Miten Fairdata-palvelut tukevat tutkijaa? Katso uusi video!

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu tutkimuksessa tuotetuista tietoaineistoista huolehtiminen. Fairdata-palvelukokonaisuus helpottaa tätä tehtävää. Fairdata-kokonaisuus koostuu palveluista, jotka tukevat aineistojen löydettävyyttä, säilyttämistä ja hallintaa. Yllä oleva video tutustuttaa sinut Fairdata-palveluihin.

Palvelut tarjoavat useita hyötyjä. Aineistot ovat turvassa jatkokäyttöä varten ja niillä on pysyvät tunnisteet viittauksia varten. Aineistojen jakaminen ja aineistojen etsiminen omaan käyttöön on helppoa. Myös tutkimusrahoittajien avoimuuden vaatimuksien toteuttaminen on helppoa ja esimerkiksi Suomen Akatemia ohjeistaa käyttämään Fairdata-palveluita. Lue lisää Fairdata-palvelujen hyödyistä. Fairdata-palvelukomponentit ovat

Palveluja tarjotaan maksuttomasti Suomen yliopistoille, ammattikorkeakouluille, valtion tutkimuslaitoksille sekä Suomen Akatemian rahoittamalle tutkimukselle. Fairdata PAS-palvelun hyödyntäminen perustuu sopimukseen. Fairdata-palvelut ovat opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämiä. Palvelut tuottaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.