Metax-metatietovaranto

Metax-metatietovaranto sisältää tietoja suomalaisista tutkimusaineistoista. Palvelun tarkoituksena on tukea tiedettä ja tutkimusta. Ytimen muodostavat Fairdata-palveluissa olevat tutkimusaineistojen metatiedot (IDA, pitkäaikaissaatavuus) mutta Metax sisältää myös muut Qvaimella luodut metatiedot sekä muista lähteistä kopioituja metatietoja. Tutkimusaineistojen kuvailutietoja on mahdollista tuoda Metaxin myös sen tarjoaman rajapinnan kautta (Metax REST API).

Metax palvelee myös tutkimustietovarantoa tietolähteenä (tarjoaa rajapinnan metatietoihin) ja se tarjoaa tutkimusorganisaatioille referenssidatoja.

Metaxilla ei ole graafista käyttöliittymää, mutta sitä voi hyödyntää rajapintojen kautta.

Lisätietoa Metaxin rajapinnoista

Metaxin tietomallit löytyvät myös verkosta.