Tuen ja osaamisen yhteistyön kehittäminen

Perjantaina 26.10. yli kaksikymmentä tutkimusorganisaatioiden IDA- ja Fairdata-yhteyshenkilöä kokoontui CSC:lle kuulemaan uudistuneesta Fairdata-palvelukokonaisuudesta, sen toiminnallisuuksista ja koko palvelukokonaisuuden käyttöönoton aikatauluista.

Jessica Parland-von Essen kertoi miten Fairdata-palveluiden avulla on helpompi huolehtia aineistoista ja toteuttaa FAIR-periaatteita. Lisäksi näimme koosteen erilaisista tutkimuksen tuen malleista, joihin eri tutkimusorganisaatioissa on päädytty.

Anssi Kainulainen esitti kokonaiskuvan uudistuvasta palvelukokonaisuudesta. Fairdata-kokonaisuus koostuu palveluista, jotka tukevat aineistojen löydettävyyttä, säilyttämistä ja hallintaa. Erilliset, mutta keskenään yhteentoimivat palvelut on tarkoitettu aineistonhallintaan, aineistojen kuvailuun ja turvalliseen säilytykseen sekä merkittävien tietoaineistojen pitkäaikaissaatavuuden turvaamiseen.

Fairdata PAS-sopimusten tilannekuvauksen antoi Pirjo-Leena Forsström. Kattavampi sopimusuudistus on tarkoitus tehdä vuonna 2019 ja tästä järjestetään erillinen tiedotustilaisuus joulukuussa 2018.

Iltapäivällä oli mahdollisuus osallistua työpajaan, jossa keskusteltiin tuen ja osaamisen yhteistyön kehittämisestä pääasiassa CSC:n tuottamiin palveluihin liittyen.

Keskustelu oli vilkasta ja ilmeni, että organisaatioissa ollaan valmiita kertomaan Fairdata-palveluista. Datanhallinnasta jaetaan tietoa organisaatioiden aineostonhallinnan oppaissa ja koulutuksissa. Organisaatioissa toivotaan, että tietoa palveluista löytyisi yhdestä paikasta kootusti. Toiveina esitettiin mm. videomuotoista materiaalia päivittyvinä videosarjoina, jolloin kukin voisi katsoa sen osan, johon sillä hetkellä on tarvetta. Lisäksi toivottiin valmiita ppt-esityksiä sekä eritasoisia kuvallisia käyttöoppaita verkkoon. Myös tukihenkilöt itse toivoivat heille suunnattua materiaalia, esim. webinaari- ja FAQ-muodossa. Palvelujen käytön tilastojen katseluun ja käytön hallintaan toivottiin avuksi palveluportaalia.

Haastavaksi organisaatioiden tukihenkilöt kokivat mm. sen, että kaikki projektit ovat erilaisia ja tutkimusryhmien johtajat ovat kiireisiä, mikä tuottaa datanhallinnan tuelle paljon työtä. Aineistoihin liittyvät sopimusasiat koettiin myös haasteellisiksi ja niihin toivottiin valmiita sopimuspohjia yhteiselle alustalle. Organisaatioissa on koettu hyväksi käytännöksi IT-puolen ja kirjaston yhteistyö, joka näkyy myös tutkijalle sujuvampana palveluna. Yhteyshenkilöt pitivät tärkeänä yhdistää CSC:n tuottamat palvelut oman organisaationsa palvelutarjoomaan. Pohdimme myös sitä, miten CSC:hen yhteyttä ottanut tutkija voitaisi ohjata tarvittaessa ottamaan yhteyttä myös oman organisaationsa datatukeen. Yhteenvetona työpajasta jäi kuva, että yhteistyötä kaivataan sekä CSC – tutkimusorganisaatio ‑akselilla että vertaistukea tutkimusorganisaatioiden kesken.

Iltapäivän toisessa työpajassa käytiin läpi Metaxin rakennetta ja mahdollisia tietovirtoja/rajapintojen käyttötapauksia. Työpajasta voit lukea kuvauksen täältä.