijoille. Palvelu on tarkoitettu tutkimusaineistoihin liittyvän datan säilytykseen ja jakamiseen. IDAan tallennettu data voidaan kuvailla, julkaista ja avata muiden ladattavaksi muilla Fairdata-kokonaisuuteen kuuluvilla pian julkaistavilla palveluilla.

Tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA soveltuu tutkimusvaiheen aikaiseen datan tallettamiseen, datan jakamiseen käyttäjäryhmän kesken, datan säilyttämiseen muuttumattomassa tilassa sekä datan julkaisuun kuvailtuna tutkimusaineistona. Data, jonka käyttäjä on merkinnyt säilytettäväksi muuttumattomassa tilassa eli jäädyttänyt IDAssa, voidaan julkaista muilla Fairdata-kokonaisuuteen kuuluvilla pian julkaistavilla palveluilla. Ennen julkaisemista jäädytetylle datalle lisätään kuvailutietoja myöhemmin julkaistavassa Qvain-palvelussa. Qvaimella julkaistu aineisto saa pysyvän tunnisteen ja kuvailusivun. Näin aineisto on löydettävissä uudistetusta Etsin-hakupalvelusta. Julkaistun tutkimusaineiston tiedostot voidaan asettaa muiden ladattavaksi avoimesti tai käyttöluvalla, tai aineistosta voidaan julkaista vain metadata.

Kesällä 2018 uudistunut IDA-palvelu tutkimusdatan säilytykseen tarjoaa käyttäjille uusia käyttöominaisuuksia ja parannetun käyttökokemuksen tiedostojen tallennukseen ja hallinnointiin. Uudistunut IDA löytyy osoitteesta ida.fairdata.fi/. IDAa voi käyttää helppokäyttöisen selainkäyttöliittymän lisäksi komentorivityökaluin. Lisätietoa käyttöoppassa.

IDA on tarkoitettu stabiilille, tutkimukseen liittyvälle datalle, joka voidaan koostaa kuvailluiksi tutkimusaineistoiksi. Palvelua ei ole optimoitu raskaassa käytössä oleva datalle (esim. laskentadata, verkkosovelluksissa käytettävä data), jatkuvasti muuttuvalle datalle (esim. päivittäinen varmuuskopiointi). Palvelu ei sovellu arkaluontoisia henkilötietoja tai biometrisiä tunnisteita sisältävälle datalle.

Tutustu uudistukseen: Mitä IDAn uudistus tarkoittaa?IDA on opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämä palvelu suomalaisen tutkimusjärjestelmän toimijoille. Palvelun tuottaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

CSC:n asiakaspalvelu:
asiakaspalvelu (a) csc.fi
+358 9 457 2821
Arkipäivisin klo 8.30 – 16.00