IDAn käyttäjäksi – kenelle IDA on tarkoitettu?

Voit hakea tallennustilaa IDA-palvelusta, kun olet suomalaisesta korkeakoulusta tai valtion tutkimuslaitoksesta, ja datasi on tuotettu osana suomalaisen korkeakoulun tai valtion tutkimuslaitoksen tutkimus- tai TKI-toimintaa. Organisaatiosi nimeämä IDA-yhteyshenkilö arvioi aineistosi soveltuvuuden IDA-palveluun (IDA-yhteyshenkilöt organisaatioittain, eduuni-wiki). Jos organisaatiollasi ei ole IDA-yhteyshenkilöä, selvitä organisaatiosi IDA-käyttötilanne ottamalla yhteyttä organisaatiosi datatukeen tai avoimen tieteen palveluihin.

Käyttöönotto lyhyesti

1. IDA-tilan hakeminen

Vaikuttaako Fairdata-palvelut sopivalta paikalta tutkimusdatasi säilytykseen ja julkaisuun? Huomaa, että aineiston kuvailutiedot tulee aina avata muille, mutta pääsy itse dataan voi olla rajoitettu. Voit hakea datallesi säilytystilaa MyCSC-portaalin lomakkeella: Ohjeet IDA-säilytystilan hakemiseen.

2. Organisaatiosi yhteyshenkilö arvioi palvelun soveltuvuuden aineistollesi

Organisaatiosi IDA-yhteyshenkilö käsittelee hakemuksesi ja voi auttaa arvioimaan onko IDA datallesi sopiva palvelu. Tarvittaessa organisaatiosi voi suositella aineistollesi paremmin soveltuvia palveluita.

Huomaa, että CSC-projektilla, jonka käyttöön IDA-tila on haettu, tulee koko käytön olla vastuuhenkilö, jolla on aktiivinen käyttäjätunnus IDA-palveluun. Vastuuhenkilö voi olla tutkijan sijaan myös esimerkiksi toinen tutkija samasta tutkijasta tai joissain tapauksissa esimerkiksi organisaation datatuen edustaja. Suosittelemme että sovit kotiorganisaatiosi kanssa etukäteen, kuka IDA-käyttöä pidemmällä aikavälillä hallinnoi.

3. Ainestojen tallennus, jäädytys, kuvailu ja julkaisu

Kun organisaatiosi IDA-yhteyshenkilö on hyväksynyt IDA-hakemuksesi, voit alkaa tallentaa dataa IDA-palveluun. Kun olet siirtänyt datan IDA-palveluun, voit jäädyttää sen IDAssa ja kuvailla ja julkaista sen Qvain-työkalulla. Pikaohje aineiston julkaisuun.

Myönnettyä IDA-säilytystilaa voi käyttää niin kauan kun käyttöehdot täyttyvät. Samaan IDA-tilaan voi tallentaa tarvittaessa useasta tutkimushankkeesta.


IDA organisaation näkökulmasta

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tarjoaa käyttöoikeutta IDA-säilytyspalvelussa Suomen korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille. OKM voi myöntää palveluun myös erillistä käyttöoikeutta. IDAn käyttöpolitiikka löytyy kokonaisuudessaan sivulta ”Käyttöpolitiikat ja ehdot”.

Kullakin organisaatiolla on tietty määrä käyttöoikeutta IDAssa (IDA-käyttöoikeudet teratavuina organisaatioittain). Organisaatiot voivat tarvittaessa hakea lisää organisaatiokohtaista käyttöoikeutta. Ohjeet IDAn käyttöpolitiikassa.

Jos haluatte nimetä organisaatiollenne (suomalainen korkeakoulu tai valtion tutkimuslaitos) IDA-yhteyshenkilön, katso ohjeet: Tietoa organisaation IDA-yhteyshenkilöille (eduuni-wiki).