2018-12-04: Päivityksiä IDAn komentorivityökaluihin