Ajankohtaista

Blogi | 19.9.2022

Mitä hyötyä Fairdata-palveluista on tutkijalle ja tutkimusorganisaatiolle?

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu tutkimuksessa tuotetuista tietoaineistoista huolehtiminen. Jo datanhallintasuunnitelmaa tehdessä on mietittävä mitä aineistolle […]

Blogi | 21.6.2018

Dataa täytyy kesyttää

Euroopan komission Fairdata-asiantuntijaryhmän vastikään julkaistussa väliraportissa annetaan kokonaista 14 suositusta eri tahoille tutkimusaineistojen hallinnan parantamiseksi. […]