Saavutettavuusseloste Fairdata IDA -palvelulle

Tämä on Fairdata IDA -verkkopalvelun saavutettavuusseloste. Verkkopalvelun saavutettavuusvaatimukset perustuvat kansalliseen lakiin digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (306/2019).

Toimenpiteet saavutettavuuden tukemiseksi

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy varmistaa saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä:

 • Saavutettavuus kuuluu toiminta-ajatukseemme.
 • Määritämme selkeät saavutettavuuskohteet ja vastuut.

Verkkopalvelun saavutettavuuden tila

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) määrittelevät, kuinka verkkosisällöstä tehdään saavutettavuudeltaan parempaa henkilöille, joilla on vammoja tai rajoitteita. Se määrittelee saavutettavuuden noudattamiselle kolme tasoa: A (matalin), AA ja AAA (korkein). Itsearvioinnin perusteella Fairdata IDA -verkkopalvelu noudattaa osittain WCAG 2.1 tasoa AA. Osittain noudattaminen tarkoittaa, että osa sisällöistä ei noudata kaikilta osin saavutettavuusstandardia.

Ei-saavutettava sisältö

Huolimatta pyrkimyksistämme varmistaa Fairdata IDA -verkkopalvelun saavutettavuus, joidenkin osioiden saavutettavuudessa voi olla ongelmia. Alla on kuvaus tunnetuista ongelmista ja mahdollisista ratkaisuista niiden kiertämiseksi. Ota yhteyttä, jos havaitset ongelman, jota ei ole lueteltu alla.

Tunnetut ongelmat Fairdata IDA -verkkopalvelussa:

 1.  2.1.1 Näppäimistö (A): Toiminnallisuuksia ei voi välttämättä hallinnoida näppäimistöllä Firefox-selaimen oletusasetuksilla. Kohdistuksen järjestys ei ole looginen. Firefox-selaimella on tunnetusti ongelmia näppäimistökäytön kanssa. Näiden ongelmien korjaaminen vaatii selaimen asetusten muuttamista manuaalisesti. Tutustu selaimesi dokumentaatioon optimaalisten saavutettavuusasetusten osalta. Suosittelemme IDAn käyttämistä Chrome-selaimella.
 2.  2.4.6 Otsikot ja nimilaput (AA): Joissakin painikkeissa ei ole nimilappua.
 3. 2.1.1 Näppäimistö (A), 2.4.3 Kohdistusjärjestys (A): Kun jakamisvälilehden avaa napsauttamalla jakamiskuvaketta tai painamalla enter-näppäintä, kun jakamiskuvake on valittu näppäimistön navigoinnissa, kohdistus ei siirry välittömästi jakamisvälilehden sisältöön. Kohdistus siirtyy jakamisvälilehteen, kun käyttäjä siirtyy sivun muiden interaktiivisten elementtien läpi.

 

Pääasiallinen syy saavutettavuusvaatimusten noudattamatta jättämiselle on kolmannen osapuolen ohjelmisto. Vaihtoehtoinen tapa käyttää IDA-palvelua on IDAn komentorivityökalut. Komentorivityökalujen käyttämisellä voi kiertää suurimman osan ylle listatuista ongelmista, mutta tiedostojen jäädyttäminen, valmistelualueelle palauttaminen ja jäädytettyjen tiedostojen poistaminen vaatii IDAn graafisen käyttöliittymän käyttämistä. Työskentelemme saavutettavuusongelmien korjaamiseksi. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jos kohtaat saavutettavuusesteitä Fairdata IDA -verkkopalvelussa.

Tietyt verkkoselaimet tietyillä alustoilla eivät automaattisesti tue kaikkia saavutettavuutta tukevia ominaisuuksia selaimen oletusasetuksilla, vaan vaativat tiettyjen asetusten muuttamista käsin. Tutustu selaimesi ja alustasi dokumentaatioon saadaksesi halutut saavutettavuutta tukevat toiminnot käyttöösi.

IDA-ylläpito voi tarvittaessa jäädyttää, palauttaa valmistelualueelle tai poistaa jäädyttyjä tiedostoja käyttäjän puolesta, jos näiden toimintojen suorittamisessa on saavutettavuusongelmia. Ota tarvittaessa yhteyttä IDA-ylläpitoon osoittessa asiakaspalvelu@csc.fi.

Yhteensopivuus eri selainten ja avustavan teknologian kanssa

Fairdata IDA -verkkopalvelu on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien avustavien teknologioiden kanssa:

 • Viimeisin versio Chrome-verkkoselaimesta avustavan VoiceOver-teknologian kanssa käyttöjärjestelmän macOS X viimeisimmällä versiolla
 • Viimeisin versio Safari-verkkoselaimesta avustavan VoiceOver-teknologian kanssa käyttöjärjestelmänmacOS X viimeisimmällä versiolla
 • Viimeisin versio Chrome-verkkoselaimesta avustavan NVDA-teknologian kanssa käyttöjärjestelmän Windows 10 viimeisimmällä versiolla

Tekniset tiedot

Fairdata IDA -verkkopalvelun saavutettavuus perustuu seuraaviin teknologioihin toimiakseen tietyn selaimen ja mahdollisten tietokoneellesi asennettujen apuvälineiden tai lisäosien kanssa:

 • HTML
 • CSS
 • Javascript
 • WAI-ARIA

Saavutettavuusstandardien noudattamisessa tukeudutaan näihin teknologioihin.

Seuraavat askeleet verkkopalvelun saavutettavuustyössä

Seuraavina askeleina Fairdata IDA -verkkopalvelun saavutettavuustyössä on tunnettujen ongelmien ratkominen siltä osin kuin sen on tehtävissä, priorisoiden käyttäjiin eniten vaikuttavia ongelmakohtia.

Saavutettavuuspalaute

Toivomme palautetta Fairdata IDA -verkkopalvelun saavutettavuudessa. Otathan yhteyttä, jos kohtaat saavutettavuusesteitä Fairdata IDA -verkkopalvelussa:

Valvontaviranomainen

Jos huomaat verkkopalvelussa saavutettavuusongelmia, anna palautetta ensin meille, eli verkkopalvelun ylläpitäjälle. Vastaamme yhteydenottoosi 14 päivän kuluessa.

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen, tai vastauksemme ei saavu 14 päivän kuluessa, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintavirastoon.
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/ilmoita-ongelmasta-saavutettavuudessa/

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Julkaisu- ja päivitystiedot

Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 8.9.2020.

Tätä saavutettavuusselostetta on tarkasteltu viimeksi 14.5.2024.

Fairdata IDA -verkkopalvelu avattiin käyttäjille 3.7.2018.