Tilannetiedote Qvain-palvelun käyttöönotosta kesällä 2019

Tutkimusaineiston metatiedot eli kuvailutiedot tekevät tutkimusaineistosta näkyvää: metatiedon avulla aineisto löytyy, siihen voidaan viitata ja siitä saa helposti yleiskuvan. Metatieto sisältää myös tietoa siitä, miten ja millä ehdoilla aineistoa voi käyttää uudestaan. Fairdata -palvelukokonaisuuteen kuuluva Qvain-palvelu on nimenomaan tutkimusaineistojen kuvailua varten kehitetty palvelu.

Qvain otetaan käyttöön pilotointien jälkeen heinäkuun alussa 2019, minkä jälkeen kehitystä jatketaan kehityssuunnitelmien mukaisesti käyttäjäpalaute huomioiden. Qvaimella luodut tutkimusaineistot tulevat näkyviin hakupalvelu Etsimen uuteen versioon. Uusi Etsin otetaan täyteen käyttöön samaan aikaan Qvaimen kanssa, ja Etsimen vanhan version käyttö loppuu. Vanhassa Etsimessä olleet aineistot tulevat automaattisesti näkyviin uuteen Etsimeen Qvaimen käyttöönoton yhteydessä.

Tutkimusaineistojen kuvailu on Qvaimen käyttöönoton jälkeen mahdollista vaihtoehtoisesti kolmella eri tapaa. Qvaimesta tullaan julkaisemaan samaan aikaan 2 eri versiota: Qvain ja Qvain Light. Lisäksi aineistojen kuvailu tulee olemaan mahdollista myös metatietovaranto Metaxin rajapinnan kautta:

  • Qvain: Moniosainen lomakekokonaisuus, jolla aineiston kuvailu saadaan tehtyä koko tietomallia hyödyntäen. Hieman työläämpi käyttää kuin Qvain Light, mutta tarjoaa enemmän kuvailumahdollisuuksia.
  • Qvain Light: Yksinkertainen työkalu, jolla aineisto kuvaillaan yhden lomakkeen avulla. Vaikka kenttiä on vähemmän kuin Qvaimessa, Qvain Lightilla tehdyt aineistokuvaukset täyttävät aineiston kuvailulle asetetut minimitietovaatimukset ja näkyvät Etsimessä samalla tapaan kuin Qvaimella tehdyt aineistot. Qvain Lightia on nopea käyttää myös esim. Qvaimella tai Metax-rajapinnalla tuotetun aineiston muokkaukseen.
  • Metax rajapinta: Edistyneemmille käyttäjille tarkoitettu työkalu, jolla aineisto kuvaillaan Metaxin tarjoaman rajapinnan rakennetta noudattaen. Kaikki tietomallin kentät ovat käytettävissä. Rajapintaan ei tule muutoksia Qvain-käyttöönoton myötä.

Julkaistut aineistot näkyvät kuvailutavasta riippumatta uudessa Etsimessä, ja ovat tarvittaessa muokattavissa molemmilla kuvailutyökaluversioilla sekä Metaxin rajapinnan kautta.

Kuvailuun voi linkittää Fairdata IDAssa olevia tiedostoja, mutta kuvailusta on mahdollista viitata myös Fairdatan ulkopuolella olevaan aineistoon.

Lisätietoja Qvaimesta ja Metaxista:

Yhteydenotot palvelukehitykseen liittyen:

CSC asiakaspalvelu@csc.fi