IDAn käyttäjäksi

Kenelle IDA on tarkoitettu?

Opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoaa käyttöoikeutta IDA-säilytyspalvelussa Suomen korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille, sekä Suomen Akatemian rahoituspäätöksiin perustuen. OKM voi myöntää käyttöoikeuden palveluun hakemuksesta myös erillismyöntönä. OKM voi myöntää myös lisää säilytyskapasiteettia sitä hakevalle projektille. IDAn koko käyttöpolitiikka löytyy sivulta fairdata.fi/hyodyntaminen/kayttopolitiikat-ja-ehdot/.

Korkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten IDA-käyttö

Jos projektinne kuuluu suomalaisen korkeakoulun tai valtion tutkimuslaitoksen piiriin, voitte hakea IDA-käyttöoikeutta ja tarvittavaa määrää IDA-kapasiteettia omalta organisaatioltanne. Organisaatiot myöntävät IDA-tallennustilaa omille hankkeilleen. Korkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla on mahdollisuus anoa lisää organisaatiokohtaista käyttöoikeutta IDA-palveluun OKM:ltä.

Organisaatioiden IDA-yhteyshenkilöt hyväksyvät IDA-hakemukset ja säilytyskiintiön koon. Voit olla heihin yhteydessä, kun haluat tiedustella tarkemmin IDAn käytöstä omassa organisaatiossasi. Jos organisaatiollesi on myönnetty IDA-käyttöoikeus, mutta ei nimetty IDA-yhteyshenkilöä, voit olla yhteydessä organisaatiosi tutkimuksen palveluihin ja tiedustella organisaatiosi IDA-käytön tilanteesta.

IDA-käyttöoikeudet organisaatioittain (tiedot päivitetty 8.1.2020)
IDA-yhteyshenkilöt organisaatioittain (tiedot päivitetty 17.1.2020)

Suomen Akatemian rahoituspäätökseen perustuva IDA-käyttö

IDA-tilaa on myös mahdollista hakea Suomen Akatemialta perustuen akatemian rahoituspäätökseen. Suomen Akatemian osalta IDA-käyttöön ovat oikeutettuja Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen (akatemiahankkeet, huippuyksiköt, tutkimusohjelmat) sekä tutkimusympäristörahoituksen (tutkimusinfrastruktuurit) projektien tuottamat tietoaineistot. Suomen Akatemian rahoituspäätöksellä tilaa haettaessa voidaan myöntää enintään 2 TB IDA-tallennustilaa tilaa haettaessa. Kun IDAa käytetään perustuen Suomen Akatemian rahoituspäätökseen, on käyttöoikeuden kesto rahoituspäätöksen rahoituskausi + 2 vuotta.

Erillismyönnöt

OKM voi myöntää käyttöoikeutta palveluun hakemuksesta erillismyöntönä. OKM:ltä voi hakea käyttöoikeutta palveluun suoraan tai anoa lisää tallennuskapasiteettia jo olemassa olevalle IDAa käyttävälle projektille. OKM toimii vastuutahona päätösprosessissa ja kuulee tarvittaessa tutkimuspuolen asiantuntijoita sekä tutkimuksen rahoittajatahoja. OKM:n erillismyönnöt ovat suunnattu huipputasoiseen tieteelliseen tutkimukseen. Ohjeet IDA-käyttöoikeuden hakemiseen erillismyöntönä sekä sen keston jatkamiseen löytyvät IDAn käyttöpolitiikasta.

Ohjeet IDA-säilytystilan hakemiseen

Käyttääksesi IDA-palvelua sinun täytyy luoda käyttäjätunnus ja sen jälkeen joko luoda uusi projekti tai tulla liitetyksi jäseneksi olemassa olevaan projektiin. IDA-tila haetaan ja myönnetään projektille, ja samaan projektiin kuuluvilla käyttäjillä on käytössään yhteinen IDA-säilytystila.

Projektit luodaan ja niihin liitytään CSC:n (palveluntuottaja) asiakasportaalissa. Kun luot uuden projektin sinusta tulee projektin vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö hakee IDA-tilaa projektin käyttöön ja päättää ketkä muut kuuluvat projektiin ja saavat pääsyn sen IDA-tilaan (ohjeet jäsenten liittämiseen alempana). Lue projektin vastuuhenkilönä toimimisen edellytyksistä ja velvollisuuksista. Lue myös projektin vastuuhenkilöä koskevat käyttöehdot IDAssa.

Uuden projektin luominen ja IDA-tilan haku

1. Jos sinulla ei ole vielä IDA:n käyttöön vaadittavaa CSC-tunnusta, rekisteröi itsellesi tunnus Hakalla/Virtulla CSC:n asiakasportaalissa osoitteessa my.csc.fi. Lue tarkempi rekisteröitymisohje CSC Docsissa. Jos sinulla ei ole Hakaa tai Virtua, rekisteröidy ottamalla yhteyttä asiakaspalvelu (a) csc.fi (koskee osaa tutkimuslaitoksista).
2. Luo uusi projekti asiakasportaalissa. Valitse projektin tyypiksi Academic. Lue ohje projektin luomiseen CSC Docsissa.
3. Hae luomallesi projektille IDA-säilytystilaa. Mene asiakasportaalissa My Projects-näkymään vasemman reunan valikosta ja valitse projekti, jolle haluat hakea IDA-tilaa.
4. Valitse Services-valikosta IDA ja valitse Apply for access. (Kuva IDAn hakemisen valitsemisesta projektinäkymässä.)
5. Täytä IDA-hakemuslomake. Valitse kohdasta Storage Quota Owner oma organisaatiosi.

  • Vaihtoehtoisesti, jos haet IDA-käyttöoikeutta (max 2 teratavua) Suomen Akatemian rahoituspäätökseen perustuen, valitse Academy of Finland. Täytyä rahoituspäätöksen numero (Grant Number), jonka voi tarkistaa Akatemian sivuilta.
  • Huom: Jos kotiorganisaatiosi on osa Tampereen korkeakouluyhteisöä, valitse pudotusvalikosta ”Tampere university”.

Syötä kenttään Applied storage quota haluamasi säilytystilan koko pelkkänä numerona gigatavuissa. Lue ja hyväksy palvelun käyttöehdot. (Kuva IDA-tilan hakulomakkeesta.)

6. Saat sähköpostikuittauksen kun valitsemasi organisaation IDA-yhteyshenkilö on käsitellyt hakemuksesi. Hakemukset käsitellään yleensä muutamassa työpäivässä. Tämän jälkeen voit kirjautua palveluun Hakalla tai CSC-tunnuksellasi osoitteessa ida.fairdata.fi tai käyttää IDAn komentorivityökaluja.

Apua palvelun käyttöön saat pikaoppaasta ja laajemmasta käyttöoppaasta. Kun haluat kuvailla ja julkaista IDAan tallentamasi datan, lue ohjeet Qvaimen käyttöoppaasta.

HUOM! Vaihda CSC-tunnuksesi salasana vuosittain, jotta projektisi pysyy aktiivisena ja pääsy sille lisättyihin palveluihin ei pääty. Jos haluat muuttaa projektillesi myönnetyn IDA-tilan kokoa, lopettaa palvelun käytön tai vaihtaa projektisi vastuuhenkilöä, ota yhteyttä asiakaspalvelu (a) csc.fi.


Jäsenten liittäminen olemassa olevaan projektiin ja sen IDA-tilaan

Projektin vastuuhenkilönä voit lisätä käyttäjiä projektiin ja sen yhteiseen IDA-tilaan CSC:n asiakasportaalissa, kunhan lisättävä käyttäjä on ensin rekisteröinyt itselleen CSC-tunnuksen.

1. Kirjaudu CSC:n asiakasportaaliin osoitteessa my.csc.fi.
2. Mene asiakasportaalissa My Projects-näkymään vasemman reunan valikosta ja valitse projekti, johon haluat lisätä käyttäjän.
3. Lisää käyttäjä syöttämällä käyttäjän CSC-tunnus kohtaan Invite a member ja paina plus-painiketta. Lisätty käyttäjä saa sähköposti-ilmoituksen projektiin liittämisestä.

Käyttäjän voi vastaavasti poistaa projektista ja sen IDA-tilasta projektin tietojen katselunäkymässä painamalla poistettavan käyttäjän oikealla puolella olevaa ruksia.

Ohje projektiin liitetylle käyttäjälle

Kun projektiin liitettävä jäsen on luonut CSC-tunnuksen ja projektin vastuuhenkilö on liittänyt hänet projektiin, tulee uuden jäsenen vielä hyväksyä IDA-palvelun käyttöehdot projektin tietojen katselunäkymässä Services-valikon alla IDA-palvelun kohdalla. Lue CSC Docsista ohje palvelun käyttöehtojen hyväksymiseen.

(Kuva IDAn käyttöehtojen hyväksymisestä projektinäkymässä.)

Projektin jäsen saa sähköpostivahvistuksen IDA-käyttöoikeudestaan hyväksyttyään käyttöehdot. HUOM! Projektin jäsenen tulee vaihtaa CSC-tunnuksensa salasana vuosittain pyydettäessä, jotta tunnus ja sen pääsy palveluihin pysyy aktiivisena.

Apua saat aina asiakaspalvelusta: asiakaspalvelu (a) csc.fi, 09 457 2821.