2020-05-05: päivityksiä Etsin, Metax ja Qvain Light -palveluihin

Viimeisimmät päivitykset Etsin, Metax ja Qvain Light -palveluihin sisältävät mm. seuraavat muutokset:

Metax:

  • Url metax.fairdata.fi käännetty osoittamaan Metaxin dokumentaatiosivulle metax.fairdata.fi/docs
  • Tuki Metax APIn käytölle siten, että aineistot luodaan organisaation omaan data catalogiin (haravoinnin tapaan)

Etsin:

  • Virheenkorjaus: viestin lähettäminen aineiston julkaisijalle
  • Poistetut aineistot näkyviin uudemman aineistoversion ”Tunnisteet ja tapahtumat” -välilehdelle

Qvain Light:

  • DOI-tunnisteen saaminen aineistolle (uutinen aiheesta: https://www.fairdata.fi/doi-fairdata-palveluissa/)
  • Julkaisupäivämäärän muokkausmahdollisuus
  • Ulkoisten datojen sisältö- ja latauslinkkien erottaminen omiksi kentikseen (aikaisemmin vain 1 yhteinen url)
  • Useamman tieteenalan lisääminen (aikaisemmin max 1 tieteenala)
  • Pitkäaikaiseen tallennukseen (Fairdata PAS) menevien aineistojen muokkausmahdollisuus, jos vientiprosessi päätyy aineiston sisältöön liittyvän virheeseen
  • Vanhentuneiden (deprekoituneiden) aineistojen metadatan muokkausmahdollisuus