Fairdata PAS-palvelulla toimivia ratkaisuja tutkimusdatan pitkän tähtäimen säilytykseen

Suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimusaineistojen digitaalinen pitkäaikaissäilytys käynnistyi joulukuussa 2019, kun Helsingin yliopisto tallensi ensimmäiset aineistopaketit CSC:n ylläpitämään pitkäaikaissäilytyspalveluun. Pitkäaikaissäilytys (PAS) tarkoittaa digitaalisen informaation luotettavaa säilyttämistä useiden kymmenien tai jopa satojen vuosien ajan. Laitteet, ohjelmistot ja tiedostomuodot vanhenevat, mutta informaation täytyy säilyä. Luotettava pitkäaikaissäilyttäminen edellyttää sisällön eheyden aktiivista valvontaa ja monenlaisiin riskeihin varautumista. Tässä ovat keskeisessä asemassa metatiedot, jotka kuvailevat mm. aineiston sisällön, historian ja alkuperän sekä tiedot siitä, miten informaatiota voidaan käyttää.

Ensimmäiset Fairdata PAS-palveluun viedyt aineistot olivat SMEAR-mittausasemien jatkuva data vuosilta 1992—2018 sekä täpläverkkoperhosten metapopulaatiotutkimusta koskeva data. Näiden aineistojen viemisessä säilytykseen hyödynnettiin laajasti Fairdata-palvelukokonaisuutta. Data tallennettiin ensin tutkimusdatan säilytyspalvelu IDAan, aineisto kuvailtiin tutkimusaineistojen kuvailutyökalu Qvaimella, paketoitiin Fairdatan paketointipalvelulla, hyväksyttiin Helsingin yliopiston kiintiöön hallintaliittymällä ja lopuksi validoitiin ja tallennettiin Fairdata PAS -palveluun.

Fairdata PAS-palveluun viety kolmas aineisto on Geologian tutkimuskeskus GTK:n röntgentomografialaitteiston tuottamaa dataa. Laitteisto mahdollistaa esimerkiksi kolmiulotteisen kopion taltioinnin kappaleesta esim. kappaleen tuhoutumisen varalta. Tämä data on määrällisesti suurta ja siirtoja tehdään toistuvasti, joten siirto PAS-palveluun tapahtuu käyttämällä IDAn sijaan PAS-palvelun tarjoamaa väliaikaista tiedostojen säilytyspalvelua. Metatietojen tuottamiseen käytetään Metax-metatietovarannon rajapintaa. Aineistoista tuotetaan myös esikatseluversioita, jotka tallennetaan tavalliseen tapaan IDAan ja julkaistaan Etsimeen. Lue uutinen GTK:n röntgentomografialaitteiston datan pitkäaikaissäilytyksestä Digitalpreservation.fi-sivustolta.

Lue lisää: