2019-01-14: Päivityksiä IDAn komentorivityökaluihin