IDA – Tutkimusdatan säilytyspalvelu

IDA on opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämä turvallinen ja jatkuva Fairdata-kokonaisuuteen kuuluva palvelu, joka käyttäjileen maksuton. Palvelua tarjotaan Suomen korkeakouluille, valtion tutkimuslaitoksille sekä tiettyjen Suomen Akatemian rahoitusmuotojen alaiselle tukimukselle. Palvelu on tarkoitettu tutkimusaineistoihin liittyvän datan säilytykseen ja jakamiseen. IDAan tallennettu data voidaan kuvailla, julkaista ja avata muiden ladattavaksi muilla Fairdata-kokonaisuuteen kuuluvilla pian julkaistavilla palveluilla.

Tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA soveltuu datan tallentamiseen, järjestelyyn ja datan jakamiseen käyttäjäryhmän kesken sekä datan säilyttämiseen muuttumattomassa tilassa. IDAn käyttäjät voivat avata IDAssa säilytettävän datan kuvailtuna tutkimusaineistona Etsimeen.

Ennen avaamista käyttäjät lisäävät datalle kuvailutietoja kesällä 2019 julkaistavassa Qvain-palvelussa. Qvaimella kuvailtu ja julkaistu aineisto saa pysyvän tunnisteen ja kuvailusivun Etsin-palveluun. Näin tutkimusaineistoa voidaan uudelleenkäyttää ja siihen voidaan viitata. Etsimessä julkaistun tutkimusaineiston tiedostot voidaan asettaa muiden ladattavaksi avoimesti tai käyttöluvalla, tai aineistosta voidaan julkaista vain metadata.

Kesällä 2018 uudistunut IDA-palvelu tutkimusdatan säilytykseen tarjoaa käyttäjille uusia käyttöominaisuuksia ja parannetun käyttökokemuksen tiedostojen tallennukseen ja hallinnointiin. Lue lisätietoa uudistuksesta. Uudistunut IDA löytyy osoitteesta ida.fairdata.fi. IDAa voi käyttää helppokäyttöisen selainkäyttöliittymän lisäksi komentorivityökaluin. Lue lisätietoa palvelun käyttöoppasta.

IDA on tarkoitettu stabiilille, tutkimukseen liittyvälle datalle, joka voidaan koostaa kuvailluiksi tutkimusaineistoiksi. Palvelua ei ole tarkoitettu raskaassa käytössä oleva datalle (esim. laskentadata, verkkosovelluksissa käytettävä data). Palvelu ei sovellu arkaluontoisia henkilötietoja tai biometrisiä tunnisteita sisältävälle datalle.

Lisätietoa:IDA on opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämä palvelu suomalaisen tutkimusjärjestelmän toimijoille. Palvelun tuottaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

CSC:n asiakaspalvelu:
asiakaspalvelu (a) csc.fi
+358 9 457 2821
Arkipäivisin klo 8.30 – 16.00