IDA – Tutkimusdatan säilytyspalvelu

IDA on opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämä turvallinen ja jatkuva Fairdata-kokonaisuuteen kuuluva palvelu, joka käyttäjilleen maksuton. Palvelua tarjotaan Suomen korkeakouluille, valtion tutkimuslaitoksille sekä tiettyjen Suomen Akatemian rahoitusmuotojen alaiselle tukimukselle. Palvelu on tarkoitettu tutkimusaineistoihin liittyvän datan säilytykseen ja jakamiseen. IDAan tallennettu data voidaan kuvailla, julkaista ja avata muiden ladattavaksi muilla Fairdata-kokonaisuuteen kuuluvilla palveluilla.

Tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA (ida.fairdata.fi) soveltuu datan tallentamiseen, järjestelyyn ja datan jakamiseen käyttäjäryhmän kesken sekä datan säilyttämiseen muuttumattomassa tilassa. IDAn käyttäjät voivat avata IDAssa säilytettävän datan kuvailtuna tutkimusaineistona Etsimeen ja saada sille pysyvän tunnisteen ja kuvailusivun. Ennen avaamista käyttäjän tulee lisätä datalle kuvailutietoja Qvain-työkalulla. Fairdata-palveluissa luotua ja avattua tutkimusaineistoa voidaan uudelleenkäyttää ja siihen voidaan viitata pysyvän tunnisteen avulla. Julkaistun tutkimusaineiston tiedostot voidaan asettaa muiden ladattavaksi avoimesti, tai aineistosta voidaan julkaista vain metadata.

Kesällä 2018 uudistunut IDA-palvelu tutkimusdatan säilytykseen tarjoaa käyttäjille uusia käyttöominaisuuksia ja parannetun käyttökokemuksen tiedostojen tallennukseen ja hallinnointiin. Lue lisätietoa uudistuksesta. IDAa voi käyttää helppokäyttöisen selainkäyttöliittymän lisäksi komentorivityökaluin. Lue lisätietoa palvelun käyttöoppasta.

IDA on tarkoitettu stabiilille, tutkimukseen liittyvälle datalle, joka voidaan koostaa kuvailluiksi tutkimusaineistoiksi. Palvelua ei ole tarkoitettu raskaassa käytössä oleva datalle (esim. laskentadata, verkkosovelluksissa käytettävä data). Palvelu ei sovellu arkaluontoisia henkilötietoja tai biometrisiä tunnisteita sisältävälle datalle.

Lisätietoa:

Alla kaksi esittelyvideota IDA-palvelusta. Lue videoiden tekstiversiot.

Yhteydenotot:
CSCn asiakaspalvelu
asiakaspalvelu (at) csc.fi
+358 9 457 2821
Arkipäivisin klo 8.30 – 16.00

IDA on opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämä palvelu suomalaisen tutkimusjärjestelmän toimijoille. Palvelun tuottaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.