IDAn käyttäjäksi

1. Kenelle IDA on tarkoitettu?
2.
Ohjeet IDA-säilytystilan hakemiseen
3.
IDA-säilytystilan aktiivisen käytön lopetus

1. Kenelle IDA on tarkoitettu?

Opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoaa käyttöoikeutta IDA-säilytyspalvelussa Suomen korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille, sekä Suomen Akatemian rahoituspäätöksiin perustuen. OKM voi myöntää käyttöoikeuden palveluun hakemuksesta myös erillismyöntönä. OKM voi myöntää myös lisää säilytyskapasiteettia sitä hakevalle projektille. Alle on kuvattu nämä käyttöoikeudet sekä niiden kestot. IDAn käyttöpolitiikka löytyy kokonaisuudessaan sivulta ”Käyttöpolitiikat ja ehdot”.

Korkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten alainen IDA-käyttö

Jos haluat tallentaa tutkimusdataa osana suomalaisen korkeakoulun tai valtion tutkimuslaitoksen tutkimus- tai TKI-toimintaa, voit hakea IDA:sta datan säilytyskapasiteettia omalta organisaatioltasi. Organisaatiosi IDA-yhteyshenkilö käsittelee hakemuksesi. Jos organisaatiollasi ei ole IDA-yhteyshenkilöä (ks. lista alla), selvitä organisaatiosi IDA-käyttötilanne esim. organisaatiosi tutkimuksen tai avoimen tieteen palveluista. Myönnettyä IDA-säilytystilaa voi käyttää niin kauan kuin käyttöehdot täyttyvät. Säilytystilalla tulee olla vastuuhenkilö, jolla on aktiivinen käyttäjätunnus palveluun. Vastuuhenkilö voi olla tutkijan sijaan myös esimerkiksi organisaation tutkimuksen palveluiden tukihenkilö tai IDA-yhteyshenkilö.

IDA-käyttöoikeudet organisaatioittain (tiedot päivitetty 8.1.2020)
IDA-yhteyshenkilöt organisaatioittain (tiedot päivitetty 1.4.2020)

Suomen Akatemian rahoituspäätökseen perustuva IDA-käyttö

IDA-tilaa on myös mahdollista hakea Suomen Akatemialta perustuen akatemian rahoituspäätökseen. Suomen Akatemian osalta IDA-käyttöön ovat oikeutettuja Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen (akatemiahankkeet, huippuyksiköt, tutkimusohjelmat) sekä tutkimusympäristörahoituksen (tutkimusinfrastruktuurit) projektien tuottamat tietoaineistot. Suomen Akatemian rahoituspäätöksellä tilaa haettaessa voidaan myöntää enintään 2 TB IDA-tallennustilaa tilaa haettaessa. Kun IDAa käytetään perustuen Suomen Akatemian rahoituspäätökseen, on käyttöoikeuden kesto rahoituspäätöksen rahoituskausi + 2 vuotta.

Mikäli käyttöä halutaan jatkaa edellä mainitun määräajan jälkeen, IDA-tilan vastuuhenkilö voi selvittää onko käyttöoikeus mahdollista siirtää oman kotiorganisaation alaisuuteen ottamalla yhteyttä kotiorganisaation IDA-yhteyshenkilöön. IDA-käytön kestolle voi myös tarvittaessa hakea jatkoa, ks. ”Liite 2: Erillismyönnöt ja käyttöoikeuden keston jatkaminen” sivulta ”Käyttöpolitiikat ja ehdot”. Jos datan käsittelyä jatketaan toisen Suomen Akatemian rahoituspäätöksen alaisena, voi käyttöoikeuden kestoa jatkaa toimittamalla uuden rahoituspäätösnumeron CSC:lle osoitteeseen asiakaspalvelu (a) csc.fi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön erillismyönnöt

OKM voi myöntää käyttöoikeutta palveluun hakemuksesta määräaikaisena erillismyöntönä. OKM:ltä voi hakea käyttöoikeutta palveluun suoraan tai anoa lisää tallennuskapasiteettia jo olemassa olevalle IDAa käyttävälle projektille. OKM toimii vastuutahona päätösprosessissa ja kuulee tarvittaessa tutkimuspuolen asiantuntijoita sekä tutkimuksen rahoittajatahoja. OKM:n erillismyönnöt ovat suunnattu huipputasoiseen tieteelliseen tutkimukseen.

OKM:n erillismyönnöt ovat käytössä hakemuspäätöksessä asetettavan määräajan. OKM:n jo myöntämille erillismyönnöille, joille ei ole myönnön yhteydessä asetettu määräaikaa, on tullut 1.12.2018 alkaen kolmen vuoden määräaika. Määräaikaiselle myönnölle on mahdollista hakea jatkoa. Ohjeet IDA-käyttöoikeuden hakemiseen erillismyöntönä sekä käyttöoikeuden määräaikaisen keston jatkamiseen löytyvät IDAn käyttöpolitiikasta, ks. ”Liite 2: Erillismyönnöt ja käyttöoikeuden keston jatkaminen” sivulta ”Käyttöpolitiikat ja ehdot”.

IDA-erillismyönnöt, 2012-


2. Ohjeet IDA-säilytystilan hakemiseen

IDA-tila haetaan ja myönnetään CSC-käyttäjäryhmälle eli projektille, ja samaan projektiin kuuluvilla käyttäjillä on käytössään yhteinen IDA-säilytystila. Käyttääksesi IDA-palvelua sinun täytyy luoda käyttäjätunnus ja sen jälkeen joko luoda uusi projekti tai tulla liitetyksi jäseneksi olemassa olevaan käyttäjäprojektiin.

Projektit luodaan ja niihin liitytään CSC:n (palveluntuottaja) asiakasportaalissa. Kun luot uuden projektin sinusta tulee projektin vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö hakee IDA-tilaa projektin käyttöön ja päättää ketkä muut kuuluvat projektiin ja saavat pääsyn sen IDA-tilaan (ohjeet jäsenten liittämiseen alempana). Lue projektin vastuuhenkilönä toimimisen edellytyksistä ja velvollisuuksista. Lue myös projektin vastuuhenkilöä koskevat käyttöehdot IDAssa.

Uuden projektin luominen ja IDA-tilan haku

1. Jos sinulla ei ole vielä IDA:n käyttöön vaadittavaa CSC-tunnusta, rekisteröi itsellesi tunnus Hakalla/Virtulla CSC:n asiakasportaalissa osoitteessa my.csc.fi. Tarkempi rekisteröitymisohje CSC Docsissa. Jos sinulla ei ole Hakaa tai Virtua, rekisteröidy ottamalla yhteyttä asiakaspalvelu (a) csc.fi (koskee osaa tutkimuslaitoksista).
2. Luo uusi käyttäjäryhmä eli CSC-projekti asiakasportaalissa. Valitse projektin tyypiksi Academic. Tarkka ohje projektin luomiseen CSC Docsissa.
3. Hae luomallesi projektille IDA-säilytystilaa. Mene asiakasportaalissa My Projects-näkymään vasemman reunan valikosta ja valitse projekti, jolle haluat hakea IDA-tilaa.
4. Valitse Services-valikosta IDA ja valitse Apply for access. (Kuva IDAn hakemisen valitsemisesta projektinäkymässä.)
5. Täytä IDA-hakemuslomake. Valitse kohdasta Storage Quota Owner oma organisaatiosi. Jos kotiorganisaatiosi on osa Tampereen korkeakouluyhteisöä, valitse pudotusvalikosta Tampere university. Vaihtoehtoisesti, jos haet IDA-käyttöoikeutta (max 2 teratavua) Suomen Akatemian rahoituspäätökseen perustuen, valitse Academy of Finland ja täytä rahoituspäätöksen numero (Grant Number), jonka voi tarkistaa Akatemian sivuilta. Huomaa, että Suomen Akatemian osalta IDA-käyttöön ovat oikeutettuja Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen (akatemiahankkeet, huippuyksiköt, tutkimusohjelmat) sekä tutkimusympäristörahoituksen (tutkimusinfrastruktuurit) projektien tuottamat tietoaineistot.

Syötä kenttään Applied storage quota haluamasi säilytystilan koko pelkkänä numerona gigatavuissa. Lue ja hyväksy palvelun käyttöehdot. (Kuva IDA-tilan hakulomakkeesta.) Valitsemasi organisaation IDA-yhteyshenkilö tulee käsittelemään hakemuksesi. IDA-yhteyshenkilö saa hakemuksesi ohessa nimesi ja sähköpostiosoitteesi, jotta sinulta voidaan pyytää tarvittaessa lisätietoja.

6. Saat sähköpostikuittauksen kun valitsemasi organisaation IDA-yhteyshenkilö on käsitellyt hakemuksesi. Tämän jälkeen voit kirjautua palveluun Hakalla tai CSC-tunnuksellasi osoitteessa ida.fairdata.fi tai käyttää IDAn komentorivityökaluja.

Apua palvelun käyttöön saat pikaoppaasta ja laajemmasta käyttöoppaasta. Kun haluat kuvailla ja julkaista IDAan tallentamasi datan, lue ohjeet Qvaimen käyttöoppaasta.

HUOM! Vaihda CSC-tunnuksesi salasana sitä pyydettäessä vuosittain, jotta projektisi pysyy aktiivisena ja pääsy sille lisättyihin palveluihin ei pääty. Jos haluat muuttaa projektillesi myönnetyn IDA-tilan kokoa, vaihtaa projektisi vastuuhenkilöä, avata lukkiutuneen tunnuksesi ja siihen liittyvän projektin tai lopettaa palvelun käytön, ota yhteyttä asiakaspalvelu (a) csc.fi.

Jäsenten liittäminen olemassa olevaan projektiin ja sen IDA-tilaan

Projektin vastuuhenkilönä voit lisätä käyttäjiä projektiin ja sen yhteiseen IDA-tilaan CSC:n asiakasportaalissa, kunhan lisättävä käyttäjä on ensin rekisteröinyt itselleen CSC-tunnuksen.

1. Kirjaudu CSC:n asiakasportaaliin osoitteessa my.csc.fi.
2. Mene asiakasportaalissa My Projects-näkymään vasemman reunan valikosta ja valitse projekti, johon haluat lisätä käyttäjän.
3. Lisää käyttäjä syöttämällä käyttäjän CSC-tunnus kohtaan Invite a member ja paina plus-painiketta. Lisätty käyttäjä saa sähköposti-ilmoituksen projektiin liittämisestä.

Käyttäjän voi vastaavasti poistaa projektista ja sen IDA-tilasta projektin tietojen katselunäkymässä painamalla poistettavan käyttäjän oikealla puolella olevaa ruksia.

Ohje projektiin liitetylle käyttäjälle

Kun projektiin liitettävä jäsen on luonut CSC-tunnuksen ja projektin vastuuhenkilö on liittänyt hänet projektiin, tulee uuden jäsenen hyväksyä IDA-palvelun käyttöehdot projektin tietojen katselunäkymässä Services-valikon alla IDA-palvelun kohdalla. Lue CSC Docsista ohje palvelun käyttöehtojen hyväksymiseen.

(Kuva IDAn käyttöehtojen hyväksymisestä projektinäkymässä.)

Projektin jäsen saa sähköpostivahvistuksen IDA-käyttöoikeudestaan hyväksyttyään käyttöehdot. HUOM! Projektin jäsenen tulee vaihtaa CSC-tunnuksensa salasana vuosittain sitä pyydettäessä, jotta tunnus ja sen pääsy palveluihin pysyy aktiivisena.


3. IDA-säilytystilan aktiivisen käytön lopetus

Jos haluat yhä jatkaa IDAssa olevan datan jakamista Etsimessä julkaistuna tutkimusaineistona, mutta et halua toimia vastuuhenkilönä, ota yhteyttä kotiorganisaatiosi IDA-yhteyshenkilöön sopivan vastuuhenkilön löytämiseksi. Jotta dataa voidaan säilyttää ja hyödyntää alkuperäisistä tekijöistä riippumatta, on tärkeää, että IDAssa säilytettävän datan tuntevat henkilöt ovat dokumentoineet datan, kuvailleet sen Etsimeen, dataan liittyvistä oikeuksista on sovittu ja datalle on asetettu jatkokäytön mahdollistava lisenssi. Huomaa, että IDAn käyttöehdot edellyttävät datan kuvailua.

Jos taas IDA-säilytystilalle ei ole enää tarvetta, säilytystilan vastuuhenkilön tulee ilmoittaa siitä CSC:lle ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun (asiakaspalvelu (a) csc.fi). Säilytystilassa olevan datan poistosta tulee sopia CSC:n kanssa. Datan siirto omaan käyttöön ja muuhun tallennuspaikkaan on hoidettava itse.

Huom: CSC ei poista käyttäjien palveluun lisäämää dataa palvelusta sopimatta asiasta projektin vastuuhenkilön tai IDA-tilan myöntäneen organisaation kanssa.

Jos sinulla on kysyttävää, saat apua aina asiakaspalvelusta: asiakaspalvelu (a) csc.fi, 09 457 2821.