Etsin tietosuojaseloste

Etsin Tietosuojaseloste – Etsin Privacy policy

Päivitetty / Updated: 31.10.2014

Palvelun nimi

Name of the service

Etsin – tutkimuksen tietoaineistojen hakupalvelu Etsin – Research data finder
Henkilörekisterin rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Controller of the personal data file and a contact person

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteydenotot: CSC Service Desk
Arkipäivisin klo 8.30–16.00
+358 9 457 2821
asiakaspalvelu@csc.fi

Ministry of Education and Culture

Contact: CSC Service Desk
Monday to Friday 8.30–16.00
+358 9 457 2821
servicedesk@csc.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Purpose of the processing of personal data

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Palveluun kirjautumisen osalta:

 • Etsimen käyttöoikeuksien hallintaan
 • Käyttäjätietojen luomiseen Etsimeen

Palveluun vietävien aineistojen metatietojen osalta:

 • Tiedot ovat julkisia ja kaikille käyttäjille näkyviä.
 • Käyttäjät voivat lisätä kolmansien henkilötietoja; toiminta on ohjeistettu Käyttöehdoissa.

Palvelun käytöstä lokiin kertyviä henkilötietoja käytetään:

 • Teknisten ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen
 • Käyttökapasiteetin seurantaan
Personal data is used for:

Regarding login to the service:

 • Authorization management in Etsin
 • Creation of a user profile

Regarding the metadata to be stored:

 • Data is public and viewable to all users.
 • Users can input third parties’ information; this process has guidelines in the Käyttöehdot (Terms of use) document.

Personal data in the log files of the server is used for:

 • Working out technical problems and investigating abuse of the service
 • Monitoring the load and capacity of the service
Käsiteltävät henkilötiedot

Personal data processed

Seuraavat Haka-käyttäjätunnistusjärjestelmän tiedot noudetaan kotiorganisaatiostasi suostumuksellasi aina, kun kirjaudut palveluun:

 • sähköpostiosoite, nimi, puhelinnumero, käyttäjätunnus (eduPersonPrincipalName), organisaatio

Metadataluetteloon tallennetaan seuraavat tiedot kunkin metatiedon osalta:

 • FOAF-yhteystietomäärittely, jossa ovat mukana vähintään nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kotisivu; muitakin yhteystietoja voi olla mukana metatiedon syöttäjän halutessa.
 • Tekijän ja omistajan osalta tallennetaan nimi ja organisaatio.
Following Haka user identification information is fetched from your home organisation with your consent every time you log in to the service:

 • name, mail address, phone number, login (eduPersonPrincipalName), organization

The following information is stored for all metadata to be stored:

 • FOAF contact information, at minimum name, phone number, email address and home page; also other information can be stored when metadata distributor wishes.
 • Regarding the creator and owner of the data, name and organization are stored.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Storage period of personal data

Henkilötietoja säilytetään palvelussa palvelun koko voimassaoloajan. Your personal data is stored for all the lifetime of the service.
Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Principles of protecting personal data

Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu SSL-tekniikalla.

Henkilötiedoista palvelimelle syntyvä henkilörekisteri on suojattu rajoittamalla pääsy ylläpitotunnuksille.

In the network SSL technology is used to protect personal data.

In the service the personal data file is protected by access restrictions to administration accounts.

Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen

Regular transfer of personal data to third parties

Palveluun kirjautumistietoihin liittyen:

 • Henkilötietoja käsitellään palvelun ylläpitäjäorganisaation sisällä, henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Palveluun tallennettu metadata on kaikkien saatavilla, kuten kuvattu palvelukuvauksessa.

Regarding the login information to the service:

 • Personal data is handled inside the provider organization of the service, personal data is not transferred to third parties

The metadata stored in the service is available for all, as described in service description.

Rekisteröidyn tarkistusoikeus

Right to access personal data on him/her

Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty palveluun, ota yhteys em. yhteyshenkilöön.

Mikäli haluat poistattaa henkilötietosi palvelusta, ota yhteys em. yhteyshenkilöön.

To check what personal data is stored in the service concerning you, contact aforementioned contact person.

If you want to have your personal data removed, contact aforementioned contact person.

Virheellisten tietojen oikaisu

Rectification

Ota yhteys kotiorganisaatioosi, jos kotiorganisaatiostasi noudettavissa Haka-henkilötiedoissa on virheitä.

Ota yhteys yllä mainittuun yhteyshenkilöön, jos haluat oikaista Etsimeen syötettyjä tietoja.

Contact your home organisation to correct the personal data from Haka that is fetched from there.

Contact the aforementioned contact person, if you want to correct data stored in Etsin.