2020-11-04: Päivityksiä Etsin- ja Metax-palveluihin ja Qvain -työkaluun

Viimeisimmät päivitykset Etsin- ja Metax-palveluihin ja Qvain-työkaluun sisältävät seuraavat muutokset:
Etsin ja Qvain:

 • Uusittu Qvain löytyy osoitteesta qvain.fairdata.fi
 • Etusivun tekstejä ja käyttöliittymää päivitetty vastaamaan em. muutosta
 • Mobiilikäyttöliittymä: Kirjaudu-nappi aina näkyvissä

Qvain:

 • Erilaisia bugikorjauksia

Etsin:

 • Yläpalkin Lisää/muokkaa aineistoja -nappi ohjaa nyt suoraan Qvaimeen
 • Erilaisia bugikorjauksia

Metax:

 • POST kutsu (rest/files/datasets -osioissa) palauttaa nyt PIDejä eikä URNeja
 • Alkuperäinen tutkimusaineisto voidaan poistaa, vaikka siltä löytyisi yhdistämätön kuvailun luonnos
 • Delete() funktio on uudelleennimetty Remove() funktioksi (models/common -osioissa)
 • Lisätty tarkistus tutkimusaineiston vanhentumisen varalle ennen sen julkaisemista luonnoksena
 • Tiedostoformaatin versio ei voi olla tyhjä