2023-09-13: Päivitys IDAn komentorivityökaluihin

IDAn komentorivityökalut on päivitetty:

  • Tiedostojen siirrot IDA-palveluun ovat nyt ehdollisia siten, että jos tiedosto on jo olemassa määritellyllä kohdepolulla ja se on samankokoinen kuin paikallinen ladattava tiedosto, latausta ei suoriteta. Tämä mahdollistaa keskeytyneiden latausten helpomman jatkamisen sekä uusien tiedostojen toistuvat lataukset tiettyyn kansioon.
  • Jokaisesta IDA-palveluun siirretystä tiedostosta generoidaan nyt SHA-256-tarkistussumma, joka on saatavilla komentorivityökalujen ’info’-komennolla.
  • Lisätty uusi ’validate’-toiminto, jota voidaan käyttää tarkistamaan, ovatko paikalliset tiedostot jo olemassa IDA:ssa ja ovatko ne samankokoisia (tavuina).
  • Lisätty uusi komentoriviparametri -F, joka pakottaa tiedostojen siirtämisen IDA-palveluun, riippumatta siitä, ovatko tiedostot jo olemassa IDA:ssa.
  • Lisätty uusi komentoriviparametri -D, jolla suoritetaan koeajo (dry run), jossa varsinaiset toiminnot ohitetaan, mutta yksityiskohtaiset tulosteet ilmoittavat, mitkä toiminnot suoritettaisiin, jos kyseessä ei olisi koeajo.
  • Lisätty uusi komentoriviparametri -j, joka tuottaa ’info’-toiminnon tulosteen JSON-muodossa sen sijaan, että se olisi tavallinen sisennetty teksti.
  • Kaikki verbose- tai vianetsintään liittyvät lauseet tulostetaan nyt stderr-tulosteeseen, mikä selkeyttää eroa info- ja inventaariotulosteen välillä.
  • Parannuksia konfiguraation lataamiseen ja automatisoituihin testeihin.

Päivitetyt komentorivityökalut on lisätty Puhti- ja Mahti-supertietokoneille ja ne ovat ladattavissa GitHubista: https://github.com/CSCfi/ida2-command-line-tools