Kuvaukset Metax-integraation kulusta ja aineistojen näkyvyydestä Tiedejatutkimus.fi:ssä julkaistu

 

Fairdata-verkoston sivuilla aiemmin julkaistu kuvaus Metaxin tietosisällöstä on saanut rinnalleen kuvauksen Metax-tietojen näkyvyydestä Tiedejatutkimus.fi -portaalissa sekä projektin kulusta organisaation tuodessa aineistojen kuvailutietoja omasta metatietovarannostaan Metaxiin. Kuvauksia voi käyttää organisaation Metax-integraation tukena ja sen varmistamiseksi, että Metaxiin tuodut tiedot näkyvät oikein Tiedejatutkimus.fi-portaalissa.

Tietojen tuottaminen -sivulla on kuvattu, miten projekti aineistojen tuomiseksi Metaxiin organisaation omasta aineistojen metatietovarannosta etenee organisaation ja CSC:n yhteistyönä. Sivulla on kuvattu projektin vaiheistus ja esimerkkitehtävät projektin aikana.

Metaxin tiedot Tiedejatutkimus.fi:ssä -sivulla on kuvattu miten Metaxin ja Qvaimen tietokentät näkyvät Tiedejatutkimus.fi:ssä. Taulukon lisäksi sivulla on kuvallinen esimerkki tietojen näkymisestä. Metaxin sisältämät tiedot tutkimusaineistoista siirretään automaattisesti näkyviin Tiedejatutkimus.fi-portaaliin.

Jo aiemmin julkaistu Metaxin tietosisällön yleiskuvaus kuvaa Metaxin tietomallin ja ne tietojoukot, joita voidaan muokata Metaxin rajapintojen kautta tai joihin Metaxiin integroiduista metatietovarannoista voidaan siirtää tietoja. Sivulla kuvataan datakatalogin, katalogin tietueen ja aineiston kerättävät tiedot sekä annetaan esimerkkejä tiedon tyypeistä. Lisäksi jo aiemmin on julkaistu kuvaus Metaxin eri tietovirroista Metax-integraation suunnittelun tueksi.