Qvaimen käyttöpolitiikka

Fairdata-kokonaisuus mahdollistaa tutkimusaineistojen ja niihin liittyvän metatiedon hyvän hallinnan,
turvallisen säilytyksen sekä löydettävyyden.

Qvain on Fairdata-kokonaisuuteen kuuluva tutkimusaineistojen kuvailutyökalu. Sen avulla käyttäjät voivat
luoda tutkimusaineistojen kuvailuja eli metatietoja. Metatiedot varmistavat FAIR-periaatteiden toteutumista
– löydettävyyttä, saatavuutta, yhteentoimivuutta ja uudelleenkäytettävyyttä.

Qvain on kotimaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten henkilöstön ja opiskelijoiden käytettävissä.
Kuvailutyökalun käyttö edellyttää käyttäjältä kirjautumista Fairdata-palveluiden tunnistautumisratkaisua
käyttäen siten, että hänen affiliaationsa korkeakouluun tai tutkimuslaitokseen voidaan varmistaa, esimerkiksi
HAKA-tunnuksia käyttäen.

Qvaimella tuotetut valmiit kuvailut tallennetaan tutkimusaineistojen metatietovarantoon (Metax). Tällöin
ne tulevat julkisiksi Etsimessä, tutkimusaineistojen hakupalvelussa. Kuvailujen haravointi rajapintojen kautta
sekä hyödyntäminen aineistojen viennissä pitkäaikaissäilytykseen tapahtuu Metaxissa, minkä takia Qvain ei
tarjoa näitä rajapintoja.

Qvain hyödyntää ainakin Metax Research Datasets -tietomallia (https://tietomallit.suomi.fi/model/mrd/) ja
voi tukea myös muita tietomalleja erikseen sovittavalla tavalla.