2019-03-28: Päivityksiä IDAn komentorivityökaluihin

  • Bugikorjaus info-komennon listauksen muotoiluun käytettäessä Mac OS-X
  • Käyttöoppaan /examples -alihakemisto uudelleennimetty /templates -alihakemistoksi, jotta se ei aiheuttaisi sekaannusta käyttöoppaan esimerkkien kanssa
  • Erilaisia Posix-yhteensopivuuden normalisointeja

Päivitetyt komentorivityökalut lisätty Taidolle ja ladattavissa GitHubista: https://github.com/CSCfi/ida2-command-line-tools