IDA palvelukuvaus

Palvelun nimi
Fairdata IDA – Tutkimusdatan säilytyspalvelu
Palvelu lyhyesti IDA on tutkimusdatan säilytyspalvelu, joka mahdollistaa tutkimusdatan eli tiedostojen säilytyksen turvallisesti.

Palvelu on osa Fairdata-kokonaisuutta (Fairdata-palvelukokonaisuuden kuvaus). Fairdata-kokonaisuus koostuu seuraavista palveluista:

 • Fairdata Qvain
 • Fairdata Metax
 • Fairdata Etsin ja
 • Fairdata PAS-palvelu

Palvelu on käyttäjilleen maksuton. Palvelut ovat tutkimusyhteisön käytettävissä voimassa olevan käyttöpolitiikan mukaisesti. OKM tarjoaa korkeakouluille ja valtion tutkimuslaitoksille käyttöoikeutta tutkimusdatan säilytyspalvelussa IDAssa. OKM voi myöntää palveluun myös erillistä käyttöoikeutta. Suomalaiset korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat saamiensa käyttöosuuksien rajoissa jakaa IDA-käyttöoikeuksia suomalaisen tutkimusjärjestelmän toimijoille.

Palvelu on tarkoitettu tutkimusdatan ja siihen liittyvien materiaalien säilytykseen. Säilytettäväksi merkitty (”Jäädytetty”) data on palvelussa tallennettuna ja datan tallentaneen projektiryhmän saatavilla. Kaikki projektin jäsenet voivat asettaa ”Jäädytetyn” datan ja siihen liittyvän metatiedon julkisesti kaikkien saataville käyttämällä muita Fairdata-palveluja. Palveluun tallennettu data säilytetään Suomessa.

IDA-palvelu säilyttää palvelua hyödyntävien organisaatioiden tutkimusprojektien tallentaman tutkimusdatan käyttöehtojen mukaan toimittaessa toistaiseksi tai kunnes se siirretään pitkäaikaissäilytykseen. Aineistojen omistajat päättävät itse tiedostojensa avoimuudesta ja käyttöpolitiikasta.

Hyödyntävät organisaatiot saavat tukea ja neuvontaa palvelun käytössä.

IDA on opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämä palvelu suomalaisen tutkimusjärjestelmän toimijoille. Palvelun tuottaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Palvelu tarkemmin Palveluntarjoaja (OKM) myöntää palvelun käyttöpolitiikan mukaisesti organisaatiolle IDA-käyttöoikeuden.

 • Hyödyntävien organisaatioiden nimetyt yhteyshenkilöt myöntävät tutkimusprojekteille ryhmäkohtaista säilytystilaa oman säilytysoikeutensa rajoissa.
 • Käyttäjät kuuluvat palvelussa yhteen tai useampaan ryhmään. Samassa ryhmässä voi olla käyttäjiä eri organisaatioista.

 

 • Käyttäjä voi siirtää tiedostoja ja hakemistoja IDA-palveluun ja järjestellä, päivittää tai poistaa niitä. Tässä vaiheessa tiedostot eivät ole vielä varsinaisessa säilytyksessä.
 • Käyttäjä voi jäädyttää haluamansa palveluun siirretyt tiedostot. Palveluun siirretty data on varsinaisesti palvelun säilytyksessä vasta kun se on jäädytetty. Jäädytettyjen tiedostojen säilymistä turvataan esimerkiksi tekemällä niistä replika ja laskemalla tarkistussumma. Jäädyteyt tiedostot eivät ole muokattavissa datasta kuvaillun tutkimusaineiston ja siihen mahdollisesti tehtyjen viittausten eheyden edistämiseksi.
 • Käyttäjä voi poistaa tiedostoja säilytyksestä.
 • Jäädytetyt tiedostot on ryhmän jäsenten kuvailtavissa tutkimusaineistojen kuvailutyökalu Qvaimella ja paketoitavissa pitkäaikaissäilytykseen Fairdata PAS-palveluun. Käyttäjien julkaisemat tutkimusaineistot ovat saatavilla Etsin – Tukimusaineistojen hakupalvelussa.
 • CSC – Tietotekniikan keskus Oy (CSC) ei poista käyttäjien palveluun käyttöehtojen mukaisesti lisäämää dataa palvelusta neuvotelematta asiasta projektin vastuuhenkilön tai IDA-tilan myöntäneen organisaation kanssa.
Palvelun rajaukset Palvelua ei ole tarkoitettu käytettäväksi arkaluonteisia henkilötietoja sisältävän datan säilytykseen.

Palvelua ei ole tarkoitettu aineistoille, joita vielä prosessoidaan aktiivisesti tai siirretään usein palvelun ja toisen ympäristön välillä.

Jos hyödyntävä organisaatio tai käyttäjä poistaa dataa palveluista, poistettu data ei ole palautettavissa. Metadata säilyy myös poistetusta aineistosta luovutuksen nojalla.

Palvelun käyttäjät Hyödyntävien organisaatioiden käyttäjät, jotka tallentavat tutkimusdataa metatietoineen ja luovat siitä tutkimusaineistoja tai joiden vastuulla on tutkimusaineistojen hallinta. Muut käyttöpolitiikan mukaisesti käyttöoikeuden piiriin kuuluvat käyttäjät.
Palvelun käyttöönotto
Palvelun käyttö edellyttää CSC-tunnuksen ja projektin luomisen. CSC-tunnuksen voi rekisteröidä itselleen CSC:n asiakasportaalin kautta tai ottamalla yhteyttä CSC:n asiakaspalveluun (ks. kohta asiakastuki). Projektin vastuuhenkilö voi hakea IDAn käyttöoikeutta ja säilytystilaa palveluun CSC:n asiakasportaalissa. Tila on käytettävissä sen jälkeen kun organisaation IDA-yhteyshenkilö on käsitellyt hakemuksen. Tarkka kuvaus osoitteessa https://www.fairdata.fi/ida/idan-kayttajaksi/.

Palvelu on saatavilla Internetissä osoitteesta https://ida.fairdata.fi/.

Palveluajat ja asiakaspalvelu Palveluntuottaja tuottaa IDA-palvelua siten, että se on lähtökohtaisesti käytettävissä 24/7.

Ylläpito- ja tukipalvelu on avoinna toimistoaikana (ks. kohta asiakastuki).
Ylläpito- ja palvelun päivitystoimenpiteet suoritetaan toimistoaikana joka kuukauden toisena keskiviikkona. Tänä aikana palvelu ei ole käytettävissä. Käyttäjille lähetetään sähköpostimuistutus ennen huoltokatkon alkua ja huoltokatkon päätyttyä.

Asiakastuki

 • Käyttäjien tukeminen palvelun käyttöön liittyvissä kysymyksissä
 • Apu palveluun liittyvissä teknisissä ongelmissa

CSC Asiakaspalvelu

Palvelun käyttäjän vastuut Palvelun käyttäjä hyväksyy IDAn käyttöehdot CSC:n asiakasportaalissa. Käyttäjä hyväksyy myös CSC-tunnukseen liittyvät CSC:n tutkimuksen palveluiden yleiset käyttöehdot.
Palveluntuottajan vastuut
Palveluntuottaja huolehtii siitä, että palvelu on asiakkaiden käytettävissä sovittujen palvelusopimusten mukaisesti. Palveluntuottaja tarjoaa käyttäjäjille tukipalvelua sopimuksen mukaisesti.

Mikäli palveluun kohdistuu minkäänlainen tietoturvaloukkaus tai riski loukkauksesta, palveluntuottaja ilmoittaa palvelun käyttäjille asiasta viivytyksettä.

PAS-palveluiden, Fairdata-kokonaisuuden ja PAS-ratkaisun tietosuojaseloste.

Palveluntuottaja
CSC Tieteen tietotekniikan keskus
Palveluntarjoaja ja järjestäjä
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Dokumentin versio
 1. 1.0 16.8.2019
 2. 1.1 21.4.2022 (huoltokatkoajankohdan päivitys)