Ajankohtaista

Qvain aukeaa suunnitellussa aikataulussa 1.7.2019

 

Vanhan Etsimen aineistot on siirretty uuteen Etsimeen (etsin.fairdata.fi) 28.6.2019, ja niiden muokkaaminen onnistuu nyt Qvain-työkalulla (qvain.fairdata.fi). Uusia aineistoja voi niinikään tuottaa Qvaimella. Kuvailuun voi linkittää Fairdata IDAssa olevia tiedostoja, mutta kuvailusta on mahdollista viitata myös Fairdatan ulkopuolella olevaan aineistoon. Qvaimella on mahdollista julkaista myös vain tutkimusaineiston metatiedot.

HUOM! Qvain Light avataan elokuussa 2019. Se tarjoaa Qvainta hieman yksinkertaisemman tavan luoda aineistoja. Qvaimella julkaistut aineistot tulevat olemaan muokattavissa myös Qvain Lightissa.

Vanha Etsin (etsin.avointiede.fi) on toistaiseksi lukutilassa (aineistoja ei voi lisätä/muokata, mutta niitä voi edelleen katsoa). Vanha Etsin tullaan säilyttämään vielä jonkin aikaa, mutta suunnitelmissa on sulkea se kokonaan syksyn 2019 aikana.

 

Yhteydenotot: asiakaspalvelu@csc.fi

Nyt julkaistava versio Qvaimesta on sen 1. julkinen versio, ja arvostamme kaikenlaisia kehitysehdotuksia ja palautetta Qvaimen käyttöön liittyen. Otathan siis rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluun!

IDA-palvelun käyttöehdot ja tietosuojaseloste päivittyvät 1.7.2019

IDA-palvelun käyttöehdot ja tietosuojaseloste päivittyvät. Päivitykset tulevat voimaan 1.7.2019. Käyttöehdot päivitetään samalla kun Fairdata-kokonaisuus tulee Qvaimen käyttöönoton myötä täysimittaiseen käyttöön. IDA on osa Fairdata-kokonaisuutta (https://www.fairdata.fi/). IDA-palvelun käyttöehtojen rinnalla palvelun käyttöä koskevat edelleen CSC:n tutkimuksen palvelujen yleiset käyttöehdot (https://www.csc.fi/yleiset-kayttoehdot). Päivitetyt käyttöehdot eivät olennaisesti muuta käyttäjien ja CSC:n suhdetta.

Merkittävimmät muutokset on tiivistetty alle:

Käyttöehdot:

 • Projektin vastuuhenkilön käyttöehtoja on täsmennetty.
 • Ehdoista on poistettu kohta koskien datan siirtämistä komentorivikomennoilla salaamattomana. Data siirtyy Internetin yli uudistettuun IDAan salattuna sekä selainkäyttöliittymällä että komentorivikomennoilla.
 • Ehtoja on päivitetty liittyen kuvailutietojen luovutukseen Etsin-hakupalveluun.
 • Terminologiaa ja viittauksia on päivitetty.

Tietosuojaseloste:

 • Rekisterinpitäjä on opetus- ja kulttuuriministeriö (”OKM”) ja rekisteristä vastaava taho on OKM:n toimeksiannosta CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (”CSC”). CSC toimii OKM:n puolesta kontaktina tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 • CSC vastaa tietosuojaselosteessa kuvatun henkilörekisterin tietoteknisestä ylläpidosta. CSC toimii myös henkilötietojen käsittelijänä. Henkilötietojen käsittelyperuste ja käyttötarkoitukset eivät muutu merkittävällä tavalla.
 • Tietosuojaselosteessa selvennetään aineistojen kuvailutietoihin sisältyvien henkilötietojen käsittelyä Fairdata-kokonaisuudessa.

Uudet käyttöehdot ovat nyt nähtävissä osoitteessa https://www.fairdata.fi/wp-content/uploads/2019/06/2019_IDA_kayttoehdot.pdf ja tulevat olemaan pysyvästi saatavilla https://www.fairdata.fi/kayttopolitiikat-ja-ehdot/
Vanhat käyttöehdot ovat nähtävissä täällä: https://www.fairdata.fi/wp-content/uploads/2019/06/IDA_käyttöehdot_termsofuse2015.pdf

Uusi tietosuojaseloste on saatavilla täältä: http://digitalpreservation.fi/tietosuojaseloste
Vanha tietosuojaseloste on nähtävissä täällä: https://www.csc.fi/fi/asiakasrekisterin-tietosuojaseloste

Mikäli sinulla on kysyttävää käyttöehdoista tai tietosuojaselosteesta, otathan yhteyttä CSC:n asiakaspalveluun osoitteessa: asiakaspalvelu (a) csc.fi.

2019-06-05: Päivityksiä IDA-palveluun

 • Koodin refaktorointi moni-instanssisiin sessioihin liittyvän bugin korjaamiseksi.
 • Parannuksia poistettavien projektien käyttäjille lähetettävien sähköpostiviestien muotoiluihin.
 • Pieniä bugikorjauksia ja parannuksia.

Päivitys on voinut sisältää muutoksia selainkäyttöliittymään, jotka eivät välttämättä joissakin selaimissa päivity automaattisesti. Jos huomaat palvelun toiminnassa jotakin epätavallista, suosittelemme tyhjentämään selaimen välimuistin.

Tilannetiedote Qvain-palvelun käyttöönotosta kesällä 2019

Tutkimusaineiston metatiedot eli kuvailutiedot tekevät tutkimusaineistosta näkyvää: metatiedon avulla aineisto löytyy, siihen voidaan viitata ja siitä saa helposti yleiskuvan. Metatieto sisältää myös tietoa siitä, miten ja millä ehdoilla aineistoa voi käyttää uudestaan. Fairdata -palvelukokonaisuuteen kuuluva Qvain-palvelu on nimenomaan tutkimusaineistojen kuvailua varten kehitetty palvelu.

Qvain otetaan käyttöön pilotointien jälkeen heinäkuun alussa 2019, minkä jälkeen kehitystä jatketaan kehityssuunnitelmien mukaisesti käyttäjäpalaute huomioiden. Qvaimella luodut tutkimusaineistot tulevat näkyviin hakupalvelu Etsimen uuteen versioon. Uusi Etsin otetaan täyteen käyttöön samaan aikaan Qvaimen kanssa, ja Etsimen vanhan version käyttö loppuu. Vanhassa Etsimessä olleet aineistot tulevat automaattisesti näkyviin uuteen Etsimeen Qvaimen käyttöönoton yhteydessä.

Tutkimusaineistojen kuvailu on Qvaimen käyttöönoton jälkeen mahdollista vaihtoehtoisesti kolmella eri tapaa. Qvaimesta tullaan julkaisemaan samaan aikaan 2 eri versiota: Qvain ja Qvain Light. Lisäksi aineistojen kuvailu tulee olemaan mahdollista myös metatietovaranto Metaxin rajapinnan kautta:

 • Qvain: Moniosainen lomakekokonaisuus, jolla aineiston kuvailu saadaan tehtyä koko tietomallia hyödyntäen. Hieman työläämpi käyttää kuin Qvain Light, mutta tarjoaa enemmän kuvailumahdollisuuksia.
 • Qvain Light: Yksinkertainen työkalu, jolla aineisto kuvaillaan yhden lomakkeen avulla. Vaikka kenttiä on vähemmän kuin Qvaimessa, Qvain Lightilla tehdyt aineistokuvaukset täyttävät aineiston kuvailulle asetetut minimitietovaatimukset ja näkyvät Etsimessä samalla tapaan kuin Qvaimella tehdyt aineistot. Qvain Lightia on nopea käyttää myös esim. Qvaimella tai Metax-rajapinnalla tuotetun aineiston muokkaukseen.
 • Metax rajapinta: Edistyneemmille käyttäjille tarkoitettu työkalu, jolla aineisto kuvaillaan Metaxin tarjoaman rajapinnan rakennetta noudattaen. Kaikki tietomallin kentät ovat käytettävissä. Rajapintaan ei tule muutoksia Qvain-käyttöönoton myötä.

Julkaistut aineistot näkyvät kuvailutavasta riippumatta uudessa Etsimessä, ja ovat tarvittaessa muokattavissa molemmilla kuvailutyökaluversioilla sekä Metaxin rajapinnan kautta.

Kuvailuun voi linkittää Fairdata IDAssa olevia tiedostoja, mutta kuvailusta on mahdollista viitata myös Fairdatan ulkopuolella olevaan aineistoon.

Lisätietoja Qvaimesta ja Metaxista:

Yhteydenotot palvelukehitykseen liittyen:

CSC asiakaspalvelu@csc.fi

2019-03-28: Päivityksiä IDAn komentorivityökaluihin

 • Bugikorjaus info-komennon listauksen muotoiluun käytettäessä Mac OS-X
 • Käyttöoppaan /examples -alihakemisto uudelleennimetty /templates -alihakemistoksi, jotta se ei aiheuttaisi sekaannusta käyttöoppaan esimerkkien kanssa
 • Erilaisia Posix-yhteensopivuuden normalisointeja

Päivitetyt komentorivityökalut lisätty Taidolle ja ladattavissa GitHubista: https://github.com/CSCfi/ida2-command-line-tools

 

Tilannetiedote Fairdata-palveluista

Hyvään tieteelliseen käytäntöön ja jokaisen tutkimusorganisaation intressiin kuuluu tutkimuksessa tuotetuista tietoaineistoista huolehtiminen ja niiden elinkaaren hallinta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama ja CSC:n tuottama Fairdata-palvelukokonaisuus auttaa avoimen tieteen edistämisessä sekä turvaa tutkimuksen tietoaineistojen elinkaaren hallinnan ja pitkäaikaisen saatavuuden. Fairdata-palvelukokonaisuutta on uudistettu käyttäjien tarpeisiin muun muassa kuvailun yksikäsitteisyyttä edistämällä. Sen käyttöönotto etenee vaiheittain:

Vaiheessa 1 vuonna 2018 otettiin käyttöön uudistunut tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA. IDA on normaalisti loppukäyttäjien käytettävissä. Vanha tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin on edelleen käytössä tutkimusaineistojen kuvailuun, mutta IDAssa olevia tiedostoja ei voi linkittää tai jakaa Etsimen kautta. Siirtymäkauden aikana tiedostoja voi jakaa IDAsta käyttämällä väliaikaisia jakolinkkejä. Uuteen Etsin-palveluun voi jo tutustua ja se näyttää toistaiseksi pääasiassa muualta haravoitujen tutkimusaineistojen metatietoja.

Vaiheessa 2 uusi kuvailupalvelu ja sen integraatio kokonaisuuteen ja sekä Fairdata PAS -palvelu otetaan käyttöön.

Qvain-työkalun yhteentoimivuudessa on ollut haasteita Fairdata-palvelun tietomallin ja muiden kokonaisuuden komponenttien kanssa. Tämän vuoksi Qvain-kehitys Kansalliskirjastossa on edennyt suunniteltua hitaammin, ja sen tuotantokäytön aikataulu on epävarma. Arvion mukaan Qvain otetaan käyttöön kesän 2019 aikana, ja edetään pilotointien ja jatkuvan kehittämisen kautta. Edellä mainittujen haasteiden vuoksi CSC on alkanut kehittää kuvailutyökalun ns. Light-versiota, jolla aineistoja voi kuvailla tärkeimpien metatietojen osalta. Kuvailutyökalun kevytversion käyttöönoton tarkempi aikataulu täsmentyy kevään aikana. Aineistojen kuvailu tulee olemaan mahdollista myös metatietovaranto Metaxin rajapinnan kautta. Vuoden 2019 alussa Qvain-palvelu on siirtynyt CSC:n vastuulle Kansalliskirjastolta, jonka vastuulla on kuitenkin vielä saattaa se tuotantovalmiiksi. CSC arvioi millä työkaluversiolla lopulta mennään tuotantoon.

Kuvailutyökalun käyttöönoton yhteydessä vanhan Etsimen metatiedot siirretään uuteen Etsimeen, ja uusi Etsin otetaan täysimittaiseen käyttöön.

Fairdata PAS -palvelu on käytettävissä OKM:n osoittamille organisaatioille sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Käyttöönotot etenevät organisaatioiden pyyntöjen ja OKM:n päätösten mukaisessa järjestyksessä.

Vaiheessa 3 Fairdata-palvelukokonaisuuden integraatiot ja pilotoinnit on tehty, ja kokonaisuuden hienosäätö käyttäjien tarpeisiin on tehty. Vaiheessa kolme ollaan vuoden 2019 lopulla.

Lisätietoja uudistuneista palveluista löytyy:

Vuoden 2019 aikana tullaan järjestämään avoimen tieteen koordinaation kautta tilaisuuksia Fairdata-palvelukokonaisuuteen liittyen.

Yhteydenotot:

Avoimen tieteen koordinaatio:  avointiede@tsv.fi

Palvelujen tuotantoon ja kehitykseen liittyvät asiat: CSC asiakaspalvelu@csc.fi

2019-01-23: Päivityksiä IDAn komentorivityökaluihin

Päivitetyt komentorivityökalut lisätty Taidolle ja ladattavissa GitHubista: https://github.com/CSCfi/ida2-command-line-tools

 

2019-01-16: Päivityksiä IDA-palveluun

 • Parannuksia palvelun suorituskykyyn ja vakauteen.

Päivitys on voinut sisältää muutoksia selainkäyttöliittymään, jotka eivät välttämättä joissakin selaimissa päivity automaattisesti. Jos huomaat palvelun toiminnassa jotakin epätavallista, suosittelemme tyhjentämään selaimen välimuistin.