Käyttöpolitiikat ja ehdot

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja CSC:n välisessä sopimuksessa määritellyt ja käyttöpolitiikkansa mukaiset palvelut ym. palvelut ovat maksuttomia hyödyntävälle organisaatiolle ja käyttäjille. Hyödyntävä organisaatio ja käyttäjä vastaavat siitä, että Fairdata-kokonaisuuteen siirretty aineisto on hyödyntävän organisaation tai käyttäjän käytössä sellaisin oikeuksin, jotka oikeuttavat käsittelemään sitä palvelukuvauksessa  ja tietosuojaselosteessa  tarkoitetulla tavalla. Fairdata-kokonaisuuden palvelut ovat tutkimusyhteisön käytettävissä voimassa olevan käyttöpolitiikan mukaisesti. Tästä poikkeuksena on Fairdata PAS -palvelu, jonka käyttöönottoon on erillinen sopimusprosessi. Seuraavat käyttöpolitiikat kuvaavat muiden palveluiden käyttöön saamista ja käyttöehtoja:

 Velvoitteet

Hyödyntävä organisaatio vastaa seuraavien asioiden toteutumisesta Fairdata-kokonaisuutta käyttäessään:

 •  Fairdata-kokonaisuudessa tarvittavien yhdyshenkilöiden nimeäminen
 •  riittävien kuvailu- ja tilatietojen lisääminen Fairdata-kokonaisuudessa säilytettävin aineistoihin
 •  Fairdata PAS-palvelun hyödyntäminen OKM:n kanssa sovitulla tavalla
 •  pitkäaikaissäilytykseen siirrettävien aineistojen valinta ja kuvailu
 •  aineistojen paketointi määritysten mukaisesti
 • aineistojen siirtäminen Fairdata PAS-palvelun vastaanottoon
 • säilytyksen aikana suoritettavien toimenpiteiden, erityisesti migraatioiden, hyväksyminen tai hylkääminen
 • säilytyssuunnitelmien laatiminen ja ajantasaisuudesta huolehtiminen sekä säilyttämisen kohdeyhteisön määrittäminen yhdessä hyödyntävien organisaatioiden kanssa sovittavalla tavalla
 • säilytyksessä olevien aineistojen jakelu
 • hallinnointimallin mukaisesti Fairdata PAS-palvelun kehittämiseen ja seurantaan osallistuminen
 • henkilöstönsä riittävästä osaamisesta huolehtiminen.

Lisäksi tietoturvallisuuden takaamiseksi hyödyntävä organisaatio

 • sitoutuu ilmoittamaan kokonaisuudessa säilytettävien aineistojen tietoturvallisuuteen liittyvistä, hyödyntävää organisaatiota koskevista velvoitteista
 • sitoutuu ilmoittamaan CSC:lle välittömästi Fairdata-kokonaisuuden yhteydessä olevan, oman järjestelmänsä tai tunnustensa luvattomasta tai asiattomasta käytöstä sekä muista ilmenneistä turvallisuusongelmista
 • sitoutuu vastaamaan Fairdata-kokonaisuuteen liittyvistä itse ylläpitämistään järjestelmistä, sovelluksista ja IT-ympäristöstään sekä PAS-palvelun tunnuksista hyvien tietoturvakäytäntöjen mukaisesti siten, että niiden kautta ei aiheudu vaaraa tai haittaa PAS-palvelulle
 • on vastuussa Fairdata-kokonaisuuteen saamiensa tunnusten käyttämisen kautta mahdollisesti aiheutuneista vahingoista oman organisaationsa säilytyksessä tai pitkäaikaissäilytyksessä oleville aineistoille.

Käyttäjän velvoitteet:

 • Fairdata-kokonaisuuden palveluiden käyttäminen käyttöpolitiikan ja käyttöehtojen mukaisesti
 • riittävien kuvailu- ja tilatietojen lisääminen Fairdata-kokonaisuudessa säilytettävin aineistoihin.