Ajankohtaista

Tilannetiedotus Fairdata-kokonaisuuden käyttöönotosta

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu tutkimuksessa tuotetuista tietoaineistoista huolehtiminen. Fairdata-kokonaisuus varmistaa tutkimuksen todennettavuuden ja toistettavuuden, sekä turvaa tietoaineistojen pitkäaikaisen saatavuuden. Fairdata-kokonaisuus tukee omalta osaltaan tulevan Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelman tavoitteita. Kokonaisuus koostuu seuraavista osapalveluista:

IDA – Tutkimusdatan säilytyspalvelu mahdollistaa tutkimusdatan turvallisen säilytyksen.

Etsin – Tutkimusaineistojen hakupalvelu sisältää tutkimusaineistoja kuvailevia tietoja eli metatietoja. Etsimen avulla voi etsiä tutkimusaineistoja käyttöön.

Qvain – tutkimusaineistojen kuvailutyökalu auttaa oikean ja riittävän kuvailutiedon liittämisen aineistoon. Tarkka metadata mahdollistaa aineiston löydettävyyden ja varmistaa Fairdata-palveluiden yhteentoimivuuden.

Fairdata PAS -palvelu huolehtii tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyksestä. Pitkäaikaissäilytys tarkoittaa datan säilyttämistä ja luettavana pitämistä kymmenien tai satojen vuosien ajan.

IDA ja Etsin ovat käytössä. Qvain-käyttöönotto on viivästynyt,  ja se otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa. Tämä vaikuttaa Etsimen uuden version sekä Fairdata PAS -palvelun käyttöönottoon. Nämä voidaan ottaa käyttöön, kun Qvain on toiminnassa vuoden 2019 tammikuussa. Nyt siirtymävaiheessa IDAssa olevia tiedostoja ei voi linkittää aineistokuvailuihin Etsimessä, mutta niitä voi jakaa väliaikaisin jakolinkein. Metatietovaranto Metaxin rajapinta avataan marraskuun aikana myös yksittäisille loppukäyttäjille, jolloin sitä kautta voi luoda aineistoja myös tiedostolinkityksineen.

Lisätietoja aiheesta:

Qvain: Esa-Pekka Keskitalo, esa-pekka.keskitalo@helsinki.fi

Muut Fairdata-palvelut: Anssi Kainulainen, anssi.kainulainen@csc.fi

2019-11-05: päivityksiä Etsin ja Qvain Light -palveluihin

Viimeisin Etsin -päivitys korjasi 2 tuotantokäytössä ilmennyttä ongelmaa:

 • Etenkin hitaammilla verkkoyhteyksillä havaittu tiedostojen lataamiseen liittyvä ongelma on korjattu. Ennen korjausta isompien tiedostojen lataus johti satunnaisesti latauksen katkeamiseen (käyttäjälle latautui korruptoitunut tiedosto), vaikka verkkoyhteydessä ei ollut katkoa.
  • Tiedostolatauskomponentin parannustyöt jatkuvat edelleen. Parhaillaan suunnitteilla on versio, joka osaa toipua verkkoyhteyden katkeamisesta, ja jatkaa latausta siihen, mihin se jäi.
 • Qvain Lightissa ilmennyt ongelma, joka esti joitain käyttäjiä kirjautumasta, on korjattu.

Mitä FAIR-periaatteet ovat – katso uusi video!

FAIR-periaatteet julkaistiin vuonna 2016 ja FAIR-periaatteiden noudattamisesta on EU:n neuvoston linjaus vuodelta 2016. Myös Suomen Akatemia mainitsee FAIR-periaatteet hyvänä aineistonhallinnan käytäntönä. FAIR-periaatteiden tarkoitus on tehdä data

 • löydettäväksi (Findable),
 • saavutettavaksi (Accessible),
 • yhteentoimivaksi (Interoperable) ja
 • uudelleenkäytettäväksi (Re-usable).

Mutta mitä tämä tarkoittaa? Katso tuoreelta videoltamme mitä FAIR-periaatteet tarkoittavat käytännössä.

Lue lisää FAIR-periaatteista.

 

2019-10-16: Päivityksiä IDA-palveluun ja komentorivityökaluihin

Viimeisin päivitys IDA-palveluun sisältää useita uusia toiminnallisuuksia ja parannuksia:

 • Palvelun suorituskykyä on huomattavasti parannettu; nyt on mahdollista jäädyttää, palauttaa valmistelualueelle tai poistaa jäädytetyltä alueelta enimmillään 5000 tiedostoa kerralla.
 • Selainkäyttöliittymän ylävalikkoon ilmestyy ilmoitusikoni silloin, kun projektilla on odottavia tai epäonnistuneita toimintoja tai jos projekti on lukitussa tilassa.
 • Käyttäjän on nyt mahdollista kopioida tiedostoja tai kansioita joko sijainnista toiseen valmistelualueella tai jäädytetyltä alueelta valmistelualuelle. Kopiointi on myös mahdollista komentorivityökaluilla ”copy”-toimintoa käyttäen (lisätietoja komentorivityökalujen dokumentaatiossa).
 • Käyttäjän on nyt mahdollista määrittää sijaintiasetuksensa henkilökohtaisissa asetuksissaan.
 • Väliaikaisten jakolinkkien mukana on nyt mahdollista jakaa viestejä, jotka ovat linkin vastaanottajan nähtävissä. On myös mahdollista estää tiedostojen lataus väliaikaisen jakolinkin kautta.
 • Käyttöliittymän ulkoasua, saavutettavuutta ja käytettävyyttä on parannettu.

Lisätietoja palvelun käyttöoppaassa.

Huomaa myös seuraavat pienet muutokset toiminnoissa ja ulkoasussa:

 • Väliaikaiset jakolinkit vanhentuvat tasan 90 päivän kuluttua niiden luomisesta ja ajanjaksoa ei ole mahdollista enää lyhentää.
 • Epäonnistuneiden toimintojen hylkääminen ei ole enää mahdollista. Niitä voi ainoastaan uudelleenyrittää.
 • Henkilökohtaisten asetusten sivun ulkoasu on hieman muuttunut.
 • Väliaikaisten jakolinkkien luomiseen käytettävän valikon ulkoasu on muuttunut lomakkeesta eri vaihtoehtoja sisältäväksi pudotusvalikoksi.

Päivitys sisältää muutoksia selainkäyttöliittymään, jotka eivät välttämättä joissakin selaimissa päivity automaattisesti. Jos huomaat palvelun toiminnassa jotakin epätavallista, suosittelemme tyhjentämään selaimen välimuistin.

Vanha Etsin (etsin.avointiede.fi) tullaan sulkemaan

Kesäkuusta 2019 lähtien vain lukutilassa ollut vanha Etsin (etsin.avointiede.fi) tullaan sulkemaan lähikuukausien aikana.

Kaikki vanhassa Etsimessä julkaistut aineistot siirrettiin uuteen Etsimeen (etsin.fairdata.fi) kesäkuun lopulla 2019. Ko. aineistot ovat siis turvassa ja niiden pysyvät tunnisteet (URN) resolvoituvat uuteen Etsimeen. Näiden aineistojen suhteen ei tarvitse tehdä mitään.

Sen sijaan, jos sinulla on suoria linkkejä etsin.avointiede.fi -osoitteeseen, ne lakkaavat toimimasta, kun palvelu suljetaan. Ne kannattaa korjata osoittamaan uuteen Etsimeen pikimmiten.

Aineiston linkittämiseen ei tulisi koskaan käyttää suoraa linkkiä palveluun, vaan sen sijaan resolvoituvaa pysyvää tunnistetta.

Esimerkki (aineiston linkittäminen uudesta Etsimestä):

Tarkkaa aikataulua vanhan Etsimen sulkemiselle ei vielä ole. Sulkemista ei tehdä ainakaan ennen marraskuuta.

Uusia webinaareja: Qvain ja Metax API

Syyskuussa pidettiin kaksi webinaaria uusista Fairdata-palveluista.

Webinaarien tallenteet ovat viikon sisällä saatavilla CSC:n YouTube -kanavalla.

Käythän vastaamassa myös Qvain-käyttökokemuksia kartoittavaan kyselyyn! Arvostamme palautettasi.

2019-09-03: Päivityksiä Qvain-palveluun

Seuraavat muutokset tehty Qvain -palveluun:

 • IDA-tiedostojen valintavaiheessa hakemistoista näkee nyt suoraan tiedostojen lukumäärän
 • Organisaation voi valita alasvetovalikosta (anna hakusana ja valitse)
  • Parantaa aineiston löydettävyyttä, koska organisaatio on aina oikein kirjoitettu
 • Mahdollisuus lisätä olemassaolevia tunnisteita aineistolle

Qvain Light käyttöön 12.8.2019

Qvain Light on avattu. Qvain Lightia voi nyt käyttää 1.7.2019 julkaistun Qvaimen ohella aineistojen kuvailuun.

Qvain Light on yksinkertainen työkalu, jolla aineisto kuvaillaan yhden lomakkeen avulla. Vaikka kenttiä on vähemmän kuin Qvaimessa, Qvain Lightilla tehdyt aineistokuvaukset täyttävät aineiston kuvailulle asetetut minimitietovaatimukset ja näkyvät Etsimessä samalla tapaan kuin Qvaimella tehdyt aineistot. Qvain Lightia on nopea käyttää myös esim. Qvaimella tai Metax-rajapinnalla tuotetun aineiston muokkaukseen.

Qvain Lightiin pääsee Etsimen ”Lisää aineisto” painikkeen kautta. Voit kirjoittaa myös suoraan selaimen osoiteriville etsin.fairdata.fi/qvain.

2019-07-18: Päivityksiä Qvain-työkaluun

 • Sivun yläosan välilehtirakenne siirretty vasempaan reunaan listaksi.
 • Tekstikentissä luovuttu viivatyyppisistä kentistä ja palattu ”normaaleihin” tekstikenttiin.
 • Pakolliset kentät on merkitty selkeämmin.
 • Kenttäkohtaisia ohjeita on parannettu, ja ohjeet on muutettu suoraan näkyviin (ei erillistä i -ikonia). Fairdata.fi -sivustolle on lisäksi lisätty kenttäkohtaiset ohjeet (linkki löytyy käyttöohjeista).
 • Tallennus ja Julkaisu on selkeämmin erotettu toisistaan, ja käyttöliittymä kertoo selkeästi, milloin on tallennettavia muutoksia ennen julkaisumahdollisuutta.