Fairdata PAS -hallintaliittymän roolit

Hallintaliittymä ja sen roolit on tarkoitettu niille henkilöille, jotka osallistuvat aineiston vientiin PAS-palveluun. Ensisijaisesti Hallintaliittymää käyttää organisaation edustajat (esim. datatuki), mutta organisaatio voi myös sopia sisäisesti, että tutkia osallistuu prosessiin esimerkiksi aineiston ehdottaja-roolissa.

Roolien asettaminen

Kun OKM myöntää aineistolle säilytyspäätöksen, CSC antaa päätöksen yhteyshenkilölle hyväksyjä-roolin ja hän on se, joka hakee alla kuvattuja rooleja muille käyttäjille. Säilytyspäätöksen rooleja käyttäjille haetaan olemalla yhteydessä PAS-palvelun ylläpitoon: pas-support (a) csc.fi.

Alla kuvat roolit ovat aina säilytyspäätöskohtaisia. Rooli liitetään CSC-tunnukseen, jonka käyttäjä rekisteröi Haka- tai Virtu-tunnuksella MyCSC-portaalissa. Samalla käyttäjällä voi olla useita rooleja per säilytyspäätös.

Käyttäjä voi katsella omia säilytyspäätöskohtaisia roolejaan Hallintaliittymän Säilytyspäätökset-välilehdellä.

Säilytyspäätöskohtaiset Hallintaliittymän roolit

Hallintaliittymän säilytyspäätöskohtaisia rooleja ovat katselu-, ehdotus-, hyväksyntä- ja nouto-oikeudet. Aineiston siirtämiseen PAS-palveluun tarvitaan vähintään yhdet ehdotus- ja hyväksyntäoikeudet sekä noutoon vähintään yhdet nouto-oikeudet säilytyspäätökselle.

Ehdottaja pystyy liittämään aineistot säilytyspäätökseen ja ehdottamaan niitä säilytykseen. Hyväksyjä joko aloittaa PAS-paketoinnin ja aloittaa viennin pitkäaikaissäilytykseen tai hylkää ehdotuksen. Jos käyttäjällä on sekä hyväksyjä- että ehdottaja-roolit, hän ehdottamisen sijasta suoraan hyväksyy aineiston viennin aloittamisen pitkäaikaissäilytykseen. Nouto-oikeudet omaava käyttäjä pystyy noutamaan aineiston PAS-palvelusta. Alla tarkemmat kuvaukset rooleista.

Rooli Rooli englanniksi Pakollinen PAS-viennissä Rooliin liittyvät toiminnot ja näkymät
Aineistojen PAS:n viennin ehdottaja propose Kyllä
 • näkee organisaation olemassa olevien aineistojen metatiedot:
  • IDA-aineistot, kun aineisto on kuvailtu ja julkaistu Qvaimella Etsimeen
  • Mahdolliset Hallintaliittymän ja Metax-rajapinnan kautta luodut aineistot, jos IDA ja Qvain ei ole käytössä
 • liittää olemassa olevia aineistoja säilytyspäätöksiin
 • lisää tiedostojen tekniset metatiedot säilytyspäätökseen liitetylle aineistolle (generoidaan automaatiolla) sekä tarkistaa ne
 • ehdottaa säilytyspäätökseen liittettyä aineistoa pitkäaikaissäilytykseen
Aineistojen PAS:iin viennin hyväksyjä approve Kyllä
 • näkee säilytyspäätökseen liitettyjen aineistojen metatiedot
 • tarkistaa, että aineisto mahtuu säilytyspäätöksen kiintiöön
 • hyväksyy aineiston viennin pitkäaikaissäilytykseen
Aineistojen PAS:sta noutaja fetch Ei
 • näkee säilytyspäätökseen liitettyjen aineistojen metatiedot
 • voi luoda ja noutaa itselleen jakelupaketin aineistosta (paketti generoidaan automaatiolla)
 • pääsee jakelupaketin avulla aineiston tiedostoihin
Aineistojen metatietojen katselija view Ei
 • näkee säilytyspäätökseen liitettyjen aineistojen metatiedot