Tilannetiedote Fairdata-palveluista

Hyvään tieteelliseen käytäntöön ja jokaisen tutkimusorganisaation intressiin kuuluu tutkimuksessa tuotetuista tietoaineistoista huolehtiminen ja niiden elinkaaren hallinta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama ja CSC:n tuottama Fairdata-palvelukokonaisuus auttaa avoimen tieteen edistämisessä sekä turvaa tutkimuksen tietoaineistojen elinkaaren hallinnan ja pitkäaikaisen saatavuuden. Fairdata-palvelukokonaisuutta on uudistettu käyttäjien tarpeisiin muun muassa kuvailun yksikäsitteisyyttä edistämällä. Sen käyttöönotto etenee vaiheittain:

Vaiheessa 1 vuonna 2018 otettiin käyttöön uudistunut tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA. IDA on normaalisti loppukäyttäjien käytettävissä. Vanha tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin on edelleen käytössä tutkimusaineistojen kuvailuun, mutta IDAssa olevia tiedostoja ei voi linkittää tai jakaa Etsimen kautta. Siirtymäkauden aikana tiedostoja voi jakaa IDAsta käyttämällä väliaikaisia jakolinkkejä. Uuteen Etsin-palveluun voi jo tutustua ja se näyttää toistaiseksi pääasiassa muualta haravoitujen tutkimusaineistojen metatietoja.

Vaiheessa 2 uusi kuvailupalvelu ja sen integraatio kokonaisuuteen ja sekä Fairdata PAS -palvelu otetaan käyttöön.

Qvain-työkalun yhteentoimivuudessa on ollut haasteita Fairdata-palvelun tietomallin ja muiden kokonaisuuden komponenttien kanssa. Tämän vuoksi Qvain-kehitys Kansalliskirjastossa on edennyt suunniteltua hitaammin, ja sen tuotantokäytön aikataulu on epävarma. Arvion mukaan Qvain otetaan käyttöön kesän 2019 aikana, ja edetään pilotointien ja jatkuvan kehittämisen kautta. Edellä mainittujen haasteiden vuoksi CSC on alkanut kehittää kuvailutyökalun ns. Light-versiota, jolla aineistoja voi kuvailla tärkeimpien metatietojen osalta. Kuvailutyökalun kevytversion käyttöönoton tarkempi aikataulu täsmentyy kevään aikana. Aineistojen kuvailu tulee olemaan mahdollista myös metatietovaranto Metaxin rajapinnan kautta. Vuoden 2019 alussa Qvain-palvelu on siirtynyt CSC:n vastuulle Kansalliskirjastolta, jonka vastuulla on kuitenkin vielä saattaa se tuotantovalmiiksi. CSC arvioi millä työkaluversiolla lopulta mennään tuotantoon.

Kuvailutyökalun käyttöönoton yhteydessä vanhan Etsimen metatiedot siirretään uuteen Etsimeen, ja uusi Etsin otetaan täysimittaiseen käyttöön.

Fairdata PAS -palvelu on käytettävissä OKM:n osoittamille organisaatioille sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Käyttöönotot etenevät organisaatioiden pyyntöjen ja OKM:n päätösten mukaisessa järjestyksessä.

Vaiheessa 3 Fairdata-palvelukokonaisuuden integraatiot ja pilotoinnit on tehty, ja kokonaisuuden hienosäätö käyttäjien tarpeisiin on tehty. Vaiheessa kolme ollaan vuoden 2019 lopulla.

Lisätietoja uudistuneista palveluista löytyy:

Vuoden 2019 aikana tullaan järjestämään avoimen tieteen koordinaation kautta tilaisuuksia Fairdata-palvelukokonaisuuteen liittyen.

Yhteydenotot:

Avoimen tieteen koordinaatio:  avointiede@tsv.fi

Palvelujen tuotantoon ja kehitykseen liittyvät asiat: CSC asiakaspalvelu@csc.fi