Ajankohtaista

2020-10-06: Päivityksiä Etsin- ja Metax-palveluihin ja Qvain Light-työkaluun

Viimeisimmät päivitykset Etsin- ja Metax-palveluihin ja Qvain Light-työkaluun sisältävät seuraavat muutokset:

Sekä Qvain Light että Etsin:

 • Etsimen ja Qvain Lightin erilliset domainit (etsin.fairdata.fi & qvain-light.fairdata.fi)
 • Käyttäjä näytetään nyt navigointipalkissa
 • Lisätty footer, jossa linkit esimerkiksi saavutettavuusselosteisiin
 • Lisätty ilmoitus kekseistä (cookies), jotka näytetään ensimmäisellä sivuvierailulla

Qvain Light:

 • Uusi etusivu (qvain-light.fairdata.fi)
 • Uusi kenttä producer project
 • Uusi, erillinen navigointipalkki Qvain Lightille
 • Julkaisija lisätty pakolliseksi tiedoksi kaikille kuvailuille
 • Viittaus toiseen resurssiin kenttä on nyt pakollinen, jos lisätään historiatietoa
 • Jos valitaan arvo monivalintaisessa valikossa (esim. kieli), valittu arvo lisätään välittömästi eikä tarvita erillistä ”Lisää” painikkeen painamista
 • Erilaisia bugikorjauksia

Etsin:

 • Info painike on nyt saatavilla kaikille aineiston tiedostoille, ei vain avointen aineistojen tiedostoille
 • Erilaisia bugikorjauksia

Metax:

 • POST /rest/files/datasets -rajapintaan on lisätty seuraavat parametrit ?keys=datasets, ?keys=files and ?keysonly=bool
 • Käytöstä poistuneet ’tut.fi’ ja ’uta.fi’ sähköpostiosoitteet ja organisaationimet on vaihdettu ’tuni.fi’ muotoon
 • Domain viittaukset on päivitetty
 • Erilaisia bugikorjauksia

2020-09-16: Päivityksiä IDA-palveluun

Viimeisin päivitys IDA-palveluun sisältää useita parannuksia:

 • Palvelun etusivu (ida.fairdata.fi) on uudistettu. Uudella etusivulla on enemmän tietoa siitä, miten IDA-palvelua voi käyttää yhdessä muiden Fairdata-palvelujen kanssa. Etusivu on tarjolla eri kieliversioina.
 • Palvelun tietoturvaa on paranneltu. Vanhentuneiden teknologioiden käyttö on estetty.
 • Useita pieniä bugikorjauksia, parannuksia käännöksiin ja muita palvelun optimointeja.

Päivitys sisältää muutoksia selainkäyttöliittymään, jotka eivät välttämättä joissakin selaimissa päivity automaattisesti. Jos huomaat palvelun toiminnassa jotakin epätavallista, suosittelemme tyhjentämään selaimen välimuistin.

Fairdata-palvelukokonaisuudessa siirrytään yhteen kuvailutyökaluun marraskuussa 2020

Fairdata-palvelukokonaisuudessa siirrytään kahden kuvailutyökalun kokonaisuudesta yhteen kuvailutyökaluun vuoden 2020 lopussa. Qvain ja Qvain Light -työkalut yhdistyvät suunnitellun aikataulun mukaan 3.11.2020. Muutoksen myötä käyttöön jää vain yksi Qvain, joka perustuu ulkoasultaan ja käytettävyydeltään jo nykyisin käytössä olevaan Qvain Light-versioon.

Käyttäjille muutoksesta ei aiheudu toimenpiteitä, poislukien ne käyttäjät joilla on Qvaimeen tallennettuna julkaisemattomia aineistoja. Kontaktoimme näitä käyttäjiä sähköpostitse erikseen. Muutoksen myötä käyttäjät myös uudelleenohjataan automaattisesti olemassaolevista osoitteista tulevan työkalun etusivulle.

Muutoksessa pyritään säilyttämään molempien aikaisempien kuvailutyökalujen ominaisuudet ja jatkamme Qvaimen kehitystä edelleen palvelemaan paremmin sen käyttäjiä.

Metax-palvelu jatkaa toimintaansa normaalisti ja Metaxin rajapintaa voi yhä käyttää metatietojen syöttämiseen.

Uutisoimme muutoksesta tarpeen mukaan Fairdata.fi-sivustolla sekä Twitterissä @fairdata_fi.

2020-09-01: Päivityksiä Etsin- ja Metax-palveluihin ja Qvain Light-työkaluun

Viimeisimmät päivitykset Etsin- ja Metax-palveluihin ja Qvain Light-työkaluun sisältävät seuraavat muutokset:

Qvain Light:

 • Uusi kenttä lisätty: Historiatiedot (provenienssi)
 • Uusi kenttä lisätty: Viittaukset toiseen resurssiin
 • Uusi kenttä lisätty: Ajallinen kattavuus
 • Qvain Light sallii aineistolle useamman kuin yhden lisenssin
 • Tiedostojen metatietoihin liittyviä käyttöliittymäparannuksia
 • Qvain Light uudelleenohjaa käyttäjän aineistojen listausnäkymään aineiston julkaisun jälkeen
 • Qvain Light pyytää käyttäjää tallentamaan tallentamattomat muutoksen ennen siirtymistä pois sivulta/sivun uudelleenlatausta
 • Julkaisupäivämäärä on valmiiksi täytetty kyseisen päivän päivämäärällä
 • Vihjelappu ja ohjeteksti lisätty pakollisille kentille
 • Qvain Light sallii Fairdata PAS-palveluun liittyvän tiedostometatiedon poistamisen
 • Erilaisia bugikorjauksia

Etsin:

 • Parannuksia Etsin-palvelun etusivun käytettävyyteen
 • Yksittäisten tiedostojen lataamiseen liittynyt ongelma korjattu
 • Erilaisia muita bugikorjauksia

Metax:

 • Uusi säilytyksen tila (65) lisätty
 • Uusi kenttä lisätty: use_doi_for_published , jota voi muokata rajapinnan kautta

Haetko rahoitusta Suomen Akatemialta?

Syyskuun Akatemian haku lähestyy. Jo hakuvaiheessa kaikkien hakijoiden tulee muun muassa kuvata, miten aineisto säilytetään hankkeen aikana, miten aineiston jakamiseen liittyvät lailliset kysymykset ratkaistaan ja mihin aineisto laitetaan avoimesti saataville hankkeen päätyttyä.

CSC auttaa tutkijoita aineistonhallinnan suunnittelussa ja löytämään tutkimusprosessiin parhaiten sopivat palvelut. Tietopaketti akatemiahakijalle kokoaa hyödyllisiä linkkejä uudistetuille datanhallinnan palvelusivuille. Sieltä löydät tiedon mm. siitä, miten Fairdata-palvelut sopivat eri tutkimusprosessin vaiheeseen, kuten datan säilytykseen projektin aikana, sen avaamiseen ja pitkäaikaissäilytykseen.

Myös uusi tutkimuksen palveluiden palvelukatalogi auttaa etsimään tarkoitukseensa sopivaa palvelua. CSC tarjoaa myös tietoteknistä ja datanhallintaan liittyvää koulutusta. Muissa rahoitushakuun liittyvissä asioissa ota yhteyttä oman organisaatiosi tukipalveluihin.

Jos sinulla on kysymyksiä, CSC:n asiakaspalvelu auttaa aina tarvittaessa osoitteessa asiakaspalvelu@csc.fi .

2020-08-04: Päivityksiä Etsin- ja Metax-palveluihin ja Qvain Light-työkaluun

Viimeisimmät päivitykset Etsin- ja Metax-palveluihin ja Qvain Light-työkaluun sisältävät seuraavat muutokset:

Qvain Light:

 • Uusi kenttä lisätty: Aineiston kieli
 • Uusi kenttä lisätty: Maantieteellinen kattavuus
 • Uusi kenttä lisätty: Infrastruktuuri
 • Yleisiä käyttöliittymän parannuksia ja korjauksia
 • Koko aineiston tallennus tallentaa kaikki pudotusvalikoissa tehdyt muutokset
 • Aineistolistausnäkymä on järjestetty aineistoversioiden mukaan
 • Erilaisia bugikorjauksia

Etsin:

 • Aineston sitaatti / lähdeviite sisältää nyt julkaisupäivämäärän muokkauspäivämäärän sijaan
 • Aineiston sitaattiohjeen muotoilua paranneltu
 • Asiasanat ovat nyt linkkejä KOKO-ontologiaan
 • Etsin näyttää aineiston poiston tapahtumana Tunnisteet ja tapahtumat -välilehdellä
 • Erilaisia bugikorjauksia

Metax:

 • Tuki ’pagination’ parametrille kyselyissä
 • Parametri file_name ja directory_name tukevat osamerkkijonohakua directories/{pid}/files hakemistosta
 • PAS katalogi: Lisätty ryhmät lisäämiseen ja muokkaamiseen
 • Lisätty mahdollisuus järjestää tiedostoja ja kansioita directory_view näkymässä
 • Lisätty tuki kyselyparametri not_cr_id hakemisto rajapinnalle
 • Erilaisia bugikorjauksia

Fairdata PAS-palvelulla toimivia ratkaisuja tutkimusdatan pitkän tähtäimen säilytykseen

Suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimusaineistojen digitaalinen pitkäaikaissäilytys käynnistyi joulukuussa 2019, kun Helsingin yliopisto tallensi ensimmäiset aineistopaketit CSC:n ylläpitämään pitkäaikaissäilytyspalveluun. Pitkäaikaissäilytys (PAS) tarkoittaa digitaalisen informaation luotettavaa säilyttämistä useiden kymmenien tai jopa satojen vuosien ajan. Laitteet, ohjelmistot ja tiedostomuodot vanhenevat, mutta informaation täytyy säilyä. Luotettava pitkäaikaissäilyttäminen edellyttää sisällön eheyden aktiivista valvontaa ja monenlaisiin riskeihin varautumista. Tässä ovat keskeisessä asemassa metatiedot, jotka kuvailevat mm. aineiston sisällön, historian ja alkuperän sekä tiedot siitä, miten informaatiota voidaan käyttää.

Ensimmäiset Fairdata PAS-palveluun viedyt aineistot olivat SMEAR-mittausasemien jatkuva data vuosilta 1992—2018 sekä täpläverkkoperhosten metapopulaatiotutkimusta koskeva data. Näiden aineistojen viemisessä säilytykseen hyödynnettiin laajasti Fairdata-palvelukokonaisuutta. Data tallennettiin ensin tutkimusdatan säilytyspalvelu IDAan, aineisto kuvailtiin tutkimusaineistojen kuvailutyökalu Qvaimella, paketoitiin Fairdatan paketointipalvelulla, hyväksyttiin Helsingin yliopiston kiintiöön hallintaliittymällä ja lopuksi validoitiin ja tallennettiin Fairdata PAS -palveluun.

Fairdata PAS-palveluun viety kolmas aineisto on Geologian tutkimuskeskus GTK:n röntgentomografialaitteiston tuottamaa dataa. Laitteisto mahdollistaa esimerkiksi kolmiulotteisen kopion taltioinnin kappaleesta esim. kappaleen tuhoutumisen varalta. Tämä data on määrällisesti suurta ja siirtoja tehdään toistuvasti, joten siirto PAS-palveluun tapahtuu käyttämällä IDAn sijaan PAS-palvelun tarjoamaa väliaikaista tiedostojen säilytyspalvelua. Metatietojen tuottamiseen käytetään Metax-metatietovarannon rajapintaa. Aineistoista tuotetaan myös esikatseluversioita, jotka tallennetaan tavalliseen tapaan IDAan ja julkaistaan Etsimeen. Lue uutinen GTK:n röntgentomografialaitteiston datan pitkäaikaissäilytyksestä Digitalpreservation.fi-sivustolta.

Lue lisää:

2020-05-05: päivityksiä Etsin, Metax ja Qvain Light -palveluihin

Viimeisimmät päivitykset Etsin, Metax ja Qvain Light -palveluihin sisältävät mm. seuraavat muutokset:

Metax:

 • Url metax.fairdata.fi käännetty osoittamaan Metaxin dokumentaatiosivulle metax.fairdata.fi/docs
 • Tuki Metax APIn käytölle siten, että aineistot luodaan organisaation omaan data catalogiin (haravoinnin tapaan)

Etsin:

 • Virheenkorjaus: viestin lähettäminen aineiston julkaisijalle
 • Poistetut aineistot näkyviin uudemman aineistoversion ”Tunnisteet ja tapahtumat” -välilehdelle

Qvain Light:

 • DOI-tunnisteen saaminen aineistolle (uutinen aiheesta: https://www.fairdata.fi/doi-fairdata-palveluissa/)
 • Julkaisupäivämäärän muokkausmahdollisuus
 • Ulkoisten datojen sisältö- ja latauslinkkien erottaminen omiksi kentikseen (aikaisemmin vain 1 yhteinen url)
 • Useamman tieteenalan lisääminen (aikaisemmin max 1 tieteenala)
 • Pitkäaikaiseen tallennukseen (Fairdata PAS) menevien aineistojen muokkausmahdollisuus, jos vientiprosessi päätyy aineiston sisältöön liittyvän virheeseen
 • Vanhentuneiden (deprekoituneiden) aineistojen metadatan muokkausmahdollisuus

DOI Fairdata-palveluissa

Fairdata tarjoaa julkaistuille tutkimusaineistoille pysyvän tunnisteen ja laskeutumissivun. Päivityksen yhteydessä 5.5.2020 otettiin käyttöön URN-tunnisteen rinnalle myös DOI-tunniste Fairdata IDA-säilytyspalvelussa oleville aineistoille. DOI-tunnistetta käytetään yleisesti tutkimusaineistoihin viittaamisessa. DataCiten DOI-tunniste tekee tutkimusaineiston metatiedosta kansainvälisesti helpommin yhteentoimivan ja antaa myös lisää näkyvyyttä. Pysyvänä tunnisteena on Fairdatassa tähän asti käytetty Kansalliskirjaston hallinnoimia URN-tunnisteita (Uniform Resource Name), joka edelleen säilyy vaihtoehtoisena tunnisteena.

DOI-tunnisteen voi tässä vaiheessa saada vain uusille, IDAssa säilytettävää dataa sisältäville aineistoille. DOI-tunnisteen voi hankkia aineiston kuvailun yhteydessä Qvain Light -kuvailutyökalussa.

DOI-tunnisteen saaminen Fairdata Etsin-palvelussa jo julkaistulle aineistolle olemassa olevan URN-tunnisteen rinnalle ei toistaiseksi ole mahdollista.

DOI-tunnisteen tarjoaa Fairdata-palvelukokonaisuudelle DataCite, jonka jäsen Fairdatan palvelutuottaja CSC on.

Lue lisää: