Ajankohtaista

Tilannetiedotus Fairdata-kokonaisuuden käyttöönotosta

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu tutkimuksessa tuotetuista tietoaineistoista huolehtiminen. Fairdata-kokonaisuus varmistaa tutkimuksen todennettavuuden ja toistettavuuden, sekä turvaa tietoaineistojen pitkäaikaisen saatavuuden. Fairdata-kokonaisuus tukee omalta osaltaan tulevan Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelman tavoitteita. Kokonaisuus koostuu seuraavista osapalveluista:

IDA – Tutkimusdatan säilytyspalvelu mahdollistaa tutkimusdatan turvallisen säilytyksen.

Etsin – Tutkimusaineistojen hakupalvelu sisältää tutkimusaineistoja kuvailevia tietoja eli metatietoja. Etsimen avulla voi etsiä tutkimusaineistoja käyttöön.

Qvain – tutkimusaineistojen kuvailutyökalu auttaa oikean ja riittävän kuvailutiedon liittämisen aineistoon. Tarkka metadata mahdollistaa aineiston löydettävyyden ja varmistaa Fairdata-palveluiden yhteentoimivuuden.

Fairdata PAS -palvelu huolehtii tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyksestä. Pitkäaikaissäilytys tarkoittaa datan säilyttämistä ja luettavana pitämistä kymmenien tai satojen vuosien ajan.

IDA ja Etsin ovat käytössä. Qvain-käyttöönotto on viivästynyt,  ja se otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa. Tämä vaikuttaa Etsimen uuden version sekä Fairdata PAS -palvelun käyttöönottoon. Nämä voidaan ottaa käyttöön, kun Qvain on toiminnassa vuoden 2019 tammikuussa. Nyt siirtymävaiheessa IDAssa olevia tiedostoja ei voi linkittää aineistokuvailuihin Etsimessä, mutta niitä voi jakaa väliaikaisin jakolinkein. Metatietovaranto Metaxin rajapinta avataan marraskuun aikana myös yksittäisille loppukäyttäjille, jolloin sitä kautta voi luoda aineistoja myös tiedostolinkityksineen.

Lisätietoja aiheesta:

Qvain: Esa-Pekka Keskitalo, esa-pekka.keskitalo@helsinki.fi

Muut Fairdata-palvelut: Anssi Kainulainen, anssi.kainulainen@csc.fi

2020-03-18: Päivityksiä IDA-palveluun ja komentorivityökaluihin

Viimeisin päivitys IDA-palveluun sisältää useita korjauksia ja parannuksia:

 • Mahdollisuus tuottaa komentorivityökaluilla listaus projektin jäädytetyllä ja valmistelualueella olevien tiedostojen metatiedoista. Lisätietoa uudesta ’inventory’-toiminnosta sivulla https://github.com/CSCfi/ida2-command-line-tools.
 • Parannuksia palvelun ylläpito- ja auditointityökaluihin.
 • Useita parannuksia ja tietoturvapäivityksiä palvelun sisäisiin komponentteihin.

2020-03-09: päivityksiä Qvain -palveluun

Viimeisin Qvain -päivitys pitää sisällään mm. seuraavat muutokset:

 • Saavutettavuuteen liittyviä parannuksia ja saavutettavuusseloste
 • Korjaus ulkoisen tiedoston linkkien muokkaamiseen (kentät eivät näkyneet muokkauslomakkeella oikein)
 • Ulkoisen tiedoston linkkien pakollisuuden poistaminen
 • Kasvavan aineiston tuki (ensimmäinen versio, ilman kansion päivitystoimintoa)

2020-03-03: päivityksiä Etsin ja Qvain Light -palveluihin

Viimeisimmät päivitykset Etsin ja Qvain Light -palveluihin sisältävät mm. seuraavat muutokset:

Etsin

 • Painike, jolla aineiston voi ladata Metaxin JSON -muodossa
 • Poistetut aineiston versiot poistettu näkyvistä aineiston kuvailusivun versio-alasvetovalikosta (tulevat näkyviin ”Tunnisteet ja Tapahtumat” -välilehdelle seuraavassa päivityksessä )
 • Poistetun ja deprekoituneen aineiston kuvailusivulle lisätty näkyviin linkki aineiston ehjään versioon, jos sellainen on

Qvain Light

 • Tiedostojen PAS-metatietojen syöttömahdollisuus
 • Tiedostojen määrä näkyviin hakemistoissa (kun valitaan IDA-tiedostoja aineistoon)
 • Ulkoisen tiedoston linkkien pakollisuuden poistaminen
 • Kasvavan aineiston tuki (ensimmäinen versio)

Miten Fairdata-palvelut tukevat tutkijaa? Katso uusi video!

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu tutkimuksessa tuotetuista tietoaineistoista huolehtiminen. Fairdata-palvelukokonaisuus helpottaa tätä tehtävää. Fairdata-kokonaisuus koostuu palveluista, jotka tukevat aineistojen löydettävyyttä, säilyttämistä ja hallintaa. Yllä oleva video tutustuttaa sinut Fairdata-palveluihin.

Palvelut tarjoavat useita hyötyjä. Aineistot ovat turvassa jatkokäyttöä varten ja niillä on pysyvät tunnisteet viittauksia varten. Aineistojen jakaminen ja aineistojen etsiminen omaan käyttöön on helppoa. Myös tutkimusrahoittajien avoimuuden vaatimuksien toteuttaminen on helppoa ja esimerkiksi Suomen Akatemia ohjeistaa käyttämään Fairdata-palveluita. Lue lisää Fairdata-palvelujen hyödyistä. Fairdata-palvelukomponentit ovat

Palveluja tarjotaan maksuttomasti Suomen yliopistoille, ammattikorkeakouluille, valtion tutkimuslaitoksille sekä Suomen Akatemian rahoittamalle tutkimukselle. Fairdata PAS-palvelun hyödyntäminen perustuu sopimukseen. Fairdata-palvelut ovat opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämiä. Palvelut tuottaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

2020-01-15: Päivityksiä IDA-palveluun ja komentorivityökaluihin

Viimeisin päivitys IDA-palveluun sisältää useita korjauksia ja parannuksia:

 • Jäädytettyjen tiedostojen tarkistussumma esitetään nyt aina URI-muodossa ”sha256:”-prefiksillä.
 • Jäädytetyltä alueella voi nyt poistaa tyhjiä kansioita.
 • Piilotetut tiedostot ovat nyt aina näkyvissä selainkäyttöliittymässä, niiden näyttämiseen liittyvä toiminto poistettu käyttöliittymästä.
 • Useita käyttöliittymäparannuksia ja pieniä ulkoasumuutoksia.
 • Useita palvelun sisäisiä korjauksia ja optimisointeja.

Päivitys sisältää muutoksia selainkäyttöliittymään, jotka eivät välttämättä joissakin selaimissa päivity automaattisesti. Jos huomaat palvelun toiminnassa jotakin epätavallista, suosittelemme tyhjentämään selaimen välimuistin.

Kysymyksiä ja vastauksia Fairdata-palveluista

CSC:llä pidettiin koulutus datanhallinnan palveluista 15.11.2019. Koulutustilaisuus oli tarkoitettu IDA- ja Fairdata-yhteyshenkilöille sekä organisaatioiden datatuen asiantuntijoille. Tapahtumassa oli 21 osallistujaa paikan päällä ja etäosallistujia oli 23. Tilaisuudessa tutustuttiin uudistuneen Fairdata-palvelukokonaisuuden käyttöön Fairdatan demoympäristössä. Lisäksi päivän ohjelmassa oli esitys Fairdata PAS-palvelusta sekä tilannekatsaus Allas- ja ePouta-palveluista sekä palveluista arkaluonteisille palveluille. Koulutustilaisuuden tallenteet löydät Fairdata.fi:n koulutussivuilta. Tapahtuman videotallenteet ovat nähtävissä Youtubessa. Pyrimme järjestämään vastaavia tilaisuuksia myös jatkossa ja tarjoamaan tietoa palveluiden käyttäjämääristä niitä hyödyntäville organisaatioille.

Tapahtuman osallistujilta kerättiin nimettömästi kehitysehdotuksia ja kommentteja. Kiitämme kaikkia palautetta antaneita hyvistä huomioista ja erinomaisista kehitysehdotuksista. Alla esiin nousseita kysymyksiä ja niiden vastauksia. Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä löydät Fairdata-palvelujen FAQ:sta.

Voit antaa palveluista nimetöntä palautetta verkossa milloin tahansa osoitteessa https://webropol.com/s/fairdata-palaute.

Palveluissa jo tehdyistä muutoksista ja parannuksista löydät tietoa Fairdatan muutoslokista.

Kysymyksiä IDAsta

Vastaus: IDA on OKM:n omistama jatkuva palvelu. IDAn käyttöpolitiikan ja käyttöehtojen mukaisesti yksittäinen projekti, joka on saanut IDA-tilansa kotiorganisaatioltaan, voi käyttää palvelua niin pitkään kuin käyttöehdot täyttyvät. Tämä tarkoittaa, että projektilla tulee olla mm. vastuuhenkilö, jolla on aktiivinen käyttäjätunnus palveluun. Projektin vastuuhenkilöä voi ja tuleekin tarvittaessa vaihtaa. Halutessaan tilan myöntänyt kotiorganisaatio voi vapauttaa tilan muille tarvitseville ja myös pyytää CSC:tä poistamaan projektin tallennustilaan tallennetun datan, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. CSC ei käytännössä poista käyttäjien dataa palvelusta ilman pyyntöä projektin vastuuhenkilöltä tai vastuuhenkilön kotiorganisaatiolta. Kesällä 2018 päivitetyn käyttöpolitiikan mukaan Suomen Akatemian rahoituspäätökseen perustuen myönnetyt max 2 TB kokoiset IDA-tilat ovat projektin käytössä rahoituskauden ajan + 2 vuotta sen jälkeen. Käyttöä voi jatkaa uudella Suomen Akatemian rahoituspäätöksellä, pyytämällä käyttöoikeuden keston jatkoa OKM:lta tai sopimalla käyttöoikeuden siirrosta kotiorganisaation alaisuuteen. Käyttöpolitiikka ja käyttöehdot löytyvät osoitteesta https://www.fairdata.fi/hyodyntaminen/kayttopolitiikat-ja-ehdot/

 • Pikkujuttu: voisiko tyhjän kansion teksti ’Upload some content’ olla linkki tiedostojen lataukseen?
 • Jos projektilla ei ole jäädytettyä dataa, niin ei kai tuo kansion silloin tarvitse olla näkyvissä? Sekaannusten mahdollisuus pienenee
 • Käyttöliittymä on simppeli, mutta jäädytetyn ja staging -kansion voisi erottaa enemmän kuin +-merkillä toisistaan.

Vastaus: Otamme ideat huomioon käyttöliittymän parantamisessa. IDAn selainkäyttöliittymän toteutus pohjautuu valmisohjelmistoon, mikä asettaa rajoituksia räätälöintimahdollisuuksille. Tulemme pohtimaan erityisesti sitä miten jäädytetyn kansion voisi selkeämmin erottaa projektin valmistelualueesta.

Vastaus: Projektin vastuuhenkilö voi halutessaan liittää tutkimusryhmän jäsenet saman projektin käyttäjiksi. Projektin kaikilla jäsenillä on yhtäläinen oikeus lisätä dataa projektin tallennusalueelle sekä uudelleennimetä, järjestellä, jäädyttää ja poistaa kaikkea projektin dataa. Jos dataa halutaan jakaa palvelun ulkopuolelle ilman sen editointioikeuksia, voi kuka tahansa projektin jäsen luoda mihin tahansa IDAan tallennettuun tiedostoon tai kansioon väliaikaisen jakolinkin. Kuka tahansa linkin osoitteen tietävä voi ladata jaettavaksi määritellyn datan itselleen verkkoselaimella. Linkki on voimassa max. 90 päivää. Halutessaan linkillä jaettavan datan voi suojata salasanalla.

Vastaus: Kyllä. IDAn projektijäsenyys määrittää sen, minkä projektien dataa pystyt Qvaimessa tehtyyn tutkimusaineistokuvailuun liittämään. Tällä hetkellä Qvaimessa tehdyt kuvailut ovat muokattavissa vain alkuperäisen kuvailun tekijän toimesta. Jatkossa Qvaimeen tullaan lisäämään mahdollisuus lisätä kirjoitusoikeuksia tekemiinsä kuvauksiin, mutta tälle ominaisuudelle ei ole vielä tarkkaa aikataulua. Qvaimella voidaan kuvailla aineistoja, joiden tiedostot ovat IDAssa, mutta myös ihan yhtä hyvin aineistoja, joiden tiedostot ovat muualla. Kuvailun teko on mahdollista myös täysin ilman tiedostoja.

Vastaus: IDA soveltuu hyvin eri organisaatioiden välisiin yhteishankkeisiin. IDA soveltuu rajatusti henkilötietoja sisältävien aineistojen säilytykseen, seuraavin reunaehdoin. Käsittelijä (CSC) vastaa järjestelmiensä ja palveluidensa tietoturvallisuudesta, IDAn tapauksessa tietoturvallisuuden hallinta on toteutettu valtionhallinnon perustason mukaisesti. CSC:n palveluita kattava yleinen tietoturvallisuuden hallinnan kuvaus on tarvittaessa nähtävissä tässä: https://www.csc.fi/tietoturva. Aineiston omistajalla ja rekisterinpitäjällä on viime kädessä vastuu aineiston käsittelystä lakien ja muiden velvoitteiden mukaisesti. IDAa käyttävän projektiryhmän kesken tulee noudattaa yhteisiä turvallisuuskäytäntöjä sekä aineistoa tallennettaessa että uudelleen haettaessa. Pääsyoikeudet henkilötietoja sisältävään tietoon tulee olla rajattu asiakkaan toimesta ja asiakas vastaa omien käyttäjiensä ohjeistuksesta sekä ohjeistuksen valvonnasta. Lisäsuojauksen voi toteuttaa tallentamalla henkilötiedot asiakkaan toimesta pseudonymisoidussa muodossa. Arkaluontoista henkilötietoa ei tule tallentaa IDAan. (IDAn käyttöehdot: https://www.fairdata.fi/ida-tutkimusdatan-sailytyspalvelun-kayttoehdot/)

Vastaus: Olemme testanneet siirtoja ja siirtonopeus on uudistuneessa IDAssa parempi kuin vanhassa IDA-palvelussa ja vertautuu muihin verkon yli käytettäviin vastaaviin palveluihin. Tämä kuva antaa esimerkin siitä, miten tiedostojen koot vaikuttavat tiedostonsiirtojen nopeuksiin. Siirron nopeus riippuu myös lähtöpään verkkoyhteyden nopeudesta ja siirto on nopeampi suurille yksittäisille tiedostoille kuin suurelle joukolle pieniä tiedostoja.

Vastaus: IDAa kannattaa käyttää vain sen omalla selainkäyttöliittymällä sekä komentorivikomennoin, sillä IDAn sovelluskerros sisältää muitakin ohjelmistokomponentteja kuin vain Nextcoudin, eivätkä Nextcloudin työpöytä- ja mobiilicleintit toimi tästä johtuen luotettavasti. IDA ei siis ole sama asia kuin Nextcloud.

Vastaus: Tämä ei ole nykytoteutuksen mukaista, ks. edellinen vastaus. Lisäksi oikeudet dataan IDAssa ja monissa muissa CSC:n palveluissa määrittyvät CSC:n projektiryhmän jäsenyyksien perusteella ja ainoastaan projektin vastuuhenkilö määrittelee ketkä ovat projektin jäseniä eli voivat kirjoittaa projektin tallennusalueelle.

Kysymyksiä Qvain Lightista/Qvaimesta

Vastaus: Tämä on virhe, esimerkkinä pitäisi olla DOI. Korjaamme tämän seuraavaan versioon.

Vastaus: Use_category -vaihtoehdot on lähinnä suunniteltu PAS-pitkäaikaissäilytyksen tarpeita ajatellen, ja siinä on pyritty huomioimaan yleisimmät käyttötyypit.

Vastaus: Toistaiseksi Qvain Lightiin ei voi liitää julkaisua muuten kuin Kuvaus -kenttään linkkinä. Qvaimessa on välilehti ”Relates Material and History” ja siellä kokonaisuus ”Reference to a related resource”, jonne julkaisu syötetään.

Vastaus: Qvain Light on käyttöliittymän osalta toteutettu Etsimen ”alle”. Käyttäjä on siis ikäänkuin kirjautuneena Etsimeen ja Qvain Light on Etsimen työkalu. Sen takia yläosassa näkyy Etsimen logo.

Vastaus: Toistaiseksi Qvain Lightiin on toteutettu vain vapaiden asiasanojen lisäämismahdollisuus. Qvaimessa on vapaiden asiasanojen lisäksi KOKO-sanastosta lisättävät ns. ”Subject headingit”. Nämä on tarkoitus toteuttaa myös Qvain Lightiin, mutta aikataulua ei ole lyöty lukkoon.

Vastaus: Otamme tämän vaihtoehtona huomioon, kun suunnittelemme Qvainten tiekarttaa yhdessä palveluiden omistajan OKM:n kanssa.

Vastaus: Harkitsemisen arvoinen kehitysehdotus ehdottomasti. Vaatii lisätutkimusta sopivista kentistä ja muista vaatimuksista.

Vastaus: On mietitty, mutta teknisellä tasolla vaatimukset ja mahdollisuudet kartoittamatta. Tätä ei toistaiseksi ole palveluiden tiekartalle (joka suunnitellaan yhdessä OKM:n kanssa).

Vastaus: Ohjeet olivat alunperin toteutettu kenttäkohtaisiksi Qvain Lightissa, mutta lomakkeesta tuli sekava ja täyden oloinen. Käyttöliittymän parantaminen (yhdessä lisäkenttien tuomisen kanssa) on kuitenkin jo suunnitelmissa. Otetaan tämä huomioon!

Vastaus: INSPIRE-direktiivi  (2007/2/EC) on EU-direktiivi, jonka tavoitteena on yhteiskäyttöiset paikkatiedot ja yhteinen paikkatietoinfrastruktuuri. Qvaimen suunnittelussa ei ole varmistettu INSPIRE-direktiivin vaatimuksia.

Vastaus: ATT = Avoin Tiede ja Tutkimus. Nimenä ei todellakaan kerro käyttäjälle, mikä vaihtoehdon tarkoitus on. ATT;llä tarkoitetaan tässä jossain muualla kuin IDAssa sijaitsevaa dataa, joka linkitetään ulkoisen www-linkin kautta. Tulemme muuttamaan termin ATT kuvaavammaksi seuraavassa Qvain Light -versiossa (”Ulkoiset tiedostot” tms.).

 • Ns. muut osallistujat (Contributor) -kenttä. Tällöin voitaisiin antaa kunnia tehdystä työstä muillekin henkilöille kuin päätutkijoille.

Vastaus: Analysoimme parhaillaan, mitä kenttiä Qvain Lightissa olisi hyvä pystyä aineistosta tallentamaan. Osallistujiin tullaan seuraavassa versiossa lisäämään ainakin Julkaisija ja Muut osallistujat  (”Contributor”).

 • Ei välttämättä kenttiä, mutta jonkinlaiset editointioikeudet, jolloin tutkija voisi ensin syöttää metadatan ja tukipalvelut voisi täydentää/korjata

Vastaus: Tavoitteena on saada lisättyä editointioikeudet Qvain -palveluun vuoden 2020 aikana!

Kysymyksiä Etsimestä

Vastaus: Nyt on tosiaan suunniteltu data-välilehti niin, että Access_type -kenttä määrittää sen, voiko dataa ladata vai ei. Näkyvyyttä ei voi erikseen määrittää (näkyy aina).

 • Open = ladattavissa aina
 • Embargo = ladattavissa embargon expiroitua
 • Requires permission = vaatii luvan (toimintoa ei vielä ole toteutettua, mutta tarkoitus on, että lupaa pyydetään, ja yksittäinen pyyntö sitten hyvöksytään / hylätään)
 • Requires login = vaatii kirjautumisen (kuka tahansa kirjautunut käyttäjä voi ladata)
 • Restricted = kukaan ei voi ladata

Tulemme pohtimaan pitäisikö saatavuudeltaan rajoitetun tai käyttöluvituksen/kirjatumisen vaativan datan tiedostonimet ja muut metatiedot olla piilotettu (ennen luvitusta).

Vastaus: Hyvä parannusehdotus! Voisimme muuttaa tämän seuraavaan versioon.

Yleisiä kysymyksiä Fairdata-palveluista

Vastaus: Nykytilanne johtuu siitä, että palvelut ja työkalut ovat tulleet käyttäjien saataville hieman eri aikataulussa keskenään. Pyrimme tarjoamaan kertakirjautumisen palveluihin 2020 vuoden alkupuolella ja jokaiseen käyttöliittymään valikon, josta voi siirtyä muihin palveluihin.

Vastaus: Dataa voi säilyttää IDAssa varsinaisen tutkimusprojektin päätyttyä, eli IDAssa olevan projektin kesto ei ole sidottu tutkimusprojektin kestoon. Ehtona on, että projektilla on vastuuhenkilö, jolla on aktiivinen tunnus palveluun. Vastuuhenkilöä voi tarvittaessa vaihtaa. Suomen akatemian rahoituspäätöksen alaiselle määräaikaiselle projektille voi anoa tarvittaessa jatkoa.
PAS-palvelu on myös yksi mahdollinen vaihtoehto, johon aineisto voi lopulta päätyä. PAS-sopimukset ovat organisaatiokohtaisia, ja siten hyödyntävä organisaatio päättää, ehdotetaanko aineistoa PAS-palveluun. Ehdotuksen tueksi tarvitaan arvio aineiston kansallisesta merkittävyydestä.
PAS-palveluun viety aineisto voidaan palauttaa organisaation yhteyshenkilölle. PAS-palvelussa olevan aineiston hakutoiminnoille ja noutamiselle on olemassa (käyttäjätunnusta edellyttävä) REST-rajapinta, joka on määritelty PAS-määrityksissä ja käyty läpi syksyllä 2019 pidetyn koulutuksen materiaalissa. Vaikka rajapinta on varsinaisesti suunniteltu hyödyntävien organisaatioiden taustajärjestelmiä ajatellen koneluettavaksi rajapinnaksi, niin manuaalinenkin käyttö on mahdollista. Graafista käyttöliittymää aineiston noutamiselle ei kuitenkaan vielä ole olemassa. PAS-palvelut kuitenkin antavat erikseen tarvittavaa tukea säilyttämisen kaikissa vaiheissa, eli myös aineiston noutoon liittyen.

Vastaus:  Löydät aihepiirin webinaareja osoitteesta https://www.fairdata.fi/koulutus/koulutuksen-tallenteet/ ja https://www.youtube.com/playlist?list=PLD5XtevzF3yEZw-8LadtaGVV8Um6CbMja. Jos sinulla on toiveita tulevien webinaarin aiheiksi, voit lähettää niitä osoitteeseen paivi.rauste [at] csc.fi.


Vastaus: Pohdimme mahdollisuutta tähän. Aiheessa voi aina kääntyä myös oman organisaation tietosuojavastaavan puoleen. Anonymisoinnista löytyy runsaasti tietoa Tietoarkiston sivuilta.

Jos haluat henkilökohtaisen vastauksen kysymykseesi, ole hyvä ja ota yhteyttä Fairdata-palvelujen käyttäjätukeen osoitteessa asiakaspalvelu (a) csc.fi

 

2019-11-05: päivityksiä Etsin ja Qvain Light -palveluihin

Viimeisin Etsin -päivitys korjasi 2 tuotantokäytössä ilmennyttä ongelmaa:

 • Etenkin hitaammilla verkkoyhteyksillä havaittu tiedostojen lataamiseen liittyvä ongelma on korjattu. Ennen korjausta isompien tiedostojen lataus johti satunnaisesti latauksen katkeamiseen (käyttäjälle latautui korruptoitunut tiedosto), vaikka verkkoyhteydessä ei ollut katkoa.
  • Tiedostolatauskomponentin parannustyöt jatkuvat edelleen. Parhaillaan suunnitteilla on versio, joka osaa toipua verkkoyhteyden katkeamisesta, ja jatkaa latausta siihen, mihin se jäi.
 • Qvain Lightissa ilmennyt ongelma, joka esti joitain käyttäjiä kirjautumasta, on korjattu.

Mitä FAIR-periaatteet ovat – katso uusi video!

FAIR-periaatteet julkaistiin vuonna 2016 ja FAIR-periaatteiden noudattamisesta on EU:n neuvoston linjaus vuodelta 2016. Myös Suomen Akatemia mainitsee FAIR-periaatteet hyvänä aineistonhallinnan käytäntönä. FAIR-periaatteiden tarkoitus on tehdä data

 • löydettäväksi (Findable),
 • saavutettavaksi (Accessible),
 • yhteentoimivaksi (Interoperable) ja
 • uudelleenkäytettäväksi (Re-usable).

Mutta mitä tämä tarkoittaa? Katso tuoreelta videoltamme mitä FAIR-periaatteet tarkoittavat käytännössä.

Lue lisää FAIR-periaatteista.

 

2019-10-16: Päivityksiä IDA-palveluun ja komentorivityökaluihin

Viimeisin päivitys IDA-palveluun sisältää useita uusia toiminnallisuuksia ja parannuksia:

 • Palvelun suorituskykyä on huomattavasti parannettu; nyt on mahdollista jäädyttää, palauttaa valmistelualueelle tai poistaa jäädytetyltä alueelta enimmillään 5000 tiedostoa kerralla.
 • Selainkäyttöliittymän ylävalikkoon ilmestyy ilmoitusikoni silloin, kun projektilla on odottavia tai epäonnistuneita toimintoja tai jos projekti on lukitussa tilassa.
 • Käyttäjän on nyt mahdollista kopioida tiedostoja tai kansioita joko sijainnista toiseen valmistelualueella tai jäädytetyltä alueelta valmistelualuelle. Kopiointi on myös mahdollista komentorivityökaluilla ”copy”-toimintoa käyttäen (lisätietoja komentorivityökalujen dokumentaatiossa).
 • Käyttäjän on nyt mahdollista määrittää sijaintiasetuksensa henkilökohtaisissa asetuksissaan.
 • Väliaikaisten jakolinkkien mukana on nyt mahdollista jakaa viestejä, jotka ovat linkin vastaanottajan nähtävissä. On myös mahdollista estää tiedostojen lataus väliaikaisen jakolinkin kautta.
 • Käyttöliittymän ulkoasua, saavutettavuutta ja käytettävyyttä on parannettu.

Lisätietoja palvelun käyttöoppaassa.

Huomaa myös seuraavat pienet muutokset toiminnoissa ja ulkoasussa:

 • Väliaikaiset jakolinkit vanhentuvat tasan 90 päivän kuluttua niiden luomisesta ja ajanjaksoa ei ole mahdollista enää lyhentää.
 • Epäonnistuneiden toimintojen hylkääminen ei ole enää mahdollista. Niitä voi ainoastaan uudelleenyrittää.
 • Henkilökohtaisten asetusten sivun ulkoasu on hieman muuttunut.
 • Väliaikaisten jakolinkkien luomiseen käytettävän valikon ulkoasu on muuttunut lomakkeesta eri vaihtoehtoja sisältäväksi pudotusvalikoksi.

Päivitys sisältää muutoksia selainkäyttöliittymään, jotka eivät välttämättä joissakin selaimissa päivity automaattisesti. Jos huomaat palvelun toiminnassa jotakin epätavallista, suosittelemme tyhjentämään selaimen välimuistin.