Fairdata-kokonaisuus

Fairdata-kokonaisuus on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön PAS-palveluista. Fairdata-kokonaisuus muodostuu tärkeimmistä Avoimen tieteen viitearkkitehtuurissa kuvatuista tutkimusprosessia tukevista palveluista digitaalisten aineistojen hallintaan. Fairdata-kokonaisuus koostuu seuraavista palveluista:

Lue lisää komponenttien yhteentoimivuudesta.

Fairdata-kokonaisuuden ominaispiirteet:

  • Tarjoaa kertakirjautumisen palveluihin.
  • Tarjoaa tutkimuksen tuottamien aineistojen ja niihin liittyvien metatietojen turvallisen säilytyksen ja löydettävyyden.
  • Kokonaisuudessa säilytettävien ja sovitusti muualta haravoitavien aineistojen metatiedot julkaistaan Etsimessä, jossa aineistolla on pysyvät tunnisteet ja laskeutumissivu.
  • Fairdata-kokonaisuus tarjoaa hyödyntäville organisaatiolle säilyttämiseen ja aineistojen hallintaan liittyviä tuki- ja neuvontapalveluita sekä ylläpitää pitkäaikaissäilytykseen liittyviä määrityksiä.
  • Fairdata kokonaisuutta hallinnoidaan OKM:n laatiman hallinnointimallin mukaisesti.

Fairdata-kokonaisuuden tuottamisesta sovitaan opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja CSC:n kesken.