SMEAR -aineistot uudelleenjärjestetetty paremmin löydettäviksi ja viitattaviksi kokonaisuuksiksi Fairdata Etsimessä

 

Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopistoston SMEAR (Station for Measuring Earth Surface – Atmosphere Relations) -verkosto koostuu tutkimusasemista itäisessä Lapissa (SMEAR I), Pirkanmaalla (SMEAR II), Helsingissä (SMEAR III) ja Kuopiossa (SMEAR IV). Asemilla on laaja valikoima kenttämittauksia, jotka tukevat meteorologian, ilmanlaadun, sekä maan pinnan ja ilmakehän välisen kasvihuonekaasujen vaihdon sekä aerosoli-pilvi-ilmaston vuorovaikutuksen tutkimusta. SMEAR-asemilta kerätyt mittaustiedot ovat saatavilla lähes reaaliajassa SmartSMEAR -palvelusta.

SMEAR-tietokannan tietoja on tuotu säännöllisesti Fairdata Etsin-palveluun, josta ne ovat olleet vapaasti löydettävissä ja käytettävissä. Ensimmäiset SMEAR -aineistojen julkaistavat datat sisälsivät yhden mitattattavan muuttujan (esimerkiksi ilman lämpötilan) arvoja vuoden ajalta, ja metatiedot kerättiin automaattisesti SMEAR-tietokannasta. Tämä johti yli 7000 erilliseen aineistoon. Aineistokokonaisuuksien suuri määrä osoittautui kuitenkin epäkäytännölliseksi tiedon löytämisen ja esimerkiksi tieteellisissä julkaisuissa viittaamisen näkökulmasta. Tästä syystä aineistoja on nyt yhdistetty asemakohtaisesti ja temaattisesti; tästä esimerkkinä meteorologian, ilmanlaadun ja maaperän mittaukset SMEAR I -asemalla vuosina 1992-2021 (http://urn.fi/urn:nbn:fi:att:2fdf4a06-03aa-400a-be9b-52aca1a165b5).

Tietojen yhdistämisen myötä SMEAR-aineistot löytyvät Fairdata Etsin -palvelusta entistä paremmin. Vaikka ensimmäiset SMEAR-aineistot ovat edelleen käytettävissä Etsimessä pysyvien tunnisteidensa kautta, ne eivät enää näy Etsimen omissa hakutuloksissa, ja näin ollen yhdistetyt aineistot saavat paremman näkyvyyden palvelussa, ja dataan on helpompi viitata.