Qvain – Tutkimusaineistojen kuvailutyökalu

Hyvä metatieto varmistaa näkyvyyden ja käytettävyyden

Qvain on työkalu, jolla luot tutkimusaineistosi metadatan. Qvain pyrkii tekemään tutkimusaineistojen kuvailusta mahdollisimman helppoa ja yhdenmukaista; metadata tallennetaan täyttämällä helppokäyttöinen lomake, joka ilmoittaa selkeästi mm. pakolliset kentät. Voit tallentaa ja muokata aineistoasi vapaasti niin kauan kuin haluat, minkä jälkeen voit milloin tahansa julkaista sen.

Tutkimusaineiston metatiedot eli kuvailutiedot tekevät tutkimusaineistosta näkyvää: metatiedon avulla aineisto löytyy ja siitä saa helposti yleiskuvan. Metatieto sisältää myös osviittoja siihen, miten ja millä ehdoilla aineistoa voi käyttää uudestaan. Mitä pidempi aika aineiston luomisesta kuluu, sitä tärkeämpää kattava ja selkeästi jäsennelty metatieto on.

Tutkimusaineistojen kuvailu on mahdollista vaihtoehtoisesti kolmella eri tapaa. Qvaimesta on 2 eri versiota: Qvain ja Qvain Light. Lisäksi aineistojen kuvailu on mahdollista myös metatietovaranto Metaxin rajapinnan kautta.

  • Qvain (qvain.fairdata.fi): Moniosainen lomakekokonaisuus, jolla aineiston kuvailu saadaan tehtyä koko tietomallia hyödyntäen. Hieman työläämpi käyttää kuin Qvain Light, mutta tarjoaa enemmän kuvailumahdollisuuksia.
  • Qvain Light (etsin.fairdata.fi/qvain): Yksinkertainen työkalu, jolla aineisto kuvaillaan yhden lomakkeen avulla. Vaikka kenttiä on vähemmän kuin Qvaimessa, Qvain Lightilla tehdyt aineistokuvaukset täyttävät aineiston kuvailulle asetetut minimitietovaatimukset ja näkyvät Etsimessä samalla tapaan kuin Qvaimella tehdyt aineistot. Qvain Lightia on nopea käyttää myös esim. Qvaimella tai Metax-rajapinnalla tuotetun aineiston muokkaukseen.
  • Metax-rajapinta: Edistyneemmille käyttäjille tarkoitettu työkalu, jolla aineisto kuvaillaan Metaxin tarjoaman rajapinnan rakennetta noudattaen. Kaikki tietomallin kentät ovat käytettävissä. Rajapintaan ei tule muutoksia Qvain-käyttöönoton myötä. Lue lisää Metax-rajapinnasta.

Julkaistut aineistot näkyvät kuvailutavasta riippumatta uudessa Etsimessä, ja ovat tarvittaessa muokattavissa molemmilla kuvailutyökaluversioilla sekä Metaxin rajapinnan kautta.

Kuvailuun voi linkittää Fairdata IDAssa olevia tiedostoja, mutta kuvailusta on mahdollista viitata myös Fairdatan ulkopuolella olevaan aineistoon.

Qvain hyödyntää tietomallia, joka on luotu nimenomaan Fairdata-palvelukokonaisuutta varten. Tietomalliin voi tutustua täällä: https://tietomallit.suomi.fi/model/mrd/ 

Lisätietoa

Yhteystiedot

CSC:n asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@csc.fi
+358 9 457 2821
Arkipäivisin klo 8.30 – 16.00

Qvain on opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämä palvelu suomalaisen tutkimusjärjestelmän toimijoille. Palvelun tuottaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.