Mitä FAIR-periaatteet ovat – katso uusi video!

FAIR-periaatteet julkaistiin vuonna 2016 ja FAIR-periaatteiden noudattamisesta on EU:n neuvoston linjaus vuodelta 2016. Myös Suomen Akatemia mainitsee FAIR-periaatteet hyvänä aineistonhallinnan käytäntönä. FAIR-periaatteiden tarkoitus on tehdä data

  • löydettäväksi (Findable),
  • saavutettavaksi (Accessible),
  • yhteentoimivaksi (Interoperable) ja
  • uudelleenkäytettäväksi (Re-usable).

Mutta mitä tämä tarkoittaa? Katso tuoreelta videoltamme mitä FAIR-periaatteet tarkoittavat käytännössä.

Lue lisää FAIR-periaatteista.