Datan elinkaaresta ja Fair-periaatteista

Julkaisujen avoimuutta on edistetty korkeakouluissa enemmän ja vähemmän aktiivisesti jo useamman vuoden ajan. Nyt katseet kääntyvät vähitellen kohti tutkimuksessa syntyvää dataa. Kuinka jatkossa huomioimme syntyvän datan keräämisen, kuvailun ja säilytyksen?

Kansalliskirjasto järjesti datan elinkaareen ja sen avoimuuteen liittyvän seminaarin huhtikuussa 2018. Seminaarin tavoitteena oli pureutua datan elinkaaren eri vaiheisiin ja tähän liittyen Fairdata-periaatteisiin, sekä tutustua kansalliseen Fairdata-palvelukokonaisuuteen.

Tutustu Terhi Kaipaisen kirjoittamaan artikkeliin ammattikorkeakoulukirjastojen Kreodi-verkkolehdessä.