Qvaimen palvelukuvaus

Palvelun nimi
Fairdata Qvain –  Tutkimusaineistojen kuvailutyökalu
Palvelu lyhyesti Qvain on käyttäjilleen maksuton tutkimusaineistojen kuvailutyökalu. Qvaimen avulla voidaan kuvailla tutkimusaineisto vakioidun mallin mukaisena metadatana. Palvelu on osa Fairdata-kokonaisuutta (Fairdata-palvelukokonaisuuden kuvaus).

Qvain tarjoaa helpon tavan kuvailla aineisto, jonka tiedostot ovat Fairdata-kokonaisuuteen kuuluvassa IDA-palvelussa. Palvelulla voi kuvailla myös muualla sijaitsevia aineistoja.

Julkaistut kuvailut (aineistot) ovat saatavilla Fairdata Etsin-palvelun kautta. Aineistoon liittyvät tiedostot voivat olla joko avoimesti kenen tahansa ladattavissa, tai ne voidaan kuvailuvaiheessa määrätä rajatusti saataville (vaatii kirjautumisen tai luvan pyytämisen).

Qvain on avoimen lähdekoodin tuote. Lähdekoodi on saatavilla GitHubissa.

Palvelu tarkemmin Qvaimella luodaan metadata tutkimusaineiston kuvailemiseksi. Tutkimusaineisto saa pysyvän tunnisteen (PID), joko DOIn tai URNin, ja näin ollen myös pysyvän laskeutumissivun.

Qvaimen käyttämiseksi käyttäjän on kirjauduttava palveluun. Kirjautumista varten käyttäjällä on oltava CSC-tunnus. Jos tunnus on liitetty Haka-tiliin, voi kirjautumisen tehdä CSC-tunnuksen lisäksi myös ko. Haka-tunnuksella.

Kirjautumisen jälkeen käyttäjä voi aloittaa uuden kuvailun tekemisen tai jatkaa keskeneräisen kuvailun tekemistä. Myös jo julkaistua kuvailua voi muokata tietyin rajoituksin.

Qvain käyttää kuvailutietojen keräämiseen ja tallentamiseen Fairdata Metax tutkimusaineiston tietomallia, johon voi tutustua täällä: https://tietomallit.suomi.fi/model/mrd/CatalogRecord/.

Kuvailutieto koostuu seuraavista osa-alueista:

  • Sisällön kuvaus (mistä aineistossa on kyse: otsikko, kuvausteksti, asiasanat, ym.)
  • Tutkimukseen ja/tai aineistoon liittyvän tiedonkeräämiseen osallistujat (tekijät, omistajat, julkaisijat, projekti, rahoittajat, ym.)
  • Lisenssitiedot (käyttöehdot: miten aineistoon sisältyviä tiedostoja voi ladata, uudelleenkäytön ehdot, ym.)
  • Aineistoon liittyvät muut sisällöt (aineistoon liittyvät julkaisut, tutkimusinfra, ym.)
  • Tiedostot (mitkä tiedostot kuuluvat aineistoon, missä tiedostot sijaitsevat, ym.)

IDA-käyttäjät voivat valita ja linkittää IDAssa olevia tiedostojaan tutkimusaineistokuvailuun Qvaimen käyttöliittymän kautta. Ulkopuolisiin tiedostoihin voidaan viitata URL:n tai muiden tunnisteiden avulla.

Kun kuvailu on valmis, se voidaan julkaista tai jättää edelleen luonnostilaan mahdollista julkaisua odottamaan. Julkaisun jälkeen kuvailu näkyy Fairdata Etsin -palvelussa. Kuvailuvaiheessa määritettyjen asetusten mukaan kuvailuun liitetyt tiedostot voivat olla avoimesti saatavilla. Tiedostot on mahdollista liittää kuvailuun myös siten, ettei niitä pääse lainkaan lataamaan. Tällöin niistä näytetään vain kuvailutiedot.

Toistaiseksi kuvailun muokkausoikeus on vain kuvailun alkuperäisellä luojalla.

Palvelun rajaukset N/A
Palvelun käyttäjät Tutkijat ja esim. yliopiston tai tutkimuslaitoksen datatuen henkilöstö.
Palvelun käyttöönotto
Qvain löytyy osoitteesta qvain.fairdata.fi.

Qvaimen käyttö on maksutonta, mutta vaatii käyttäjältä CSC-tunnuksen. CSC-tunnuksen voi rekisteröidä itselleen CSC:n asiakasportaalin kautta (sui.csc.fi).

Palveluajat ja asiakaspalvelu Qvain on pääsääntöisesti käytössä 24/7.

Ylläpito- ja tukipalvelu on avoinna toimistoaikana (ks. kohta asiakastuki).
Ylläpito- ja palvelun päivitystoimenpiteet suoritetaan niinikään toimistoaikana.

Asiakastuki

  • Käyttäjien tukeminen palvelun käyttöön liittyvissä kysymyksissä
  • Apu palveluun liittyvissä teknisissä ongelmissa

CSC Asiakaspalvelu

Palvelun käyttäjän vastuut Qvaimen käyttäjä on kokonaisuudessaan vastuussa kuvailemansa aineiston sisällöstä. Käyttäjä huolehtii siitä, ettei kuvailu riko tekijänoikeuksia tai mitään tekijänoikeuksiin tai muihinkaan oikeuksiin liittyviä rajoituksia tai pykäliä. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, ettei kuvailutiedoissa ole sensitiivistä dataa, eikä sellaista henkilödataa, mitä hänellä ei ole lupa julkaista. Käyttäjä vastaa siitä, etteivät kuvalutiedot riko mitään lakia, säännöstöjä, tekijänoikeuksia tai käyttöehtoja.

Kaikkien käyttäjien tulee kohdella käyttäjätunnuksiaan huolellisesti ja ilmoitettava palveluntarjoajalle viivytyksettä, mikäli epäilee tietoturvaloukkauksen mahdolliseksi.

Käyttäjä hyväksyy myös CSC-tunnukseen liittyvät CSC:n tutkimuksen palveluiden yleiset käyttöehdot.

Palveluntuottajan vastuut
Palveluntuottaja huolehtii siitä, että palvelu on asiakkaiden käytettävissä sovittujen palvelusopimusten mukaisesti. Palveluntuottaja tarjoaa käyttäjäjille tukipalvelua sopimuksen mukaisesti.

Mikäli palveluun kohdistuu minkäänlainen tietoturvaloukkaus tai riski loukkauksesta, palveluntuottaja ilmoittaa palvelun käyttäjille asiasta viivytyksettä.

PAS-palveluiden, Fairdata-kokonaisuuden ja PAS-ratkaisun tietosuojaseloste.

Palveluntuottaja
CSC Tieteen tietotekniikan keskus
Palveluntarjoaja ja järjestäjä
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Dokumentin versio
  1. 0.2. 24.5.2018
  2. 1.0 8.7.2019
  3. 1.1 2.11.2020