IDAn käyttöopas

 

 

Liian kiire koko oppaaseen tutustumiseen? Katso IDAn pikaopas

 • Yleiskatsaus
 • Käytön aloitus
 • Tiedostoselailu
 • Toimintolistaus
 • Komentorivityökalut


  Yleiskatsaus

  Tervetuloa käyttämään IDA-palvelua!

  IDA on opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämä palvelu, jonka tuottaa CSC — Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

  Palvelu on tarkoitettu valmiin tutkimusaineistoihin liittyvän datan ja tutkimuksen raakadatan säilytykseen. Palvelu on suunnattu Suomen korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja Suomen Akatemian rahoittamille tutkijoille ja se on käyttäjilleen maksuton.

  Tämä opas antaa yleiskatsauksen palvelun ominaisuuksiin ja toiminnallisuuksiin. Jos palvelun käyttö ei ole sinulle tuttua, on suositeltavaa lukea tämä opas kokonaan ennen käytön aloitusta. Alla olevat kuvankaappaukset antavat sinulle yleiskuvan selainkäyttöliittymän toiminnallisuuksista.

  Projektin datan säilytysalueet

  Jokaiselle IDA-käyttävälle projektille on allokoitu käyttöoikeutta eli tilaa datansa säilytykseen. Tämä säilytystila on jaettu kahteen erilliseen alueeseen: Valmistelualueeseen (kirjoitus/lukuoikeudet) ja Jäädytettyyn alueeseen (lukuoikeudet). Alueet käyttävät samaa projektille allokoitua IDA-käyttöoikeutta, joten säilytystilan käyttöä ei tarvitse hallinnoida alueilla erikseen.

  Kaikilla projektin jäsenillä on yhtäläiset oikeudet lisätä, poistaa ja tehdä toimenpiteitä kaikelle sille projektin datalle, joka on tallennettu projektin IDA-tilaan.

  Käyttäjät voivat kuulua yhteen tai useampaan projektiin.

  Projektin jäsenet voivat molemmilla alueilla:

  • tarkastella kansiota, tiedostoja ja tiedostokokoja
  • ladata tiedostoja ja kansioita omalle tietokoneelle
  • jakaa tiedostoja ja kansioita palvelun ulkopuolelle väliaikaisen jakolinkin avulla
  • poistaa tiedostoja ja kansioita

  Valmistelualue on tarkoitettu tutkimusdatan keräämiseen ja järjestelyyn ennen siirtoa pysyvämpään säilytykseen jäädytetylle alueelle.

  Valmistelualueella:

  • dataa voidaan lisätä, uudelleenjärjestellä, uudelleennimetä, ylikirjoittaa ja poistaa
  • kansioiden ja tiedostojen metatietoja ei tallenneta metatietovarantoon eivätkä ne ole näkyvissä muille palveluille
  • tiedostoja ei replikoida, joten datan tallennus valmistelualueelle ei suojaa dataa häviämiseltä mikäli palveluun tulee vakava vikatilanne (yksittäinen levyrikko palvelussa ei aiheuta datan häviämistä)

  Jäädytetty alue on tarkoitettu stabiilin tutkimusdatan säilytykseen muuttumattomassa tilassa.

  Jäädytetyllä alueella:

  • tiedostoille annetaan uniikit tunnisteet, niille luodaan tarkistussummat ja niiden metatiedot tallennetaan metatietovarantoon
  • tiedostot replikoidaan toiselle medialle estämään datan häviämistä, mikäli palveluun tulee vakava vikatilanne
  • tiedostot ovat muiden tutkimuksen pitkäaikaissäilytystä tukevien palvelujen käytettävissä, esimerkiksi tutkimusaineistojen kuvailua ja pitkäaikaissäilytystä varten

  Data tulisi siirtää jäädytetylle alueelle vasta kun sen ei oleteta enää muuttuvan. Jäädytetylle alueelle tallennetut tiedostot näkyvät kehitteillä oleville uusille tutkimuksen pitkäaikaissäilytystä tukeville palveluille, ja ne voidaan liittää osaksi käyttäjän määrittelemää tutkimusaineistokuvausta muita palveluja hyödyntäen.

  Kaikki projektin jäsenet voivat siirtää dataa valmistelualueelta jäädytetylle alueelle. Säilytystoimenpiteiden vuoksi jäädytetyllä alueella olevaa dataa ei voida vapaasti uudelleenjärjestellä, uudelleennimetä tai ylikirjoittaa. Jäädytetty data voidaan kuitenkin palauttaa valmistelualueelle tai poistaa kokonaan palvelusta. Tällöin käyttäjien tulee tiedostaa toimenpiteen seuraukset: jos projektin käyttäjät siirtävät dataa jäädytetyltä alueelta takaisin valmistelualueelle tai poistavat sitä, tiedostojen uniikit tunnisteet ja metatiedot menetetään. Tällöin myös kaikki mahdolliset tutkimusaineistoissa olevat viittaukset tiedostoihin ja tiedostojen avaukset menevät pysyvästi rikki.

  Huomaa, että IDAn jäädytetty alue ei ole sama asia kuin tutkimuksen pitkäaikaissäilytyspalvelu. Tutkimuksen pitkäaikaissäilytys (Fairdata-PAS) on erillinen palvelu. IDAa ja Qvainta on mahdollista hyödyntää, kun aineistoja viedään Fairdata-PAS-palveluun. Katso miten Fairdata-palvelut liittyvät toisiinsa: fairdata.fi/palvelut/palvelukomponentit/.

  Projektin valmistelualue Projektin jäädytetty alue
  Käyttötarkoitus Tutkimusdatan kerääminen ja järjestely ennen kun se on valmista pysyvämpään säilytykseen. Kaikki projektijäsenet voivat vapaasti lisätä, siirtää, uudelleennimetä ja poistaa dataa. Stabiilin tutkimusdatan säilytys muuttumattomassa tilassa. Data voidaan ainoastaan siirtää valmistelualueelle tai poistaa kokonaan palvelusta. Data on muiden tutkimuksen pitkäaikaissäilytystä tukevien palvelujen käytettävissä.
  Käyttäjät voivat lisätä, järjestellä, ylikirjoittaa tiedostoja ja kansioita
  Käyttäjät voivat ladata ja poistaa tiedostoja/kansioita
  Käyttäjät voivat jakaa dataa palvelun ulkopuolelle väliaikaisilla jakolinkeillä
  Soveltuu datan julkaisemiseen Etsin-palvelun kautta vuoden 2018  puolivälissä (pysyvät latauslinkit)
  Tiedostometadata tallennettu metatietovarantoon
  Tiedostoille lasketaan tarkistussummat
  Tiedostoilla uniikit tunnisteet
  Tiedostot replikoitu toiselle medialle (toipuminen palvelun vakavasta vikatilasta)

  Käytön aloitus

  Sisäänkirjautuminen

  Jos sinulla ei ole vielä IDA-tilaa käytössäsi, tutustu palvelun käyttöönottoon: IDAn käyttäjäksi

  Luotuasi CSC-tunnuksen, voit kirjautua sisään palveluun osoitteessa ida.fairdata.fi käyttämällä joko Haka-autentikaatiota tai henkilökohtaista CSC-tunnustasi.

  Kirjautuaksesi sisään IDAan käyttäen Hakaa, klikkaa Haka-logoa palvelun sisäänkirjautumissivun vasemmassa yläkulmassa ja seuraa annettuja ohjeita.

  Kirjautuaksesi sisään käyttäen henkilökohtaista CSC asiakastiliäsi, syötä CSC-tiliisi liittyvä tunnus ja salasana kenttiin sisäänkirjautumissivun vasemmassa reunassa ja klikkaa Login-painiketta.

  Huomaa, että henkilökohtaista CSC-asiakastiliä hallinnoidaan CSC:n SUI asiakasportaalin kautta, mukaan lukien tilin luominen sekä salasanan vaihtaminen ja sen resetoiminen.

  Kun olet onnistuneesti sisäänkirjautunut IDA-palveluun, näet ylätason tiedostoselailunäkymän, josta kerrotaan tarkemmin alempana.

  Uloskirjautuminen

  Kirjautuaksesi ulos IDA-palvelusta, klikkaa ratas-ikonia selainnäkymän oikeassa yläkulmassa. Klikkaaminen avaa pudotusvalikon. Valitse valikosta ”Kirjaudu ulos”.

  Kielivalinta

  Vaihtaaksesi selainkäyttöliittymän kielivalinnan, klikkaa ratas-ikonia selainnäkymän oikeassa yläkulmassa. Klikkaaminen avaa pudotusvalikon. Valitse valikosta ”Henkilökohtainen”.

  Ollessasi henkilökohtaisten asetusten sivulla, avaa pudotusvalikko kohdasta ”Kieli” ja valitse haluamasi kieli. Selainkäyttöliittymän kieli vaihtuu heti valinnan jälkeen.


  Tiedostoselailu

  IDA-palveluun kirjautumisen jälkeen näet tiedostoselailunäkymän, joka sisältää valmistelualueen projektikansion ja jäädytetyn alueen projektikansion kaikille niille projekteille, joiden jäsen olet. Jäädytetyn alueen projektikansion nimi on sama kuin projektin nimi. Valmistelualueen projektikansion nimi on projektin nimi, jonka perässä on plus ”+”-merkki. Plus-merkki valmistelualueen kansion nimessä on muistutus siitä, että tiedostoja lisätään palveluun lataamalla se projektin valmistelualueelle.

  Kansion sisältöä voi tarkastella klikkaamalla sen nimeä kansiolistauksessa.

  Voit navigoida takaisin isäntäkansioon joko selaimesi ”Back”-toiminnolla tai klikkaamalla haluamaasi kansiota tiedostolistauksen yläpuolella näkyvässä tiedostopolussa.

  Palataksesi takaisin tiedostoselailunäkymän ylimmälle juuritasolle, klikkaa koti-ikonia tiedostolistauksen yläpuolella näkyvän tiedostopolun vasemmassa reunassa.

  Palataksesi takaisin tiedostoselailunäkymään mistä tahansa muusta näkymästä, klikkaa kohtaa ”Tiedostot” selainnäkymän yläreunassa.

  Valmistelualue

  Uusia tiedostoja ladataan palveluun projektin valmistelualueelle eli projektin juurikansion sisään, jonka nimen perässä on plus ”+” -merkki.

  Tiedostoja voidaan ladata palveluun suoraan valmistelualueen projektikansion juureen, mutta on kuitenkin erittäin suositeltavaa, että tiedostot järjestellään alakansioihin valmistelualueen sisällä.

  Tiedostojen järjestäminen aikakausittain tai muiden tutkimuksen ja aineiston kannalta loogisten rakenteiden mukaisesti auttaa suurten datamäärien hallinnoinnissa ja helpottaa myös datan jäädytystä. Voit esimerkiksi valita ja jäädyttää tietyn kansion kaikki tiedostot yhdellä kertaa (tiedostojen jäädyttämisestä lisää alempana).

  Lue lisää hyvistä käytännöistä tiedostojen ja kansioiden järjestelyssä ja nimeämisessä: research.csc.fi/files-and-file-formats

  Huomaa: Palveluun ei ole mahdollista lisätä tiedostoja, joiden nimi on .htaccess tai tiedostoja, joiden päätteenä on .part tai .filepart. Tällaiset tiedostonimet tulee jollakin tapaa muuttaa, esimerkiksi zippaamalla tiedosto, lisäämällä jokin muu pääte tai muuttamalla tiedostonimi. Syynä on IDAn pohjana olevan Nextcloud-alustan turvallisuuteen ja hallintaan liittyvät rajoitteet.

  Kansioiden luominen

  Luodaksesi uuden kansion, klikkaa ”+”-ikonia selainnäkymän yläreunassa, tiedostopolun oikealla puolella, ja valitse ”Uusi kansio”. Nimeä kansio ja paina ”Enter”.

  Yksittäisten tiedostojen lisääminen palveluun

  Lisätäksesi yksittäisen tiedoston palveluun valittuun kansioon, klikkaa ”+”-ikonia selainnäkymän yläreunassa, tiedostopolun oikealla puolella, ja valitse ”Lähetä tiedosto”. Tämä avaa tiedostovalitsimen, jolla voit selata ja valita haluamasi tiedoston paikallisesta tiedostojärjestelmästäsi.

  Kansioiden ja useiden tiedostojen lisääminen palveluun drag and drop -toiminnolla

  On mahdollista lisätä palveluun kokonaisia kansioita (ja niiden alakansioita) ja/tai useita tiedostoja yhdellä kertaa drag and drop -toimintoa käyttämällä.

  Navigoi ensin siihen kansioon, johon haluat siirtää datan. Luo uusia alakansioita, mikäli tarpeen.

  Avaa sitten paikallisen tiedostojärjestelmäsi tiedostoselain ja valitse ne kansiot ja/tai tiedostot, jotka haluat lisätä palveluun. Raahaa ja pudota hiirellä valittu data siihen selainikkunaan, jossa IDA-palvelu on auki.

  Valitut kansiot ja tiedostot lisätään palveluun siihen kansioon joka IDAn tiedostoselailunäkymässä on auki. Drag and drop -toiminnon käyttö säilyttää paikallisessa tiedostojärjestelmässäsi olevan alkuperäisen kansiorakenteen.

  Tiedostojen ja kansioiden siirtäminen

  Projektin valmistelualueella olevia tiedostoja ja kansioita voidaan siirtää vapaasti toiseen sijaintiin valmistelualueen sisällä.

  Siirtääksesi tiedoston tai kansion, navigoi tiedostoselailunäkymässä siihen sijaintiin, jossa tiedosto tai kansio sijaitsee. Klikkaa lisää valintoja ”…” -menua tiedosto- tai kansionimen oikealla puolella ja valitse ”Siirrä”.

  Navigoi esiin tulevassa pop-up-ikkunassa haluamaasi kohdehakemistoon valmistelualueen sisällä ja klikkaa ”Valitse”.

  Tiedostojen ja kansioiden uudelleennimeäminen

  Projektin valmistelualueella olevia tiedostoja ja kansioita voidaan vapaasti uudelleennimetä.

  Uudelleennimetäksesi tiedoston tai kansion, navigoi tiedostoselailunäkymässä siihen sijaintiin, jossa tiedosto tai kansio sijaitsee. Klikkaa lisää valintoja ”…” -menua tiedosto- tai kansionimen oikealla puolella ja valitse ”Nimeä uudelleen”.

  Muokkaa nimeä haluamallasi tavalla ja paina ”Enter”.

  Tiedostojen ja kansioiden lataaminen omalle koneelle

  Sekä yksittäisiä tiedostoja että kokonaisia kansioita voidaan helposti ladata omalle tietokoneelle IDA-palvelusta. Kun kansio ladataan, kansion sisältö pakataan lataamista varten yhdeksi pakatuksi zip-tiedostoksi, joka voidaan lataamisen jälkeen purkaa omalle koneelle.

  Ladataksesi tiedoston tai kansion, navigoi tiedostoselailunäkymässä siihen sijaintiin, jossa tiedosto tai kansio sijaitsee. Klikkaa lisää valintoja ”…” -menua tiedosto- tai kansionimen oikealla puolella ja valitse ”Lataa”.

  Seuraa selaimesi antamia ohjeita siitä miten ja minne tiedosto tallennetaan omalle tietokoneellesi.

  Tiedostojen ja kansioiden poistaminen

  Projektin valmistelualueella olevia tiedostoja ja kansioita voidaan vapaasti poistaa.

  Poistaaksesi tiedoston tai kansion (ja kaiken sen sisällön), navigoi tiedostoselailunäkymässä siihen sijaintiin, jossa tiedosto tai kansio sijaitsee. Klikkaa lisää valintoja ”…” -menua tiedosto- tai kansionimen oikealla puolella ja valitse ”Poista”.

  Valitse avautuvassa vahvistusikkunassa vaihtoehto ”OK”.

  VAROITUS: Poistamistoimintoa ei voida peruuttaa ja poistettu data tuhotaan IDA-palvelusta pysyvästi ja peruuttamattomasti!

  Tiedostojen jäädyttäminen

  Kun tiedostot katsotaan olevan valmiita niin, etteivät ne enää muutu, ne voidaan jäädyttää alla kuvatulla tavalla. Tämä tekee tiedostoista muuttumattomia ja tekee ne näkyviksi muille tutkimusdatan säilymistä tukeville palveluille, esimerkiksi tutkimusaineistoon linkittämistä varten.

  Jäädytettäväksi voidaan valita sekä yksittäisiä tiedostoja että kokonaisia kansioita. Kun kansio valitaan jäädytettäväksi, jäädytetään kaikki sen alla olevat tiedostot ja alikansiot.

  Jäädyttäminen siirtää jokaisen valitun tiedoston jäädytetylle alueelle. Siirto säilyttää tiedostolla valmistelualueella olleen tiedostopolkunimen ja tekee tiedostosta muuttumattoman. Jäädytystoimintoa ei voida perua ennen kuin se on suoritettu loppuun. Taustaoperaatiot voivat kestää useita tunteja riippuen jäädytettävän datan koosta ja tiedostomäärästä. Valmistumista odottavan jäädytystoiminnon tilaa voidaan katsella odottavat toiminnot -listauksesta, kuten alla on kuvattu.

  Jäädytetyt tiedostot replikoidaan erilliselle fyysiselle säilytysmedialle estämään datan häviämistä, mikäli palveluun tulee vakava vikatilanne. Replikoiminen käyttää tarkistussummavalidaatiota jäädytettyjen tiedostokopioimisen eheyden varmistamiseksi. Jos jäädytetyt tiedostot myöhemmin palautetaan valmistelualueelle tai poistetaan palvelusta, kaikki replikoidut kopioit poistetaan.

  Jäädyttääksesi tiedoston tai kaikki tiedostot jossakin kansiossa, navigoi tiedostoselailunäkymässä siihen sijaintiin, jossa tiedosto tai kansio sijaitsee. Klikkaa lumihiutale-ikonia tiedosto- tai kansionimen oikealla puolella. Tämä avaa toimintovalikon selainnäkymän oikeassa reunassa. Klikkaa toimintovalikossa ”Jäädytä”-painiketta.

  Mikäli olet varma siitä, että haluat jäädyttää valitun tiedoston/tiedostot, valitse avautuvassa vahvistusikkunassa vaihtoehto ”Kyllä”.

  Kun jäädytystoiminto on onnistuneesti aloitettu sinulle annetaan vaihtoehdot pysyä siinä tiedostonäkymässä jossa aloitit toiminnot, avata se jäädytetyn alueen tiedostonäkymä jossa juuri jäädyttämäsi data nyt sijaitsee tai avata toimintojen yhteenvetonäkymä klikkaamalla odottava toiminto -linkkiä (kuvailtu tarkemmin alla).

  Huomaa, että jäädytystoiminto hylätään, jos yhdenkään jäädytettävän tiedoston tiedostopolku on ristiriidassa jo aiemmin jäädytetyn tiedoston tiedostopolun kanssa, tai odottavaan toimintoon liittyvän tiedostopolun kanssa. Tämä estää jo jäädytettyjen (muuttumattomien) tiedostojen ja niihin liittyvien tunnisteiden ja metadatan korruptoitumisen.

  Jos haluat jäädyttää tiedoston, jolla on sama tiedostopolku kuin jo jäädytetyllä tiedostolla, sinun täytyy joko uudelleennimetä uudempi tiedosto tai siirtää se eri sijaintiin (tiedostopolkuun) valmistelualueella. Halutessasi voit myös siirtää jo aiemmin jäädytetyn tiedoston takaisin valmistelualueelle tai poistaa sen (kuvailtu tarkemmin alla).

  Jos haluat jäädyttää tiedoston jolla on sama tiedostopolku kuin tiedostolla odottavassa toiminnossa, tulee sinun ensin odottaa odottavan toiminnon loppuunsuoritusta ja vasta sitten yrittää tiedoston jäädyttämistä uudelleen.

  Jäädytetty alue

  Jäädytetyt tiedostot sijaitsevat projektin jäädytetyllä alueella, eli sen projektikansion sisällä, jonka nimenä on projektinimi ilman ”+”-merkkiä.

  Jäädytetyt tiedostot ovat muuttumattomia ja niitä ei voi voida vapaasti päivittää, uudelleennimetä, siirtää tai muuten muokata, toisin kuin projektin valmistelualueella olevia tiedostoja. Jäädytetyt tiedostot voidaan ainoastaan ladata omalle koneelle, siirtää takaisin valmistelualueelle tai poistaa kokonaan palvelusta. Näistä kaksi jälkimmäistä vaihtoehtoa mitätöivät tiedostolle jäädytyksessä annetun tunnisteen ja siihen liittyvän tiedostometadatan. Tällöin tiedosto ei ole enää saavilla muille tutkimusdatan säilymistä tukeville palveluille.

  Huomaa: Tiedostot ovat varsinaisessa säilytyksessä IDAssa vasta kun ne on jäädytetty.

  Jäädytetyn tiedoston tiedot

  Jäädytetyille tiedostoille luodaan pysyvät tunnisteet, lasketaan tarkistusssummat, niiden tiedot tallennetaan keskitettyyn metatietovarantoon ja ne replikoidaan toiselle fyysiselle tallennusmedialle.

  Katsellaksesi tietyn tiedoston tarkempia tietoja navigoi tiedostoselailunäkymässä siihen sijaintiin, jossa tiedosto tai kansio sijaitsee. Klikkaa lumihiutale-ikonia tiedosto- tai kansionimen oikealla puolella. Tiedoston tiedot näytetään avautuvan toimintovalikon yläreunassa.

  Huomaa, että mikäli tiedosto on osa odottavaa toimintoa kaikki tiedot eivät näy, sillä taustalla käynnissä oleva prosessi ei ehkä ole vielä luonut niitä.

  Palvelu luo automaattisesti tarkistussummat jäädytetyille tiedostoille. Tarkistussummien luomisessa käytetään SHA256-algoritmia, ja ne esitetään URI-muodossa ”sha256:”-prefiksillä heksadesimaalimuodossa.

  Ladattuasi jäädytetyn tiedoston, voit laskea sille paikallisen tarkistussumman verrataksesi sitä palvelussa esitettyyn tarkistussummaan. Tarkistussumman voi laskea seuraavalla komennolla:

  sha256sum filename | awk '{print $1}' | tr '[A-Z]' '[a-z]'

   

  Jäädytettyjen tiedostojen palautus valmistelualueelle

  Jos yhtä tai useampaa jäädytettyä tiedostoa on tarve muokata (päivittää, uudelleennimetä tai siirtää eri kansioo), on mahdollista siirtää jäädytetyltä alueelta takaisin valmistelualueelle sekä yksittäisiä tiedostoja että kaikki tietyn kansion sisältämät tiedostot.

  Valitun tiedoston palautus valmistelualueelle säilyttää sillä jäädytetyllä alueella olleen tiedostopolun ja tekee tiedostosta jälleen täysin muokattavan. Palautusta valmistelualueelle ei voida perua ennen kuin se on suoritettu loppuun. Taustaoperaatiot voivat kestää useita tunteja riippuen valmistelualueelle palautettavan datan koosta ja tiedostomäärästä. Valmistumista odottavan toiminnon tilaa voidaan katsella odottavat toiminnot -listauksesta, kuten alla on kuvattu.

  VAROITUS: Valmistelualueelle palautetut tiedostot eivät ole enää muiden palvelujen saatavilla ja kaikki niihin tehdyt viittaukset mitätöityvät pysyvästi. Kun tiedostojen palautus valmistelualueelle on aloitettu, sitä ei voida perua!

  Siirtääksesi kaikki tietyn kansion tiedostot takaisin valmistelualueelle, navigoi tiedostoselailunäkymässä siihen sijaintiin, jossa tiedosto tai kansio sijaitsee. Klikkaa lumihiutale-ikonia tiedosto- tai kansionimen oikealla puolella. Tämä avaa toimintovalikon selainnäkymän oikeassa reunassa. Klikkaa toimintovalikossa ”Palauta valmistelualueelle”-painiketta.

  Mikäli olet varma siitä, että haluat palauttaa valitun tiedoston/tiedostot valmistelualueelle, valitse avautuvassa vahvistusikkunassa vaihtoehto ”Kyllä”.

  Kun palautustoiminto on onnistuneesti aloitettu sinulle annetaan vaihtoehdot pysyä siinä tiedostonäkymässä jossa aloitit toiminnot, avata se valmistelualueen tiedostonäkymä jossa juuri sinne palauttamasi data nyt sijaitsee tai avata toimintojen yhteenvetonäkymä klikkaamalla odottava toiminto -linkkiä (kuvailtu tarkemmin alla).

  Huomaa, että palautustoiminto hylätään, jos yhdenkään palautettavan tiedoston tiedostopolku on ristiriidassa valmistelualueella jo olevan tiedoston tiedostopolun kanssa, tai odottavaan toimintoon liittyvän tiedostopolun kanssa. Tämä estää jo valmistelualueella olevien tiedostojen korruptoitumisen ja sallii kaikkien taustaprosessien valmistumisen, ennen kuin saman nimisiä tiedostoja jäädytetään uudelleen. Näin estetään häiriötä niissä palveluissa, jotka saattavat käyttää jollakin tavalla jäädytettyjen tiedostojen metatietoja.

  Jos haluat palauttaa valmistelualueelle tiedoston, jolla on sama tiedostopolku kuin valmistelualueella jo olevalla tiedostolla, sinun täytyy joko uudelleennimetä valmistelualueella oleva tiedosto tai siirtää se eri sijaintiin (tiedostopolkuun) valmistelualueella. Halutessasi voit myös poistaa valmistelualueella olevan tiedoston.

  Jos haluat palauttaa valmistelualueelle tiedoston jolla on sama tiedostopolku kuin tiedostolla odottavassa toiminnossa, tulee sinun ensin odottaa odottavan toiminnon loppuunsuoritusta ja vasta sitten yrittää tiedoston palauttamista valmistelualueelle uudelleen.

  Jäädytettyjen tiedostojen poistaminen

  Voit poistaa pysyvästi yhden tai useamman jäädytetyn tiedoston IDA-palvelusta. On mahdollista poistaa sekä yksittäisiä jäädytettyjä tiedostoja että kaikki jäädytetyt tiedostot tietyssä kansiossa.

  Poistamistoimintoa ei voida perua ennen kuin se on suoritettu loppuun. Taustaoperaatiot voivat kestää useita tunteja riippuen jäädytetyltä alueelta poistettavan datan koosta ja tiedostomäärästä. Valmistumista odottavan toiminnon tilaa voidaan katsella odottavat toiminnot -listauksesta, kuten alla on kuvattu.

  VAROITUS: Tiedostojen poistaminen tuhoaa ne pysyvästi ja peruuttamattomasti IDA-palvelusta. Poistutut tiedostot eivät ole enää muiden palvelujen saatavilla ja kaikki niihin tehdyt viittaukset mitätöityvät pysyvästi. Kun jäädytettyjen tiedostojen poistaminen on aloitettu, sitä ei voida perua!

  Poistaaksesi kaikki tietyn kansion tiedostot, navigoi tiedostoselailunäkymässä siihen sijaintiin, jossa tiedosto tai kansio sijaitsee. Klikkaa lumihiutale-ikonia tiedosto- tai kansionimen oikealla puolella. Tämä avaa toimintovalikon selainnäkymän oikeassa reunassa. Klikkaa toimintovalikossa ”Poista”-painiketta.

  Mikäli olet varma siitä, että haluat poistaa valitun tiedoston/tiedostot, valitse avautuvassa vahvistusikkunassa vaihtoehto ”Kyllä”.

  Kun poistamistoiminto on onnistuneesti aloitettu, sinulle annetaan siitä vahvistus. Saat näkyviin yhteenvedon toiminnosta klikkaamalla vahvistusikkunan odottava toiminto -linkkiä (kuvailtu tarkemmin alla).

  Huomaa, että poistamistoiminto hylätään, jos yhdenkään poistettavan tiedoston tiedostopolku on ristiriidassa odottavaan toimintoon liittyvän tiedostopolun kanssa. Tämä sallii kaikkien taustaprosessien valmistumisen, ennen kuin samannimisiä tiedostoja poistetaan ja estää häiriötä niissä palveluissa, jotka saattavat käyttää jollakin tavalla jäädytettyjen tiedostojen metatietoja.

  Jos haluat poistaa tiedoston jolla on sama tiedostopolku kuin tiedostolla odottavassa toiminnossa, tulee sinun ensin odottaa odottavan toiminnon loppuunsuoritusta ja vasta sitten yrittää tiedoston poistamista uudelleen.

  Väliaikaiset jakolinkit

  Voit luoda väliaikaisia jakolinkkejä joko yksittäisiin tiedostoihin tai kokonaisiin kansioihin. Linkki on voimassa korkeintaan 30 päivän ajan ja voit halutessasi asettaa sille salasanan. Jokainen linkkiosoitteen tietävä voi ladata itselleen kyseisen tiedoston tai kansion, mukaan lukien henkilöt joilla ei IDA-käyttäjätunnusta. Linkin käyttö sallii vain tiedoston tai kansion lataamisen itselle. Se ei salli ei tiedostojen muokkaamista tai lataamista palveluun.

  Väliaikaisten jakolinkkien luominen tiedostoihin ja kansioihin on mahdollista sekä valmistelualueella että jäädytetyllä alueella. Väliaikaisia jakolinkkejä voi käyttää esimerkiksi silloin kun halutaan antaa projektin ulkopuoliselle henkilölle mahdollisuus arvioida dataa ennen sen jäädyttämistä tai julkaisua osana tutkimusaineistoa.

  VAROITUS: Väliaikaisia jakolinkkejä ei pidä julkaista tai käyttää viittauksissa tai julkisina latauslinkkeinä! Ne on tarkoitettu vain rajoitettuun, lyhytaikaiseen ja epämuodolliseen käyttöön.

  Luodaksesi väliaikaisen jakolinkin tiedostoon tai kansioon, navigoi tiedostoselailunäkymässä siihen sijaintiin, jossa tiedosto tai kansio sijaitsee. Klikkaa jaa-ikonia tiedosto- tai kansionimen oikealla puolella. Tämä avaa jakamisvalikon selainnäkymän oikeassa reunassa. Valitse jakamisvalikossa ”Väliaikainen jakolinkki”-valintaruutu.

  Väliaikainen jakolinkki luodaan valittuasi ”Väliaikainen jakolinkki”-valintaruudun. Jakolinkki näytetään valintaruudun alapuolella. Voit kopioida ja jakaa linkin haluamillesi henkilöille antaaksesi heille mahdollisuuden datan lataamiseen.

  Mikäli haluat vaatia salasanaa jakolinkin käyttäjältä, klikkaa ”Salasanasuojaus”-valintaruutua ja syötä haluamasi salasana kyseiseen kenttään ja paina ”Enter”.

  Lyhentääksesi jakolinkin voimassaoloaikaa (oletus 30 päivää), klikkaa kenttää, jossa on ilmoitettu linkin vanhenemispäivämäärä ja valitse kalenteri-ikkunasta uusi päivämäärä.

  Jos haluat poistaa luomasi väliaikaisen jakolinkin käytöstä, poista valinta ”Väliaikainen jakolinkki”-valintaruudusta. Jakolinkin toiminta päättyy välittömästi.

  VAROITUS: Väliaikaisen jakolinkin poistaminen ei vaadi käyttäjältä erillistä vahvistusta. Jakolinkin poistamista ei voi perua ja käytöstä poistetun jakolinkin osoitetta ei voi palauttaa. Jos haluat edelleen jakaa tiedoston tai kansion, sinun on luotava uusi väliaikainen jakolinkki ylläkuvattuun tapaan ja lähetettävä jakolinkki uudelleen haluamillesi henkilöille.

  Huomaa että väliaikaiset jakolinkit ovat käyttäjäkohtaisia, eivätkä muut IDA-projektin jäsenet voi nähdä tai muokata muiden projektin jäsenten luomia linkkejä. On projektin jäsenten vastuulla pitää muut projektin jäsenet tietoisina luoduista jakolinkeistä. Projektin jäsenten tulee yhdessä suunnitella jakolinkkien käyttö ja huomioida mahdolliset organisaatio ja/tai projektikohtaiset linjaukset datan jakamisesta.

  Suosikit

  Usein käytetyt tiedostot tai kansiot voidaan merkitä ”Suosikeiksi” niin että niiden löytäminen on suorempaa ja helpompaa kuin niiden hakeminen tiedostoselailunäkymästä.

  Löydät suosikkitiedostot ja -kansiot valitsemalla ”Suosikit”-näkymän selainnäkymän vasemmalta puolelta.

  Merkitäksesi tiedoston tai kansion ”Suosikiksi”, klikkaa tähti-ikonia tiedosto- tai kansionimen vasemmalta puolelta. Tähti-ikoni muuttuu valituksi ja tiedosto tai kansio lisätään ”Suosikit”-näkymään.

  Poistaaksesi  tiedoston tai kansion ”Suosikit”-näkymästä, klikkaa valittuna olevaa tähti-ikonia tiedosto- tai kansionimen vasemmalta puolelta.

  Piilotetut tiedostot

  Tehdäksesi piilotetuista tiedostoista näkyviä, avaa ”Asetukset”-valikko ”Tiedostot”-näkymän vasemmasta alakulmasta. Valitse valintaruutu ”Näytä piilotetut tiedostot”. Piilottaaksesi piilotetut tiedostot ota valinta pois tästä valintaruudusta.


  Toimintolistaus

  IDA-palvelu suorittaa lukuisia taustaoperaatioita palvelun käytettävyyden ja taustalla suoritettavien prosessien tehostamiseksi. Näin käyttäjän ei tarvitse odottaa jokaisen toiminnon valmistumista.

  IDA-palvelu tarjoaa taustaoperaatioiden tarkasteluun toimintolistausnäkymän. Listaukset on järjestetty uusimmasta vanhimpaan ja jaoteltu toiminnon tilan mukaan alla kuvatulla tavalla.

  Nähdäksesi saatavilla olevat toimintolistaukset, klikkaa kohtaa ”TOIMINNOT” ylävalikossa.

  Sinulle näytetään toimintolistauksen oletusnäkymä, joka näyttää kaikki odottavat toiminnot.

  Tarkastellaksesi tietyn toiminnon tietoja, klikkaa toiminnon tunnistelinkkiä. Taustaoperaation valmistumisaika näytetään yhteenvedon oikeassa yläkulmassa. Jos toiminto on epäonnistunut, epäonnistumisen syy näytetään punaisella. Tiedosto, johon toiminto liittyi, näytetään yhteenvedon alaosassa.

  Odottavat toiminnot

  Aloitettu toiminto näkyy ”Odottavat toiminnot” -listauksessa, kunnes kaikki taustaoperaatiot on suoritettu loppuun tai toiminto pysähtyy virhetilaan. Odottavan toiminnon tiedot päivittyvät sitä mukaa kun siihen liittyvät taustaoperaatiot valmistuvat. Voit seurata odottavan toiminnon tilaa päivittämällä sen yhteenvetonäkymää.

  Tarkastellaksesi kaikkia odottavia toimintoja, avaa toimintolistausosio klikkaamalla kohtaa ”TOIMINNOT” kuten yllä on kuvattu tai jos olet jo toimintolistausosiossa ja tarkastelet toista toimintotilanäkymää, klikkaa kohtaa ”Odottavat toiminnot” selainnäkymän vasemmalla puolella.

  Suoritetut toiminnot

  Toiminto on valmis kun kaikki taustaoperaatiot on onnistuneesti suoritettu.

  Tarkastellaksesi kaikkia suoritettuja toimintoja, avaa toimintolistausosio klikkaamalla kohtaa ”TOIMINNOT” ylävalikossa kuten yllä on kuvattu tai jos olet jo toimintolistausosiossa ja tarkastelet toista toimintotilanäkymää, klikkaa kohtaa ”Suoritetut toiminnot” selainnäkymän vasemmalla puolella.

  Epäonnistuneet toiminnot

  Jos jonkin taustaoperaation suoritus epäonnistuu, toiminto merkitään epäonnistuneeksi ja epäonnistumisen syy näytetään toiminnon yhteenvedossa.

  Tarkastellaksesi kaikkia epäonnistuneita toimintoja, avaa toimintolistausosio klikkaamalla kohtaa ”TOIMINNOT” ylävalikossa kuten yllä on kuvattu tai jos olet jo toimintolistausosiossa ja tarkastelet toista toimintotilanäkymää, klikkaa kohtaa ”Epäonnistuneet toiminnot” selainnäkymän vasemmalla puolella.

  Epäonnistuneiden toimintojen hylkäys tai uudelleenyritys

  Epäonnistuneet toiminnot voidaan joko hylätä tai niitä voidaan yrittää uudelleen siten että taustaoperaatioiden suoritusta jatketaan siitä operaatiosta missä edellisen toiminnon suoritus epäonnistui. Uudelleen yrittämisestä ei ole apua ellei epäonnistumisen syytä ole korjattu, mikä voi vaatia IDA-ylläpidon toimia.

  Kun epäonnistunutta toimintoa yritetään uudelleen, alkuperäinen epäonnistunut toiminto merkitään hylätyksi ja uusi toiminto luodaan ja aloitetaan edellisen pohjalta. Alkuperäisen toiminnon yhteenvedosta löydät tällöin linkin toiminnon uudelleenyritykseen. Tällä tavoin epäonnistunutta toimintoa voidaan yrittää uudelleen kuinka monta kertaa tahansa, jolloin toimintoyritykset linkitetään toisiinsa. Uudelleenyritetty toiminto joko onnistuu ja merkitään valmiiksi tai epäonnistuu jostakin syystä.

  Hylätäksesi epäonnistuneen toiminnon klikkaa ”Hylkää” joko epäonnistuneen toiminnon oikealta puolelta ”Epäonnistuneet toiminnot” -listauksessa tai epäonnistuneen toiminnon yhteenvedossa.

  Yrittääksesi epäonnistunutta toimintoa uudelleen klikkaa ”Yritä uudelleen” joko epäonnistuneen toiminnon oikealta puolelta ”Epäonnistuneet toiminnot” -listauksessa tai epäonnistuneen toiminnon yhteenvedossa.

  Hylätyt toiminnot

  Hylätyt toiminnot ovat epäonnistuneita toimintoja, joita on joko yritetty uudelleen tai jotka ovat tarkoituksellisesti hylätty ”Epäonnistuneet toiminnot” -listauksesta. Jos toimintoa on yritetty uudelleen, toiminnon yhteenvedossa on linkki uudelleenyritettyyn toimintoon.

  Tarkastellaksesi kaikkia hylättyjä toimintoja, avaa toimintolistausosio klikkaamalla kohtaa ”TOIMINNOT” kuten yllä on kuvattu. Jos olet jo toimintolistausosiossa ja tarkastelet toista toimintotilanäkymää, klikkaa kohtaa ”Hylätyt toiminnot” selainnäkymän vasemmalla puolella.


  Komentorivityökalut

  Komentorivityökalut IDAssa olevan projektin valmistelualueella työskentelyyn ovat saatavissa GitHubissa: https://github.com/CSCfi/ida2-command-line-tools. Komentorivikomennot ovat yhteensopivia useimpien UNIX-tyyppisten alustojen (Linux, OS-X, jne.) kanssa.

  Komennot tukevat tiedostojen ja kansioiden lataamista palveluun ja sieltä omalle koneelle, siirtämistä (uudelleennimeämistä) ja poistamista projektin valmistelualueen sisällä.

  Tiedostojen jäädyttäminen ja siirtäminen jäädytetyltä alueelta takaisin valmistelualueelle vaatii kuitenkin IDAn selainkäyttöliittymän käyttämistä kuten yllä on kuvattu. Näitä toimintoja ei voida suorittaa komentorivillä.

  Sovellussalasanat

  Jos et halua käyttää ja tallentaa henkilökohtaisen CSC-käyttäjätilisi salasanaa komentorivityökaluja käyttäessäsi, voit luoda sovellussalasanan, jota voi käyttää tai tallentaa käyttäjätilisalasanan sijaan.

  Luodaksesi sovellussalasanan kirjaudu IDAn selainkäyttöliittymään ja avaa asetusnäkymä valitsemalla ”Henkilökohtainen” oikean yläkulman pudotusvalikosta. Klikkaa tämän jälkeen vasemmalta kohtaa ”Turvallisuus” tai skrollaa alaspäin turvallisuusosioon.

  Kirjoita salasanallesi haluamasi nimi kenttään, jossa lukee ”Sovelluksen nimi”. Klikkaa tämän jälkeen ”Luo uusi sovellussalasana”, jolloin sinulle luodaan ja näytetään uusi sovellussalasana. Kopioi tämä talteen heti, sillä et voi katsella tätä salasanaa uudelleen. Uusi sovellussalasanasi listataan ylläolevaan listaukseen antamallasi nimellä, ja voit halutessasi deletoida sen tästä listauksesta, jolloin se poistuu käytöstä.

  Jos sinulla on kysyttävää palvelusta tai jostakin sen ominaisuudesta, ole hyvä ja ota yhteyttä IDAn käyttäjätukeen osoitteessa asiakaspalvelu (a) csc.fi