Fairdata PAS-palvelu

Pitkäaikaissäilytys (PAS) tarkoittaa digitaalisen informaation säilyttämistä ymmärrettävänä ja käytettävänä useiden kymmenien ja jopa satojen vuosien ajan. Laitteet, ohjelmistot ja tiedostomuodot vanhenevat ajan myötä, mutta informaation täytyy säilyä. Luotettava pitkäaikaissäilyttäminen edellyttää sisällön eheyden aktiivista valvontaa ja monenlaisiin riskeihin varautumista. Tässä ovat keskeisessä asemassa metatiedot, jotka kuvailevat mm. aineiston sisällön, historian ja alkuperän sekä tiedot siitä, miten informaatiota voidaan käyttää.

Fairdata-kokonaisuus mahdollistaa tutkimusaineistojen ja niihin liittyvän metatiedon hyvän hallinnan, turvallisen säilytyksen sekä löydettävyyden.

Lue lisää Fairdata PAS-palvelun käyttöönotosta.

Lue lisää pitkäaikaissäilytyksestä digitalpreservation.fi-sivustolta.

Lue lisää Fairdata-kokonaisuuden palvelukomponenteista.

Lisätietoa:

Käytännön käyttöönottoa ja käyttöä koskevat asiat:

CSCn asiakaspalvelu:
Arkipäivisin klo 8.30 – 16.00
+358 9 457 2821
asiakaspalvelu (at) csc.fi