IDA-käyttöoikeudet organisaatioittain

Päivitetty viimeksi: 2023-04-28

Lisätietoa käyttöoikeuksista ja niiden kasvattamisesta IDAn käyttöpolitiikassa: https://www.fairdata.fi/kayttopolitiikat-ja-ehdot/

Yliopistot

Yliopisto Käyttöoikeus teratavuina
Aalto-yliopisto 480
Helsingin yliopisto 1500
Itä-Suomen yliopisto 244
Jyväskylän yliopisto 240
Lapin yliopisto 32
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT 90
Oulun yliopisto 465
Svenska Handelshögskolan 30
Tampereen korkeakouluyhteisö (Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK) 361,7
Turun yliopisto 427
Vaasan yliopisto 30
Åbo Akademi 150
Taideyliopisto 10
Maanpuolustuskorkeakoulu 2

Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoulu Käyttöoikeus teratavuina
Yrkeshögskolan Arcada 0,77
Centria-ammattikorkeakoulu 0,57
Diakonia-ammattikorkeakoulu 0,63
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 1,2
Humanistinen ammattikorkeakoulu 0,88
Hämeen ammattikorkeakoulu 21,63
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 5
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 3,98
Kajaanin ammattikorkeakoulu 0,34
Karelia-ammattikorkeakoulu 1,1
LAB-ammattikorkeakoulu 1,71
Lapin ammattikorkeakoulu 2,23
Laurea-ammattikorkeakoulu 1,54
Metropolia ammattikorkeakoulu 1,93
Oulun ammattikorkeakoulu 2
Satakunnan ammattikorkeakoulu 1,57
Savonia-ammattikorkeakoulu 1,22
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 1,62
Turun ammattikorkeakoulu 1,88
Vaasan ammattikorkeakoulu 0,18
Yrkeshögskolan Novia 8
Högskolan på Åland 2
Poliisiammattikorkeakoulu 2

Valtion tutkimuslaitokset

Tutkimuslaitos Käyttöoikeus teratavuina
Ulkopoliittinen instituutti UPI 2
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT 2
Luonnonvarakeskus LUKE 16
Ruokavirasto 2
Maanmittauslaitos MML 10
Ilmatieteen laitos 50
Geologian tutkimuskeskus GTK 2
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 2
Säteilyturvakeskus STUK 2
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2
Työterveyslaitos TTL 2
Suomen ympäristökeskus SYKE 2

Muut organisaatiot

Organisaatio Käyttöoikeus teratavuina
Kotimaisten kielten keskus (Kotus) 30