Fairdatan hyödyt

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu tutkimuksessa tuotetuista tietoaineistoista huolehtiminen. Fairdata-palvelukokonaisuus helpottaa tätä tehtävää. Fairdata-kokonaisuus koostuu palveluista, jotka tukevat aineistojen löydettävyyttä, säilyttämistä ja hallintaa. Erilliset mutta yhteentoimivat palvelut tarjotaan aineistonhallintaan, aineistojen kuvailuun ja turvalliseen säilytykseen sekä merkittävien tietoaineistojen pitkäaikaissaatavuuden turvaamiseen. Palveluiden taustalla, käyttäjälle mahdollisimman huomaamattomasti, huolehditaan metatietojen siirtymisestä palveluiden välilllä, kertakirjautumisesta palvelukokonaisuuteen sekä sujuvasta siirtymisestä erillisten palveluiden välillä.

Palvelut tarjoavat useita hyötyjä. Aineistot ovat turvassa jatkokäyttöä varten ja niillä on pysyvät tunnisteet viittauksia varten. Aineistojen jakaminen ja aineistojen etsiminen omaan käyttöön on helppoa. Myös tutkimusrahoittajien avoimuuden vaatimuksien toteuttaminen on helppoa.

Miten toimia, jotta aineisto olisi FAIR?

Tutkija, tee nämä:

 • Tee tutkimusuunnitelma ja aineistonhallintasuunnitelma ajatuksella, älä vain muodon vuoksi. Pidä ne ajan tasalla.
 • Dokumentoi aineistosi ja huolehdi säilytyksestä: kiinnitä erityistä huomiota ymmärrettävyyteen ja säilytykseen tutkimuksen jälkeen.
 • Hanki ainakin aineistollesi pysyvä tunniste ja käytä sitä aina kun voit, erityisesti viittauksissa.
 • Käytä tutkimukselle tarkoitettuja palveluja, jotka tukevat FAIR-periaatteita.

Miten kansalliset Fairdata-palvelut tukevat sinua?

Hyvän aineistonhallintasuunnitelman toteutus vaatii tarkoituksemukaisia palveluja. Useat FAIR-periaatteet voidaan toteuttaa palvelujen toiminnallisuuksien kautta, tutkimuksen kulkua seuraten.

 • Fairdata PAS -palvelu pitkäaikaissäilyttää aineistot ja turvaa  saatavuuden.
 • Qvaimen, tutkimusaineistojen kuvailutyökalun,  avulla pystyt muuttamaan tutkimusdatan dokumentiaatiota yhteismitalliseen, koneluettavaan muotoon.
 • Tutkimusaineistojen säilytyspalvelu IDAssa säilytettävän datan voi kuvailla Qvaimella ja julkaista Etsimen kautta, jolloin aineistot ovat löydettäviä ja saavutettavia.
 • Tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin tarjoaa pysyvän kuvailusivun (landing page).
 • Palvelut antavat aineistollesi pysyvän tunnisteen, kun julkaiset aineiston kuvailun.
 • Aineisto saa pysyvän tunnisteen ja tieto aineistosta säilyy, mikä myös edistää aineiston löydettävyyttä.
 • Palvelut lisäävät ainestojen luotettavuutta: jos IDAssa säilytettävää aineistoa muutetaan, se saa uuden tunnisteen, joka voidaan linkittää edelliseen versioon.
 • Palveluilla voit myös julkaista käyttöluvallisia aineistoja.
 • Qvain auttaa sinua aineiston lisenssin valinnassa.
 • Fairdata-palveluissa hyödynnetään monia yhteisiä sanastoja, mikä tekee tiedoista löydettäviä ja yhteentoimivia.
 • Palvelut perustuvat avoimeen lähdekoodiin.