Fairdata PAS-palvelu

Pitkäaikaissäilytys (PAS) tarkoittaa digitaalisen informaation säilyttämistä ymmärrettävänä ja käytettävänä useiden kymmenien ja jopa satojen vuosien ajan. Laitteet, ohjelmistot ja tiedostomuodot vanhenevat ajan myötä, mutta informaation täytyy säilyä. Luotettava pitkäaikaissäilyttäminen edellyttää sisällön eheyden aktiivista valvontaa ja monenlaisiin riskeihin varautumista. Tässä ovat keskeisessä asemassa metatiedot, jotka kuvailevat mm. aineiston sisällön, historian ja alkuperän sekä tiedot siitä, miten informaatiota voidaan käyttää.

Fairdata-kokonaisuus mahdollistaa tutkimusaineistojen ja niihin liittyvän metatiedon hyvän hallinnan, turvallisen säilytyksen sekä löydettävyyden.

Lisätietoa Fairdata PAS-palvelusta

Käytännön käyttöönottoa ja käyttöä koskevat asiat

CSCn asiakaspalvelu
Arkipäivisin klo 8.30 – 16.00
+358 9 457 2821
asiakaspalvelu (at) csc.fi