Metaxin rajapintauudistus etenee, vaihe 1 valmis

Fairdata-kokonaisuuteen kuuluu tutkimusaineistojen metatietovaranto Metax, jonka sisältämät julkaistujen aineistojen kuvailutiedot näkyvät Etsin-palvelussa ja Tiedejatutkimus.fi-portaalissa. Se toimii tietovarantona muiden Fairdata-palvelujen taustalla, mutta sinne voi myös syöttää ja hakea aineistojen kuvailutietoja rajapinnan yli.

Rajapinta on tutkijoiden ja muiden loppukäyttäjien käytössä Qvaimen graafisen käyttöliittymän rinnalla siten, että Qvaimen lisäksi tutkimusaineistojen kuvailutietoja voi tuoda Metaxin loppukäyttäjärajapinnan yli suoraan Metaxiin.

Metaxin rajapintaa käytetään myös silloin, kun halutaan tuoda tutkimusaineistojen kuvailutietoja suoraan esim. tutkimusorganisaatioiden omista metatietovarannoista. Jotkut organisaatiot myös hakevat itselleen takaisin tutkimusaineistojen metatietoja Metaxista.

Rajapintauudistus edennyt ensimmäiseen vaiheeseen

Metaxissa on käynnissä uudistustyö, jossa kuvailutietojen syöttämiseen liittyvä rajapinta uudistuu. Muutos tapahtuu tämän vuoden aikana vaiheittain, mutta vanhaa rajapintaa tuetaan vielä arviolta 2025-2026 vuoteen asti (ilmoitetaan erikseen).

Uudistustyön ensimmäinen vaihe on valmistunut. Tämä vaihe uudistuksesta sisältää uudistetun rajapinnan organisaatioiden käyttöön silloin, kun aineistokuvauksia tuodaan organisaation omasta metadata-repositoriosta. Lisätietoa muutoslokissa.

Uudistettu Metax-versio ottaa käyttöön CSC:n Pukki-tietokantapilvipalvelun. Palvelun avulla vältetään manuaaliset toimenpiteet tietokantaympäristöjen ajantasaiseen hallintaan liittyen.

Lisätietoja:

Mitä rajapintauudistus tarkoittaa käyttäjän näkökulmasta?

Etsin- tai Tiedejatutkimus.fi -portaalin näkyvyyksiin rajapintauudistus ei vaikuta millään tavalla. Aineistokuvailut näkyvät niissä normaalisti riippumatta siitä, millä rajapintaversiolla kuvailu on tehty.

Uudelle versiolla luodut aineistokuvailut löytyvät myös vanhan API-version kautta, ja sitä tulee käyttää aineistojen hakuun kunnes myöhemmin tänä vuonna julkaistaan uuden rajapinnan loppukäyttäjäversio.

Organisaatiokäyttäjät

Olemassaoleviin organisaatiokäyttäjiin olemme erikseen yhteydessä uuden rajapintaversion käyttöönottoon liittyen. Jos suunnittelette organisaatiossanne omien aineistokuvailutietojen tuomista Metaxiin, se kannattaa suunnitella uuden rajapinnan päälle. Aina integraatiota suunniteltaessa pyydämme olemaan yhteydessä fairdata@csc.fi . Yleinen kuvaus integraatioprojektista: https://wiki.eduuni.fi/x/9A7PCg

Loppukäyttäjät

Muutos ei vaadi mitään toimenpiteitä loppukäyttäjiltä, ja loppukäyttäjä-APIn sekä Qvaimen käyttö jatkuu ennallaan. Loppukäyttäjäversio uudesta APIsta julkaistaan myöhemmin tänä vuonna, ja siitä tiedotetaan erikseen.

Onko myös Metaxin metatietomallia kehitetty?

Metaxin tietomalli on tehty niin, että siihen on helppo lisätä uusia kenttiä, mutta tässä samassa uudistuksessa ei uusia kenttiä juurikaan tule. Jotkut kentät vaihtavat nimeä, vaikka käyttötarkoitus on sama.

Lisätietoa tietomallimuutoksista (kenttä kentältä) löytyy täällä: https://metax.fairdata.fi/v3/docs/user-guide/migration/.