PAS-palveluiden sopimuskokonaisuuden uudistaminen on valmistunut

CSC tuottaa OKM:lle PAS-palveluita, joilla varmistetaan digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen ja tutkimukseen liittyvien aineistojen säilyminen tuleville sukupolville.

Toimintamallin mukaisesti OKM PAS-palveluiden rahoittajana sopii PAS-palveluiden hyödyntämisestä organisaatioiden kanssa ja tuo CSC:n tietoon tähän liittyvät päätökset sisältäen mm. kullekin organisaatiolle myönnettävän kapasiteetin. CSC laatii tältä pohjalta PAS-palvelusopimuksen hyödyntävän organisaation kanssa.

Tutkimukseen liittyvien aineistojen pitkäaikaissäilyttämisen mahdollistavan Fairdata PAS-palvelusopimuksen laadinta on valmistunut ja palvelusopimukset sekä kulttuuriperintöaineistoille että tutkimukseen liittyville aineistoille on nyt julkaistu.

Lue koko tiedote digitalpreservation.fi-sivuilta.