Fairdata PAS-palvelu – Tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytys

Mitä pitkäaikaissäilytys on?

Pitkäaikaissäilytys (PAS) tarkoittaa digitaalisen informaation säilyttämistä ymmärrettävänä ja käytettävänä useiden kymmenien ja jopa satojen vuosien ajan, vaikka esimerkiksi laitteet, ohjelmistot ja tiedostomuodot tänä aikana vanhenevat ja muuttuvat. Luotettava pitkäaikaissäilyttäminen edellyttää sisällön eheyden aktiivista valvontaa ja monenlaisiin riskeihin varautumista. Tässä ovat keskeisessä asemassa metatiedot, jotka kuvailevat mm. aineiston sisällön, historian ja alkuperän sekä tiedot siitä, miten informaatiota voidaan käyttää.

Tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytys

Fairdata PAS-palvelu on tarkoitettu tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen. Fairdata-kokonaisuus mahdollistaa tutkimusaineistojen ja niihin liittyvän metatiedon hyvän hallinnan, turvallisen säilytyksen sekä löydettävyyden. Aineistojen omistajuus säilyy koko säilytysajan organisaatioilla. Organisaatio, joka on vienyt aineiston säilytykseen PAS-palveluun, voi hakea aineiston takaisin itselleen. PAS-palvelu on ensisijaisesti vain aineistojen säilytykseen keskittyvä palvelu.

CSC tuottaa opetus- ja kulttuuriministeriön omistamia keskitettyjä PAS-palveluja, jossa yhteistyö mahdollistaa aineistojen pitkäaikaisen käytettävyyden. Lue lisää PAS-palveluista: PAS-palvelun hyödyntäjäksi.

Kultturiperintöaineistojen säilyttämiseen ylläpidetään Kulttuuriperintö PAS-palvelua. Palvelut noudattavat yhteisiä määrittelyjä, jonka vuoksi tältä sivustolta viitataan usein digitalpreservation.fi-sivulle.

Yhteydenotot

PAS-tuki
Fairdata PAS-palvelun tukipyynnöt koko valmistelu-, paketointi- ja siirtoprosessin ajan osoitteeseen pas-support@csc.fi.