Tutkimusaineistojen kuvailutiedot Metaxista kansalliseen tutkimustietovarantoon

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy rakentaa valtakunnallista tutkimustietovarantoa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Tutkimustietovaranto kokoaa ja välittää kuvailevia tietoja Suomessa tehtävästä tutkimuksesta, kuten julkaisuista, tutkimusinfrastruktuureista ja tutkimushankkeista.

Vuonna 2017 alkaneen hankkeen tavoitteena on tarjota yksi yhteinen, avoin ja kattava näkymä kaikkeen Suomessa tehtävään tutkimukseen. Tutkimustietovarannon portaali avattiin kesäkuussa 2020 osoitteessa Tiedejatutkimus.fi, jossa tutkimuksen tuotosten kuvailutietoja voi tarkastella eri näkökulmista erilaisilla rajauksilla ja siirtyä helposti tiedon lähteille.

Tiedejatutkimus.fi-portaalin uusimpana ominaisuutena julkaistiin 31.3.2021 mahdollisuus selailla myös tutkimusaineistojen kuvailutietoja. Tutkimustietovaranto käyttää tutkimusaineistojen tietolähteenään kansallisiin Fairdata-palveluihin kuuluvaa Metax-metatietovarantoa, joka sisältää tietoja suomalaisista tutkimusaineistoista.

Metaxin ytimen muodostavat Fairdata-palveluissa olevat tutkimusaineistojen kuvailutiedot, minkä lisäksi palvelu sisältää myös muut kuvailutyökalu Qvaimella luodut aineistokuvailut sekä muista lähteistä haravoituja kuvailutietoja. Tutkimusaineistojen kuvailutietoja on mahdollista tuoda Metaxiin myös sen tarjoaman rajapinnan kautta (Metax REST API).

Tutkimustietovarannon tavoitteena on tulevaisuudessa koota mahdollisimman laajasti suomalaisten organisaatioiden omiin järjestelmiinsä tallentamat tutkimusaineistojen kuvailutiedot. Metaxin tutkimusaineistojen kuvailutietojen lähteitä ovat tällä hetkellä KielipankkiYhteiskuntatieteellinen tietoarkistoSuomen ympäristökeskus ja Jyväskylän yliopisto.

Tutkimusorganisaatiot voivat tarjota omien aineistojensa kuvailutietoja haravoitavaksi Fairdata-palveluihin ottamalla yhteyttä CSC:n asiakaspalveluun asiakaspalvelu@csc.fi.

Käy tutustumassa aineistojen kuvailutietoihin Tiedejatutkimus.fi-portaalissa!

Mikäli kohtaat virheitä siirtyneissä aineistojen kuvailutiedoissa Tiedejatutkimus.fi-portaalissa, voit ilmoittaa niistä portaalin Anna palautetta -lomakkeella tai ottamalla yhteyttä sähkäpostitse osoitteeseen tiedejatutkimus@csc.fi.

Lue lisää: