Fairdata PAS-palvelu

Pitkäaikaissäilytys (PAS) tarkoittaa digitaalisen informaation säilyttämistä ymmärrettävänä ja käytettävänä useiden kymmenien ja jopa satojen vuosien ajan, vaikka esimerkiksi laitteet, ohjelmistot ja tiedostomuodot tänä aikana vanhenevat ja muuttuvat. Luotettava pitkäaikaissäilyttäminen edellyttää sisällön eheyden aktiivista valvontaa ja monenlaisiin riskeihin varautumista. Tässä ovat keskeisessä asemassa metatiedot, jotka kuvailevat mm. aineiston sisällön, historian ja alkuperän sekä tiedot siitä, miten informaatiota voidaan käyttää. CSC tuottaa OKM:n omistamia keskitettyjä PAS-palveluja, jossa yhteistyö mahdollistaa aineistojen pitkäaikaisen käytettävyyden. Ks. PAS-palvelun hyödyntäjäksi

Fairdata-kokonaisuus mahdollistaa tutkimusaineistojen ja niihin liittyvän metatiedon hyvän hallinnan, turvallisen säilytyksen sekä löydettävyyden. Tutkimusaineistoille suunnatun Fairdata PAS-palvelun käyttöönottamista varten on olemassa erikseen kuvattu prosessi. Palvelun hyödyntämisestä kiinnostunut organisaatio voi hallinnollisissa kysymyksissä olla suoraan yhteydessä prosessikuvauksessa mainittuun osoitteeseen: fairdata-okm (a) postit.csc.fi

Fairdata PAS-palvelut tarjoavat aineiston siirtämiseksi pitkäaikaissäilytykseen erilaisia tukitoimintoja: Esimerkiksi, jos säilytettävä aineisto on IDA-palvelussa, niin tarvittavat metatiedot voi kuvailla Qvain-työkalulla. Tämän jälkeen aineiston voi siirtää PAS-palveluun erillisen hallintaliittymän avulla. Myös muita väyliä siirtää aineistoja palveluun on olemassa. Metatieto- ja tiedostomuotovaatimukset on kuvattu PAS-määrityksissä, jotka on toteutettu yhteistyössä hyödyntävien organisaatioiden kanssa.

Organisaatio, joka on vienyt aineiston säilytykseen PAS-palveluun voi hakea aineiston takaisin itselleen. PAS-palvelussa olevan aineiston hakutoiminnoille ja noutamiselle on olemassa REST-rajapinta, joka on määritelty PAS-määrityksissä ja käyty läpi syksyllä 2019 pidetyn koulutuksen materiaalissa. Vaikka rajapinta on varsinaisesti suunniteltu hyödyntävien organisaatioiden taustajärjestelmiä ajatellen koneluettavaksi rajapinnaksi, niin manuaalinenkin käyttö on mahdollista. PAS-palvelut antavat erikseen tarvittavaa tukea myös aineiston noutoon liittyen.

Autamme PAS-palveluun liittyviä ja liittyneitä organisaatioita säilyttämisen kaikissa vaiheissa. Tavallisesti tuki painottuu käyttöönottovaiheeseen ja siinä aineiston valmisteluun. Kaikissa teknisemmissä kysymyksissä, kuten valmisteluun ja siirtoihin liittyvässä, voi olla yhteydessä osoitteeseen: asiakaspalvelu (a) csc.fi tai pas-support (a) csc.fi

Lisätietoa