DOI Fairdata-palveluissa

Fairdata tarjoaa julkaistuille tutkimusaineistoille pysyvän tunnisteen ja laskeutumissivun. Päivityksen yhteydessä 5.5.2020 otettiin käyttöön URN-tunnisteen rinnalle myös DOI-tunniste Fairdata IDA-säilytyspalvelussa oleville aineistoille. DOI-tunnistetta käytetään yleisesti tutkimusaineistoihin viittaamisessa. DataCiten DOI-tunniste tekee tutkimusaineiston metatiedosta kansainvälisesti helpommin yhteentoimivan ja antaa myös lisää näkyvyyttä. Pysyvänä tunnisteena on Fairdatassa tähän asti käytetty Kansalliskirjaston hallinnoimia URN-tunnisteita (Uniform Resource Name), joka edelleen säilyy vaihtoehtoisena tunnisteena.

DOI-tunnisteen voi tässä vaiheessa saada vain uusille, IDAssa säilytettävää dataa sisältäville aineistoille. DOI-tunnisteen voi hankkia aineiston kuvailun yhteydessä Qvain Light -kuvailutyökalussa.

DOI-tunnisteen saaminen Fairdata Etsin-palvelussa jo julkaistulle aineistolle olemassa olevan URN-tunnisteen rinnalle ei toistaiseksi ole mahdollista.

DOI-tunnisteen tarjoaa Fairdata-palvelukokonaisuudelle DataCite, jonka jäsen Fairdatan palvelutuottaja CSC on.

Lue lisää: